current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Dokumenty do pobrania

Załączniki do ofert

Dokumenty wspólne

Archiwalne wersje dokumentów dostępne są na żądanie w biurze TÜV Rheinland Polska.

pdf Ogólne Warunki Transakcyjne - dokument obowiązuje od 02.2023 145 KB Pobierz
pdf Allgemeine Geschäftsbedingungen - aktualisierung: 02.2023 162 KB Pobierz
pdf General Transaction Terms - revision: 02.2023 138 KB Pobierz
pdf Specjalne Warunki i Postanowienia dla Konsumentów oraz Przedsiębiorców Uprzywilejowanych - dokument obowiązuje od 01.11.2022 89 KB Pobierz
pdf Besondere Geschäftsbedingungen für Verbraucher und bevorzugte Unternehmer - aktualisierung: 01.11.2022 85 KB Pobierz
pdf Special Terms and Conditions for Consumers and Preferred Entrepreneurs - revision: 01.11.2022 81 KB Pobierz
pdf Specjalne Warunki i Postanowienia dla Usług z zakresu Systems - dokument obowiązuje od 01.11.2022 84 KB Pobierz
pdf Besondere Geschäftsbedingungen für Leistungen im Bereich Systems - aktualisierung: 01.11.2022 79 KB Pobierz
pdf Special Terms and Conditions for Systems Services - revision: 01.11.2022 75 KB Pobierz
pdf Specjalne Warunki i Postanowienia dla Usług z zakresu Products - dokument obowiązuje od 01.11.2022 75 KB Pobierz
pdf Besondere Geschäftsbedingungen für Leistungen im Bereich Products - aktualisierung: 01.11.2022 73 KB Pobierz
pdf Special Terms and Conditions for Products Services - revision: 01.11.2022 71 KB Pobierz
pdf Specjalne Warunki i Postanowienia dla Usług z zakresu Przemysłu i Cyberbezpieczeństwa - dokument obowiązuje od 01.11.2022 79 KB Pobierz
pdf Besondere Geschäftsbedingungen für Leistungen im Bereich Industrie und Cybersicherheit - aktualisierung: 01.11.2022 74 KB Pobierz
pdf Special Terms and Conditions for Industry and Cyber Security Services - revision: 01.11.2022 70 KB Pobierz
pdf Specjalne Warunki i Postanowienia dla Usług z zakresu Mobility - dokument obowiązuje od 01.11.2022 81 KB Pobierz
pdf Besondere Geschäftsbedingungen für Leistungen im Bereich Mobility - aktualisierung: 01.11.2022 75 KB Pobierz
pdf Special Terms and Conditions for Mobility Services - revision: 01.11.2022 78 KB Pobierz

Program Compliance TÜV Rheinland

pdf Compliance w TÜV Rheinland 197 KB Pobierz
pdf Kodeks postępowania 2 MB Pobierz
pdf Wytyczne dotyczące przeciwdziałania konfliktom interesów i korupcji 1 MB Pobierz

Certification conditions BS I (Warunki certyfikacji BS I)

 1. Previous version of documents is available on request from TÜV Rheinland Polska.
  Archiwalne wersje dokumentów dostępne są na żądanie w biurze TÜV Rheinland Polska
 2. Contact person: Ewa Krajewska, ewa.krajewska@pl.tuv.com
  Osoba kontaktowa
 3. Services
  Usługi

 • Conformity assessment acc. PED directive 2014/68/EU – Products modules: A2, C2, B - production type, B - design type, F, G
  Ocena zgodności wg dyrektywy PED 2014/68/EU – Moduły produktowe: A2, C2, B typ produktu, B typ projektu, F, G
 • Conformity assessment acc. PED directive 2014/68/EU – Systems modules: D, D1, E, E1, H, H1
  Ocena zgodności wg dyrektywy PED 2014/68/EU – Moduły systemowe: D, D1, E, E1, H, H1
 • Approval of permanent joining procedures within the scope of PED directive 2014/68/EU (WPQR, BPAR)
  Zatwierdzanie instrukcji technologicznych połączeń nierozłącznych w zakresie dyrektywy PED 2014/68/EU (WPQR, BPAR)
 • Certification of permanent joining personnel (welders) acc. PED directive 2014/68/EU
  Certyfikacja personelu wykonującego połączenia nierozłączne wg dyrektywy PED 2014/68/EU
 • Inspection of Transportable Pressure Equipment acc. TPED directive 2010/35/EU – in preparation
  Inspekcje ciśnieniowych urządzeń transportowych wg dyrektywy TPED 2010/35/EU – w przygotowaniu
 • Certification of FPC (system 2+)
  Certyfikacja ZKP (system 2+)
 • Certification acc. to EN ISO 3834
  Certyfikacja wg EN ISO 3834
 • Certification acc. to EN 15085-2
  Certyfikacja wg EN 15085-2
 • Assessment of system for transfer of material markings
  Ocena systemu przenoszenia oznaczeń materiałowych
 • Independent specific inspection of metallic products
  Niezależna kontrola odbiorcza wyrobów metalowych
 • Approval of material manufacturers for pressure equipment
  Uznanie producentów materiałów dla urządzeń ciśnieniowych

Templates

Formularze

pdf EN Certification conditions BS I, PED, SPVD, CPR (FPC), EN ISO 3834, EN 15085-2 2 MB Pobierz
pdf PL Warunki certyfikacji BS I, PED, SPVD, CPR (ZKP), EN ISO 3834, EN 15085-2 2 MB Pobierz
pdf EN Certification conditions BS I, Testing and certification conditions welders* (the document considers the pre-requisites of the certification scheme) 1 MB Pobierz
pdf PL Warunki certyfikacji BS I, Warunki oceny i certyfikacji dla personelu wykonującego połączenia nierozłączne* (dokument uwzględnia warunki wstępne programu certyfikacji) 1 MB Pobierz
pdf EN Certification conditions TPED 449 KB Pobierz
pdf PL Warunki certyfikacji TPED 518 KB Pobierz
docx EN Contract 43 KB Pobierz
docx PL Umowa 43 KB Pobierz
docx EN/PL Application PED System 75 KB Pobierz
docx EN/PL Application PED Products 71 KB Pobierz
xlsx EN/PL Application FPC 74 KB Pobierz
xlsx EN/PL Manufacturer's declaration FPC 44 KB Pobierz
xlsx EN/PL Application EN ISO 3834 77 KB Pobierz
xlsx EN/PL Manufacturer's declaration EN ISO 3834 47 KB Pobierz
xlsx EN,PL Application EN 15085-2 80 KB Pobierz
docx EN/PL Application Material Manufacturer 31 KB Pobierz
doc EN/PL Preliminary Welding Procedure Specification (pWPS) 60 KB Pobierz
doc EN/PL Preliminary Brazing Procedure Specification (pBPS) 50 KB Pobierz
pdf Uznanie laboratoriów - obowiązuje od 02.04.2021 618 KB Pobierz

List of technical specifications/Lista specyfikacji technicznych (PED JCW / PED JCO / SPVD / TPED / EN ISO 3834, EN 15085-2) – available at/dostępna pod adresem – Akredytacje i upoważnienia | PL | TÜV Rheinland (tuv.com)

*For comments or incorrectness in document “MS-0036961 Testing and certification conditions welders”, please contact katarzyna.cichon@pl.tuv.com.
W celu zgłoszenia uwag lub nieprawidłowości w dokumencie „MS-0036961 Warunki oceny i certyfikacji dla personelu wykonującego połączenia nierozłączne” prosimy o kontakt pod adresem katarzyna.cichon@pl.tuv.com.

Laboratorium Badań Nieniszczących

Archiwalne wersje dokumentów dostępne są na żądanie w biurze TÜV Rheinland Polska.

Osoba kontaktowa: Martyna Niemiec, tel. +48 724 252 401, martyna.niemiec@tuv.com

pdf Lista metod badawczych laboratorium badań nieniszczących w ramach zakresu elastycznego - Załącznik do zakresu akredytacji AB 904 758 KB Pobierz
pdf Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i środowisko 82 KB Pobierz

Certyfikacja systemów zarządzania

Archiwalne wersje dokumentów dostępne są na żądanie w biurze TÜV Rheinland Polska.Osoba kontaktowa: Anna Wręczycka, tel. 32 271 64 89, e-mail: anna.wreczycka@pl.tuv.com

pdf Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania – akredytacja PCA oraz pozostałe schematy certyfikacji 188 KB Pobierz
pdf Ogólne Zasady i Warunki Certyfikacji TÜV Rheinland Cert GmbH/LGA InterCert GmbH - akredytacja zagraniczna PL/EN 524 KB Pobierz
pdf Warunki Umowne Certyfikacji Systemów Zarządzania SA 8000 - dokument obowiązuje od 09.05.2014 152 KB Pobierz
doc Formularz zlecenia certyfikacji - dokument obowiązuje od 01.03.2022 928 KB Pobierz
doc Certification order form - valid as of 01.03.2022 926 KB Pobierz
doc Formularz zlecenia certyfikacji grupowej - dokument obowiązuje od 01.03.2022 132 KB Pobierz

GLOBALG.A.P.

Archiwalne wersje dokumentów dostępne są na żądanie w biurze TÜV Rheinland Polska.Osoba kontaktowa: Małgorzata Kręcka, tel. 609 579 433, e-mail: malgorzata.krecka@pl.tuv.com

pdf Program Certyfikacji GLOBALG.A.P. IFA 5.2 CoC 6 – wersja polska – obowiązuje od 01.08.2022 do 30.06.2023 766 KB Pobierz
pdf Certification Program GLOBALG.A.P. IFA 5.2 CoC 6 – valid as of 01.08.2022 until 30.06.2023 747 KB Pobierz
docx Program Certyfikacji GLOBALG.A.P. IFA 5.2 CoC 6.1 – wersja polska – obowiązuje od 01.05.2023 do 31.12.2023 74 KB Pobierz
docx Certification Program GLOBALG.A.P. IFA 5.2 CoC 6.1 – valid as of 01.05.2023 until 31.12.2023 72 KB Pobierz
docx Formularz rejestracyjny GLOBALG.A.P. – wersja polska – dokument obowiązuje od 01.04.2023 83 KB Pobierz
docx Registration form GLOBALG.A.P. – valid as of 01.04.2023 83 KB Pobierz
xlsx Lista członków grupy producentów GLOBALG.A.P. – wersja polska – dokument obowiązuje od 01.04.2023 85 KB Pobierz
xlsx List of members of the producer group GLOBALG.A.P. – valid as of 01.04.2023 84 KB Pobierz
docx Formularz rejestracyjny Łańcuch Dostaw GLOBALG.A.P. – wersja polska – dokument obowiązuje od 01.04.2023 65 KB Pobierz
docx Registration form for GLOBALG.A.P. Chain of Custody (CoC) – valid as of 01.04.2023 66 KB Pobierz
pdf Katalog sankcji GLOBALG.A.P. - dokument obowiązuje od 01.04.2020 384 KB Pobierz
pdf Ramowy program inspekcji GLOBALG.A.P. IFA - dokument obowiązuje od 01.04.2020 387 KB Pobierz
pdf Ramowy program inspekcji GLOBALG.A.P. Łańcuch Dostaw CoC 6 – obowiązuje od 01.05.2020 do 30.06.2023 360 KB Pobierz
docx Ramowy program audytu GLOBALG.A.P. Łańcuch Dostaw CoC 6.1 – obowiązuje od 01.05.2023 39 KB Pobierz

Certyfikacja produkcji ekologicznej

Archiwalne wersje dokumentów dostępne są na żądanie w biurze TÜV Rheinland Polska.Dokumenty dla pozostałych kategorii działalności dostępne są w biurze TÜV Rheinland Polska.Osoba kontaktowa: Monika Małkowska, tel. 609 728 095, e-mail: monika.malkowska@pl.tuv.com

pdf Program certyfikacji produkcji ekologicznej 912 KB Pobierz
xlsm Zlecenie certyfikacji 384 KB Pobierz
pdf Cennik 636 KB Pobierz
pdf Rejestr produkcji roślinnej 310 KB Pobierz
pdf Rejestr produkcji zwierzęcej 408 KB Pobierz

Certyfikacja integrowanej produkcji roślin

Archiwalne wersje dokumentów dostępne są na żądanie w biurze TÜV Rheinland Polska.Osoba kontaktowa: Alicja Kwiatkowska, tel. 603 781 358, e-mail: alicja.kwiatkowska@pl.tuv.com

xlsm Zlecenie certyfikacji integrowanej produkcji roślin 230 KB Pobierz
pdf Program certyfikacji integrowanej produkcji roślin 147 KB Pobierz
pdf Cennik certyfikacji integrowanej produkcji roślin 163 KB Pobierz
pdf Regulamin korzystania ze znaku integrowanej produkcji 348 KB Pobierz

Certyfikacja wyrobów

Archiwalne wersje dokumentów dostępne są na żądanie w biurze TÜV Rheinland Polska.Kontakt: tel. 61 864 31 34, mail: certification@pl.tuv.com

pdf Umowa ogólna - dokument obowiązuje 21.04.2023 217 KB Pobierz
pdf Umowa ogólna EN - dokument obowiązuje od 21.04.2023 215 KB Pobierz
docx Wniosek do przygotowania oferty - dokument obowiazuje od 12.09.2018 50 KB Pobierz
pdf Regulamin certyfikacji (PL) - dokument obowiązuje od 15.02.2019 166 KB Pobierz
pdf Regulamin certyfikacji (EN) - dokument obowiązuje od 15.02.2019 149 KB Pobierz
doc Zlecenie certyfikacji - dokument obowiązuje od 11.10.2017 914 KB Pobierz
pdf Program inspekcji i certyfikacji parków linowych na znak zgodności (PL) - dokument obowiązuje od 17.06.2021 704 KB Pobierz
pdf Program inspekcji i certyfikacji parków linowych na znak zgodności (EN) - dokument obowiązuje od 17.06.2021 689 KB Pobierz
pdf Program inspekcji i certyfikacji parków linowych na znak zgodności - załącznik - 24.09.2019 191 KB Pobierz
pdf Program certyfikacji wyrobów użytkowych wg 1b typu programu - dokument obowiązuje od 26.04.2016 240 KB Pobierz
pdf Program certyfikacji wyrobów użytkowych wg 2 typu programu (PL) - dokument obowiązuje od 01.01.2022 785 KB Pobierz
pdf Program certyfikacji wyrobów użytkowych wg 2 typu programu (EN) - dokument obowiązuje od 01.01.2022 770 KB Pobierz
pdf Program certyfikacji wyrobów użytkowych wg 2 typu programu - załącznik - 01.01.2022 146 KB Pobierz
pdf Program certyfikacji wyrobów użytkowych wg 3 typu programu (PL) - dokument obowiazuje od 01.01.2022 785 KB Pobierz
pdf Program certyfikacji wyrobów użytkowych wg 3 typu programu (EN) - dokument obowiazuje od 01.01.2022 772 KB Pobierz
pdf Program certyfikacji wyrobów użytkowych wg 3 typu programu - załącznik - 01.01.2022 548 KB Pobierz
pdf Program certyfikacji zabawek na znak zgodności (PL) - dokument obowiązuje od 01.01.2022 319 KB Pobierz
pdf Program certyfikacji zabawek na znak zgodności (EN) - dokument obowiązuje od 01.01.2022 306 KB Pobierz
pdf Program certyfikacji zabawek na znak zgodności - załącznik - 24.09.2019 193 KB Pobierz
pdf Program certyfikacji usług (PL) - dokument obowiązuje od 17.06.2021 704 KB Pobierz
pdf Program certyfikacji usług (EN) - dokument obowiązuje od 17.06.2021 691 KB Pobierz
pdf Program certyfikacji usług - załącznik - 24.09.2019 186 KB Pobierz
pdf Procedura certyfikacji kartridży z tuszem i tonerem - dokument obowiązuje od 01.06.2021 303 KB Pobierz

Certyfikacja wyrobów medycznych / Certification of Medical Devices

Archiwalne wersje dokumentów są dostępne na żądanie w biurze TÜV Rheinland Polska.TÜV Rheinland LGA Products GmbH (dla wszystkich projektów certyfikacji wyrobów medycznych poza MDSAP / for all certification projects without MDSAP)

pdf Genaral Agreement EN Handwriting Version 34 KB Pobierz
pdf General Agreement EN Electronic Signature 39 KB Pobierz
pdf Testing and certification Regulation EN 116 KB Pobierz
pdf General Terms and Conditions of Business of TÜV Rheinland LGA Products GmbH EN 428 KB Pobierz

Procedura Validity Extension

docx MDD/AIMDD/IVDD Certificate Validity Extension Information 33 KB Pobierz
pdf Product List und Application MDD, AIMDD 1 MB Pobierz

TÜV Rheinland of North America Inc. (tylko dla projektów certyfikacyjnych według MDSAP / only for MDSAP certification projects)

docx Genaral Agreement EN 47 KB Pobierz
pdf General Conditions and Procedural Guidelines for the Certification of Quality Management Systems 550 KB Pobierz
pdf TÜV Rheinland of North America, Inc. General Terms and Conditions 181 KB Pobierz
pdf Promoting certified status and mdsap participation using marks and logos 152 KB Pobierz

Bezpieczeństwo i Jakość Wyrobów

Archiwalne wersje dokumentów dostępne są na żądanie w biurze TÜV Rheinland Polska.Osoba kontaktowa: Tomasz Opaszowski, tel. 32 271 64 89 w.200, e-mail: tomasz.opaszowski@pl.tuv.com

pdf Regulamin certyfikacji (PL) - dokument obowiązuje od 15.02.2019 166 KB Pobierz
pdf Wniosek o certyfikację - pytania do przygotowania oferty 268 KB Pobierz
pdf Program Certyfikacji Bezpieczeństwa SIL- dokument obowiązuje od 07.07.2021 661 KB Pobierz
pdf Program certyfikacji wyrobów na Znak Zgodnośći TEST 705 KB Pobierz
pdf Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Znak Zgodności TEST+MONITORING 737 KB Pobierz
pdf Procedura certyfikacji kartridży z tuszem i tonerem - dokument obowiązuje od 01.06.2021 303 KB Pobierz

Certyfikacja Personelu Badań Nieniszczących

Jednostka Certyfikująca Osoby TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. – zakres akredytacji AC 195. Osoba kontaktowa: Roman Gruca, tel. 32 416 7227, e-mail: roman.gruca@pl.tuv.com. Zachęcamy Państwa do składania opinii/uwag do programu certyfikacji pod ww. adresem e-mail.

pdf Program certyfikacji personelu NDT rewizja 10 456 KB Pobierz
pdf Program certyfikacji personelu NDT rewizja 11 455 KB Pobierz
pdf Lista wymagań wstępnych dla certyfikacji personelu NDT 616 KB Pobierz
pdf Reguły etyczne dla personelu NDT - dokument obowiązuje od 08.04.2016 36 KB Pobierz
pdf Zgłoszenie i wniosek certyfikacyjny – pierwsza certyfikacja i rozszerzenie (pobierz, aby wypełnić formularz) 3 MB Pobierz
pdf Zgłoszenie i wniosek certyfikacyjny – odnowienie (pobierz, aby wypełnić formularz) 3 MB Pobierz
pdf Zgłoszenie i wniosek certyfikacyjny – recertyfikacja (pobierz, aby wypełnić formularz) 3 MB Pobierz

UWAGA:

Informujemy, że w związku z aktualizacją normy PN-EN ISO 9712:2022-09 „Badania nieniszczące - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących”, program certyfikacji personelu badań nieniszczących TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. (MS-0012908) ulegnie zmianie (najważniejsza zmiana dotyczy odnowienia certyfikacji).

Wnioski o certyfikację według programu MS-0012908 rewizja 10 (PN-EN ISO 9712:2012) będą przyjmowane do dnia 8.12.2023.

Certyfikaty wydane w oparciu o program MS-0012908 rewizja 10 (PN-EN ISO 9712:2012) pozostają ważne do daty końca ważności wskazanej na poszczególnych certyfikatach.

Od 9.12.2023 będą przyjmowane wnioski o certyfikację według nowego programu certyfikacji MS-0012908 rewizja 11 (PN-EN ISO 9712:2022-09).

Certyfikacja Personelu Zabezpieczeń Antykorozyjnych

Jednostka Certyfikująca Osoby TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. – zakres akredytacji AC 195. Osoba kontaktowa: Roman Gruca, tel. 32 416 7227, e-mail: roman.gruca@pl.tuv.com. Zachęcamy Państwa do składania opinii/uwag do programu certyfikacji pod ww. adresem e-mail.

pdf Program certyfikacji kontrolera jakości antykorozyjnych powłok malarskich 765 KB Pobierz
pdf Lista wymagań wstępnych do certyfikacji kontrolera jakości antykorozyjnych powłok malarskich 248 KB Pobierz
pdf Program certyfikacji inspektora zabezpieczeń antykorozyjnych 774 KB Pobierz
pdf Lista wymagań wstępnych do certyfikacji inspektora jakości antykorozyjnych powłok malarskich 248 KB Pobierz
pdf Zgłoszenie i wniosek certyfikacyjny (pobierz, aby wypełnić formularz) 2 MB Pobierz

Ocena procesów ochrony antykorozyjnej stali zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-7

Osoba kontaktowa: Leszek Zadroga, tel. +48 695 888 878, leszek.zadroga@pl.tuv.com

doc Program certyfikacji wg PN-EN ISO 12944-7 – dokument obowiązuje od 04.05.2017 130 KB Pobierz
xlsx Wniosek o ocenę procesów antykorozji wg PN-EN ISO 12944-7 – dokument obowiązuje od 04.05.2017 56 KB Pobierz

Weryfikacja rocznych raportów GHG

Archiwalne wersje dokumentów dostępne są na żądanie w biurze TÜV Rheinland Polska.Osoba kontaktowa: Karolina Gabryś, tel. 785 882 250, karolina.gabrys@pl.tuv.com

pdf Program weryfikacji PWGHG - Weryfikacja raportów - obowiązuje od: 19.06.2023 887 KB Pobierz

Certyfikacja WE w kolejnictwie

Archiwalne wersje dokumentów dostępne są na żądanie w biurze TÜV Rheinland Polska.Osoba kontaktowa: Paweł Chachurski, tel. 697 103 083, e-mail: pawel.chachurski@pl.tuv.com

pdf Program oceny zgodności jednostki notyfikowanej i jednostki wyznaczonej wg Dyrektywy 2016/797/WE i Ustawy o transporcie kolejowym - dokument obowiązuje od 23.03.2023 1 MB Pobierz
pdf Wnioski i certyfikaty na weryfikację WE podsystemów, pośrednią weryfikację WE podsystemów oraz oceny WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności w roku 2022 634 KB Pobierz

Kogeneracja

Archiwalne wersje dokumentów dostępne są na żądanie w biurze TÜV Rheinland Polska.Osoba kontaktowa: Karolina Gabryś, tel. 785 882 250, karolina.gabrys@pl.tuv.com

pdf Program certyfikacji PCKOG - Wydawanie opinii dla kogeneracji - dokument obowiązuje od 06.02.2023 871 KB Pobierz

Dział Szkoleń i Certyfikacji Osób

Archiwalne wersje dokumentów dostępne są na żądanie w biurze TÜV Rheinland Polska.

pdf Karta zgłoszenia – obowiązuje od 17.09.2021 1 MB Pobierz
pdf Regulamin zawierania online umów o świadczenie usług szkoleniowych dla konsumentów i przedsiębiorców uprzywilejowanych obowiązuje od dnia 06.02.2023 r. 542 KB Pobierz
pdf Regulamin zawierania online umów o świadczenie usług szkoleniowych dla przedsiębiorców obowiązuje od dnia 06.02.2023 r. 327 KB Pobierz
pdf Regulamin zawierania umów o świadczenie usług szkoleniowych za pośrednictwem poczty elektronicznej dla konsumentów i przedsiębiorców uprzywilejowanych z dnia obowiązuje od dnia 06.02.2023 r. 195 KB Pobierz
pdf Regulamin zawierania umów o świadczenie usług szkoleniowych za pośrednictwem poczty elektronicznej dla przedsiębiorców obowiązuje od dnia 06.02.2023 r. 196 KB Pobierz
pdf Regulaminy zawierania umów na odległość - dokument obowiązuje od 06.02.2023 r. 635 KB Pobierz
pdf Wzór formularza odstąpienia od umowy 278 KB Pobierz
Kontakt