SHARE
X

Załączniki do ofert

Dokumenty wspólne

Archiwalne wersje dokumentów dostępne są na żądanie w biurze TÜV Rheinland Polska.

Osoba kontaktowa: Anna Wręczycka, tel. 32 271 64 89, e-mail: anna.wreczycka@pl.tuv.com


Program Compliance TÜV Rheinland

Certification conditions BS I

Warunki certyfikacji BS I

Previous version of documents is available on request from TÜV Rheinland Polska.
Archiwalne wersje dokumentów dostępne są na żądanie w biurze TÜV Rheinland Polska

Contact person: Ewa Krajewska, tel: +48 695 950 485, ewa.krajewska@pl.tuv.com
Osoba kontaktowa

Services
Usługi

 • Conformity assessment acc. 2014/68/EU – Products modules: A2, C2, B - production type, B - design type, F, G
  Ocena zgodności w. 2014/68/EU – Moduły produktowe: A2, C2, B typ produktu, B typ projektu, F, G

 • Conformity assessment acc. 2014/68/EU – Systems modules: D, D1, E, E1, H, H1
  Ocena zgodności w. 2014/68/EU – Moduły systemowe: D, D1, E, E1, H, H1

 • Approval of permanent joining procedures within the scope of PED (WPQR)
  Zatwierdzanie instrukcji technologicznych połączeń nierozłącznych w zakresie PED (WPQR)

 • Testing and certification condition welders
  Warunki oceny i certyfikacji dla personelu wykonującego połączenia nierozłączne

 • Certification of FPC (system 2+)
  Certyfikacja ZKP (system 2+)

 • Certification acc. to EN ISO 3834
  Certyfikacja wg EN ISO 3834

 • Assessment of system for transfer of material markings
  Ocena systemu przenoszenia oznaczeń materiałowych

 • Independent specific inspection of metallic products
  Niezależna kontrola odbiorcza wyrobów metalowych

 • Approval of material manufacturers for pressure equipment
  Uznanie producentów materiałów dla urządzeń ciśnieniowych

Templates
Formularze


Certyfikacja zakładów wykonujących procesy spawania pojazdów szynowych i części pojazdów szynowych zgodnie z EN 15085-2

Archiwalne wersje dokumentów dostępne są na żądanie w biurze TÜV Rheinland Polska.

Osoba kontaktowa: Ewa Krajewska, tel. +48 695 950 485, ewa.krajewska@pl.tuv.com.


Uznanie laboratoriów

Certyfikacja systemów zarządzania

Archiwalne wersje dokumentów dostępne są na żądanie w biurze TÜV Rheinland Polska.

Osoba kontaktowa: Anna Wręczycka, tel. 32 271 64 89, e-mail: anna.wreczycka@pl.tuv.com


Integrowana Produkcja Roślin

Archiwalne wersje dokumentów dostępne są na żądanie w biurze TÜV Rheinland Polska.

Osoba kontaktowa: Agnieszka Bednarska, tel. 12 328 32 96, e-mail: agnieszka.bednarska@pl.tuv.com


QAFP

Archiwalne wersje dokumentów dostępne są na żądanie w biurze TÜV Rheinland Polska.

Osoba kontaktowa: Marta Ciołkowska, tel. 722-390-060, e-mail: marta.ciolkowska@pl.tuv.com.


Certyfikacja wyrobów

Archiwalne wersje dokumentów dostępne są na żądanie w biurze TÜV Rheinland Polska.

Kontakt: tel. 61 864 31 34, mail: certification@pl.tuv.com


Certyfikacja wyrobów medycznych / Certification of Medical Devices

Archiwalne wersje dokumentów są dostępne na żądanie w biurze TÜV Rheinland Polska.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH (dla wszystkich projektów certyfikacji wyrobów medycznych poza MDSAP / for all certification projects without MDSAP)

TÜV Rheinland of North America Inc. (tylko dla projektów certyfikacyjnych według MDSAP / only for MDSAP certification projects)

Bezpieczeństwo i Jakość Wyrobów

Archiwalne wersje dokumentów dostępne są na żądanie w biurze TÜV Rheinland Polska.

Osoba kontaktowa: Tomasz Opaszowski, tel. 32 271 64 89 w.200, e-mail: tomasz.opaszowski@pl.tuv.com


Certyfikacja Personelu Badań Nieniszczących

Jednostka Certyfikująca Osoby TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. – zakres akredytacji AC 195

Osoba kontaktowa: Roman Gruca, tel. 32 271 64 89 wew. 227, e-mail: roman.gruca@pl.tuv.com


Certyfikacja Personelu Zabezpieczeń Antykorozyjnych

Jednostka Certyfikująca Osoby TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. – zakres akredytacji AC 195

Osoba kontaktowa: Roman Gruca, tel. 32 271 64 89 wew. 227, e-mail: roman.gruca@pl.tuv.com


Ocena procesów ochrony antykorozyjnej stali zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-7

Osoba kontaktowa: Leszek Zadroga, tel. +48 695 888 878, leszek.zadroga@pl.tuv.com


Weryfikacja rocznego raportu gazów cieplarnianych

Archiwalne wersje dokumentów dostępne są na żądanie w biurze TÜV Rheinland Polska.

Osoba kontaktowa: Sabina Cieśla, tel. 609 851 329, sabina.ciesla@pl.tuv.com


Kogeneracja

Archiwalne wersje dokumentów dostępne są na żądanie w biurze TÜV Rheinland Polska.

Osoba kontaktowa: Sabina Cieśla, tel. 609 851 329, sabina.ciesla@pl.tuv.com


Laboratorium żywnościowe