current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Ogólne Warunki Zakupów

Ogólne Warunki Zakupów

W Grupie TÜV Rheinland za globalne zakupy, zarządzanie podróżami i zarządzanie flotą odpowiedzialny jest korporacyjny Dział Zamówień.

Dla wymaganych artykułów biurowych/ przedmiotów i usług określiliśmy standardowe produkty i standardowych dostawców.

W Niemczech te produkty i usługi dostarczane są przez zdecentralizowanych nabywców poprzez elektroniczne systemy zamawiania. Wszystkie międzynarodowe jednostki Grupy TÜV Rheinland mają obowiązek stosowania się do zaleceń centrali.

Dostawcy powinni akceptować ogólne warunki zamówień (PTC) i warunki przetargowe (TCS) Grupy TÜV Rheinland.

Korporacyjny Dział Zamówień zazwyczaj ogłasza w Internecie przetarg na jakiś produkt, a następnie podpisywane są globalne ramowe kontrakty z dostawcami. Dlatego projekty krótkoterminowe i artykuły, które nie są wymienione nie będą brane pod uwagę.

Działalność TÜV Rheinland Group oparta jest na zasadach Global Compact. Zrównoważony rozwój, odpowiedzialność i zgodność z przepisami prawa są kluczowymi elementami naszej strategii korporacyjnej i stanowią podstawę współpracy z dostawcami. Tylko te firmy, które są zaangażowane w powyższe wartości można traktować jako dostawców. Współpraca z dostawcami oparta jest na naszych warunkach przetargowych (TCS) oraz na ogólnych warunkach zamówień (PTC).

Kontakt: marek.cwiok@pl.tuv.com

Ważne informacje dla Dostawców na temat SAP Ariba Network

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o nowej globalnej platformie eProcurement TÜV Rheinland, o tym, jak przetwarzać nasze zamówienia zakupu i tworzyć faktury bezpośrednio na koncie dostawcy.

Downloads

pdf Ogólne warunki zakupów TÜV Rheinland Polska (PL) 130 KB Pobierz
pdf General Purchasing Terms and Conditions of TÜV Rheinland Polska (EN) 124 KB Pobierz
Kontakt