current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Akredytacje i upoważnienia

Akredytacje i upoważnienia

Notyfikacje

Jednostka notyfikowana w zakresie ocen zgodności w obszarze dyrektywy 2016/797

Jednostka notyfikowana w zakresie ocen zgodności w obszarze rozporządzenia (UE) Nr 305/2011

Jednostka notyfikowana w zakresie ocen zgodności w obszarze dyrektywy 2014/29/UE

Jednostka notyfikowana w zakresie ocen zgodności w obszarze dyrektywy 2014/68/UE

Jednostka notyfikowana w zakresie uprawniania personelu do wykonywania połączeń nierozłącznych zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE, załącznik I. 3.1.2

Uznana organizacja strony trzeciej w zakresie zatwierdzania personelu do wykonywania badań nieniszczących, zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE, załącznik I. 3.1.3

EUROPA - European Commission - Growth - Regulatory policy - NANDO

Kontakt