current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
shopping cart
contact

Използвайте времето в домашния си офис за онлайн обучение и сертификация - въпреки вируса.

Използвайте времето в домашния си офис за онлайн обучение и сертификация - въпреки вируса.

Изберете един от нашите многобройни онлайн семинари или изпити и оставете нашите виртуални решения да обучават и валидират вашите знания и умения като професионалист във вашата специализирана област.

Техническа компетентност за вашето оперативно съвършенство

Фокусираме се върху управление на качеството и околната среда, защита на IT и данните и бъдещи теми като „Интелигентна фабрика“.

TÜV Rheinland Академия е водещ партньор по всички технически теми, с които компаниите и обществения сектор могат да подобрят работната си ефективност и да отговорят на изискванията, включително управление на качеството, управление на околната среда, здраве и безопасност, както и IT защита и защита на данните. Освен това нашето портфолио включва теми като „Интелигентна фабрика“ и „Бъдеща мобилност“.

Тези технически теми и свързаните с тях приложения, услуги и устройства, понастоящем се развиват бързо, така че за изграждането на компетентност започва с динамични източници като семинари, обучения, курсове и лекции, които следват динамичното развитие в реалния свят - в обществения сектор и в самите организации. За нас обучаващият се e винаги в центъра на вниманието, следователно нашето обучение е подходящо за най-различни нива на експертиза. Дали да изберете основно, разширено или експертно обучение - Надеждно издигаме техническия персонал и управлението до необходимото ниво и консултираме ръководителите на отдел "Човешки ресурси", като имаме предвид бързото развитие на концепциите в този сектор.

Получете съвременни познания за иновациите и най-добрите практики и ги превърнете във Ваше конкурентно преимущество.

Различни формати за обучение

Според учения Херман Ебингхаус, запазването на обучени кадри зависи от типа на материала, който трябва да научат. Тъй като се интересуваме от дългосрочни резултати от обучението за нашите клиенти, образователните ни продукти имат изключително интелигентна структура и включват различни формати на обучение с променлива честота при обучението.

Предлагаме различни формати, ориентирани към целевата група и основаващи се на различни типове на обучение, за да увеличим мотивацията:

 • Класически присъствени семинари
 • Решения с електронно обучение на компютър и таблет
 • Приложения за мобилно обучение
 • Онлайн обучение на живо (LOT)
 • Игорви форми на обучение
 • Смесено обучение
 • Корпоративно управление на инструкции чрез уеб-базирана система
 • Най-нови продукти, включващи подобрена реалност и виртуална реалност

Нашите експерти в обучението работят с Вас, за да определят кои подходи са най-подходящи за Вас и Вашите нужди. Вие решавате дали да изберете стандартен семинар или решение, специално изготвено за Вашата компания. Обучението се извършва във Вашата компания или в един от 150 клона на TÜV Rheinland Академия по целия свят.

Learning 2.0: Нашите персонализирани услуги по цялата верига от един доставчик.

Нуждаете ли се от услуги по цялата верига предложени от един доставчик? Няма проблем. Като компетентен партньор, поемаме планирането, разработването, непрекъснатата оценка и образованието на целия персонал на даден доставчик. Това позволява да получите активна поддръжка за запазване на служители с умения и насърчаване на таланти. Възползвайте се от квалифицирана консултация с нашите опитни експерти по обучение.

Свържете се с нас! Нашите опитни консултанти по непрекъснато обучение ще бъдат щастливи да Ви подкрепят.

Потвърждаване на компетентност

За участниците е важно да имат доказателство за получената компетентност. Разполагате с опция за сертификати за завършване, традиционни сертификати за участие или преминаване на изпит при независимия орган за сертифициране на персонал PersCert TÜV и потвърждаване на придобитата компетентност. Компаниите могат да потвърдят със сертификат от PersCert TÜV, че желаното повишаване на компетентността наистина е налице и образователното съдържание е достигнало до целевата група.

Поглед към преимуществата:

 • Гарантирана експертиза с марката „Произведено в Германия“
 • Прецизни и правилни продукти за непрекъснато обучение за придобиване на техническа компетентност
 • Компактни курсове за обучение
 • Изключително приложими в практиката
 • Гъвкави и новаторски формати за обучение
 • Места за обучение във Вашия регион
 • Независими от мястото онлайн сесии за непрекъснато обучение
 • Подкрепа за задържане на квалифицирани работници и насърчаване на таланта
 • Потвърждаване на компетентността чрез независими одити от PersCert TÜV

Референции
Тема Референции

Научете повече как нашите продукти за компании и частни лица водят до развитие на компетентността и какви възможности се откриват по време на процеса.

Контакт