current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Żywność i higiena


TÜV Rheinland

Bezpieczeństwo żywności i higieny jest priorytetem w dzisiejszym przemyśle produkcyjnym, handlowym i usługowym. Kwestie bezpieczeństwa żywności, jak również higieny i czystości odgrywają również ważną rolę w życiu codziennym konsumentów. Producenci, dystrybutorzy i użytkownicy końcowi są coraz bardziej wyczuleni na jakość żywności i przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów higienicznych.

Nasze usługi pomagają Państwu wykazać przed interesariuszami i klientami, że Państwa środowiska produkcyjne, systemy i procesy zostały poddane szczegółowemu audytowi i spełniają wszystkie istotne wymagania dotyczące żywności i higieny. Mamy doświadczenie i jesteśmy uznawani za zaufanego partnera w sprawach związanych z certyfikacją żywności i higieny. Oceniamy i potwierdzamy, że wdrożyli Państwo wszystkie niezbędne środki i spełnili standardy żywnościowe i higieniczne odpowiednie dla Państwa działalności.

Obszary działalności

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Kontakt