current language
Poland available in the following languages:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Standardy bezpieczeństwa produkcji i transportu IFS - IFS Food, IFS Logistics, IFS Broker

Standardy bezpieczeństwa produkcji i transportu IFS - IFS Food, IFS Logistics, IFS Broker

Bezpieczeństwo żywności – od producentów do sprzedawców

Międzynarodowe standardy IFS (International Featured Standards) to rodzina standardów zarządzana przez IFS Management GmbH, do których należą:

Certyfikat IFS Food: standard stworzony w 2003 przez Stowarzyszenie Niemieckiego Handlu Detalicznego HDE wraz z członkami francuskiego odpowiednika FCD dla produktów wytwarzanych pod marką własną i sprzedawanych w niemieckich oraz francuskich sieciach handlowych. Standard zapewnia stałą jakość w całym łańcuchu produkcyjnym przemysłu spożywczego. Umożliwia ocenę systemu bezpieczeństwa i jakości żywności u dostawców w jednolity sposób. IFS Food łączy w sobie standardy dotyczące bezpieczeństwa żywności i zarządzania jakością. Dotyczy wyłącznie producentów żywności i firm pakujących produkty spożywcze. Ma zastosowanie, gdy produkt jest przetwarzany lub gdy istnieje ryzyko skażenia produktu podczas pakowania podstawowego. Lista wymagań audytowych obejmuje:

 • Odpowiedzialność Wyższego Kierownictwa
 • System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności
 • Zarządzanie zasobami
 • Proces planowania i produkcji
 • Pomiary, analizy, doskonalenie
 • Obrona żywności i inspekcje zewnętrzne.

Certyfikat IFS Logistics: standard dotyczący działań logistycznych w przypadku, gdy firmy mają bezpośredni kontakt z produktami zapakowanymi w opakowania bezpośrednie (np. transport, pakowanie uprzednio już zapakowanych w opakowania pośrednie produktów, przechowywanie/ magazynowanie i/lub dystrybucja). Ma również zastosowanie do określonych towarów nieopakowanych, takich jak tusze mięsne lub transport luzem/ cysternami. Lista wymagań audytowych obejmuje:

 • Odpowiedzialność Wyższego Kierownictwa
 • System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności
 • Zarządzanie zasobami
 • Realizacja usługi
 • Pomiary, analizy, doskonalenie
 • Obrona żywności i inspekcje zewnętrzne.

Certyfikat IFS Broker: standard skierowany do firm zajmujących się jedynie pośrednictwem, bez bezpośredniego kontaktu z produktem, nie posiadających własnych magazynów i transportu (jak firmy brokerskie, importerzy, agencje handlowe). Został stworzony w celu zapewnienia zgodności usług brokerskich oraz w celu sprawdzenia, jak brokerzy, handlowcy i importerzy wybierają swoich dostawców produktów, jakie wymogi bezpieczeństwa produktów mają wdrożone i czy są w stanie spełnić aktualne wymogi prawne. Lista wymagań audytowych obejmuje:

 • Odpowiedzialność Wyższego Kierownictwa
 • System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności
 • Zarządzanie zasobami
 • Proces planowania i świadczenia usług
 • Pomiary, analizy, doskonalenie
 • Obrona żywności

Standardy IFS dostępne są w różnych wersjach językowych bezpłatnie po zalogowaniu się na stronie www.ifs-certification.com

Standardy IFS łączą wymagania legislacyjne dotyczące bezpieczeństwa żywności, zasady dobrych praktyk produkcyjnych, analizy zagrożeń HACCP oraz analizy ryzyka w ramach jednego systemu zarządzania bezpieczeństwem, legalnością i jakością żywności. Regulują również postępowanie z alergenami i organizmami modyfikowanymi genetycznie zgodnie z aktualnym prawodawstwem UE.

Certyfikaty standardów IFS są uznawane przez Global Food Safety Initiative (GFSI) (Globalna Inicjatywa Bezpieczeństwa Żywności) i stanowią jeden z najważniejszych standardów bezpieczeństwa i jakości żywności poza standardem BRC.

Usługi powiązane

Certipedia

Certipedia

Certipedia daje możliwość zaprezentowania swoich produktów i firmy na całym świecie.

Więcej

Korzyści z certyfikacji

 • Spełnienie wymagań jakości ustalonych przez partnerów handlowych na rynku lokalnym i zagranicznym (w tym sieci handlowych)
 • Zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa i konkurencyjności przez zdobycie nowych kontrahentów w kraju i za granicą wymagających audytów trzeciej strony
 • Zwiększenie bezpieczeństwa żywności
 • Wzrost zaufania klientów poparty otrzymanym certyfikatem IFS
 • Zgodność z europejskim prawem żywnościowym

Korzyści ze współpracy z TÜV Rheinland

 • Wsparcie doświadczonych, wykwalifikowanych ekspertów
 • Rzetelne i szczegółowe raporty poparte danymi zebranymi podczas audytów
 • Dbałość o wzajemne relacje
 • Optymalne terminy realizacji uzgodnione z klientem
 • Rozpoznawalność na całym świecie certyfikatów TÜV Rheinland wraz z logo IFS potwierdzają spełnienie międzynarodowych standardów
 • Możliwość współpracy z TÜV Rheinalnd na wielu płaszczyznach (certyfikacje, badania, niezależne ekspertyzy)

Proces certyfikacji

1. Audyt wstępny (opcjonalnie)

Audytorzy TÜV Rheinland przeprowadzają audyt wstępny w celu określenia czy, i które wymagania związane ze standardem bezpieczeństwa zostały już wdrożone w przedsiębiorstwie. Audyt wstępny nie zawiera zaleceń.

2. Przegląd dokumentacji

Zespół audytorów określa w jakim stopniu dokumentacja systemu zarządzania spełnia wymagania norm.

3. Audyt certyfikacyjny

Przedsiębiorstwo demonstruje praktyczne wdrożenie systemu zarządzania, natomiast audytorzy sprawdzają jego efektywność na miejscu w zakładzie.

4. Wydanie certyfikatu

Jeśli spełnione są wszystkie kryteria, przedsiębiorstwo otrzymuje certyfikat na okres 12 miesięcy, potwierdzający zgodność i spójność systemu z wymaganiami standardów IFS Food, IFS Logistics, IFS Broker. Certyfikat wystawiany jest na poziomie podstawowym lub wyższym w zależności od uzyskanego wyniku audytu.

5. Odnowienie certyfikacji

Co roku proces certyfikacji jest powtarzany. Zapewnia to ciągłe doskonalenie procesów oraz demonstruje partnerom i klientom długoterminowe zaangażowanie w bezpieczeństwo produktów.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!