current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
shopping cart
contact

Използвайте времето в домашния си офис за онлайн обучение и сертификация - въпреки вируса.

Използвайте времето в домашния си офис за онлайн обучение и сертификация - въпреки вируса.

Изберете един от нашите многобройни онлайн семинари или изпити и оставете нашите виртуални решения да обучават и валидират вашите знания и умения като професионалист във вашата специализирана област.

Задайте критерии за производителност. Докажете своята компетентност.

Изисква се техническа компетентност, за да се посрещнат нуждите на бързия прогрес в един все по-сложен свят. Особено важно е да се знае какво ноу-хау и умения всъщност изискват тези квалификации. Защото в крайна сметка, това е от особено значение по отношение на качествените резултати от услуги или продукти, които клиентите могат да очакват от компаниите и организациите.

Знанието може да бъде потвърдено – създаден от независими, работещи по различни дисциплини и в различни индустрии експерти на PersCert TÜV, органът за сертифициране на персонал на TÜV Rheinland има клонове в повече от 40 страни по целия свят.

Като неутрална и независима институция за тестване, оценяваме придобитите и съществуващи квалификации с точност и надеждност, и в съответствие с международно признатия стандарт ISO 17024.

Увеличете конкурентността на своята марка и привлекателността на офертите си, увеличете възможността за работа на персонала и възможностите за кариера – чрез ценно, приложимо в бизнеса и независимо доказателство за компетентност с признати в индустрията сертификати - доказателствата за компетентност на PersCert TÜV .

Основните ни теми:

  • Производство и технология
  • Качество
  • Устойчивост
  • Работна безопасност и защита на околната среда
  • Енергия
  • IT и защита на данните
  • Здравни услуги
  • Защита
  • Услуги и продажби

Предложете компетентността си като компания или самостоятелно лице прозрачно, за да позволите сравнение и диференциация - независимо от Вашето местоположение и по целия свят.

С повече от 30 000 сертификации на персонал на година и глобално повече от 750 програми за сертифициране, потвърждаваме техническата и професионална компетентност на хората за дълъг период. Увеличаваме доверието в ефективността на отделните лица и компаниите в съответствие със сравними в глобален мащаб цели на обучението.

Валидни доказателства за компетентност за увеличаване на конкурентоспособността.
Тема Валидни доказателства за компетентност за увеличаване на конкурентоспособността.

Познание, което има значение.PersCert TÜV потвърждава квалификацията на служителите според стандартна процедура за тестване или с персонализираани програми за сертифициране на персонал според на Вашите нужди.

Дългосрочно признание чрез акредитирани степени.
Тема Дългосрочно признание чрез акредитирани степени.

Глобалните пазари изискват глобално приложима експертиза – демонстрирайте на своите бизнес партньори и клиенти, че Вашата експертиза и служители удовлетворяват и най-високите изисквания.

Нашите референции – Винаги бъдете една стъпка пред конкурентите.
Тема Нашите референции – Винаги бъдете една стъпка пред конкурентите.

Клиентите по целия свят се доверяват на нашата експертиза в областта на сертификацията на персонала. Научете повече как други компании използват сертификацията на персонала в областта на наемането на работа, гарантирането на качество или като доказателство за компетентност пред клиентите.

Кога ще можем да работим за Вас?

 Предлагаме безплатна консултация.

Предлагаме безплатна консултация.