Kariera

Twój wkład w poprawę jakości, wydajności i bezpieczeństwa

Dla postępu technologicznego istotne znaczenie mają normy bezpieczeństwa. Nad ich przestrzeganiem czuwa 20 000 naszych ekspertów na całym świecie w ponad 2500 usługach – od badań, przez przeglądy i certyfikację, po doradztwo i szkolenia.

Ludzie w TÜV Rheinland są tak różnorodni, jak nasza oferta. Inżynierowie, informatycy, naukowcy i eksperci w dziedzinie komunikacji. Wszyscy, dzięki swojej specjalistycznej wiedzy, doświadczeniu i osobowości, przyczyniają się do zwiększania poziomu bezpieczeństwa technologii i środowiska oraz do realizacji wizji korporacyjnej.

Pracownicy to nasz najważniejszy kapitał. Dlatego inwestujemy w ich rozwój poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, wymiany doświadczeń i inne formy dzielenia się wiedzą. Pracujemy w międzynarodowej strukturze, zorientowanej na pracę w zespole, pełnej szacunku i otwartości. Dzięki temu nasi specjaliści mogą rozwijać swój potencjał, w praktyce wykorzystywać nową wiedzę, a także zaplanować długofalową karierę w naszej firmie.