current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Standardy bezpieczeństwa produkcji i transportu IFS - IFS Food, IFS Logistics, IFS Broker

Certyfikacja bezpieczeństwa żywności IFS

Udokumentuj standardy jakości dzięki naszej certyfikacji zgodnej z IFS Food, IFS Logistics lub IFS Broker

Pokaż swoim klientom, że wyroby żywnościowe Twojej firmy spełniają najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, jakości i zgodności z przepisami prawnymi. Międzynarodowy Standard Żywności (IFS Food) został opracowany w 2003 roku przez Handelsverband des deutschen Einzelhandels (HDE, Niemieckie Stowarzyszenie Handlu Detalicznego) dla marek sklepowych niemieckich i francuskich sprzedawców detalicznych. Certyfikacja zgodnie z IFS Food, IFS Logistics oraz IFS Broker pozwala na udokumentowanie wysokiej jakości w całym łańcuchu produkcyjnym.

Nasi eksperci oferują szerokie wsparcie podczas procesu certyfikacji zgodnie z IFS. Certyfikujemy Twoją działalność w sektorze spożywczym na zgodność z wymaganiami IFS Food. Od października 2016 roku niezapowiedziane audyty zastąpiły niezapowiedziane kontrole IFS Food. IFS Logistics może mieć zastosowanie zarówno do żywności, jak i produktów niespożywczych i obejmuje wszystkie działania logistyczne. IFS Broker jest łącznikiem między wytwórcą a sprzedawcą detalicznym. Jest odpowiedni dla firm, które koncentrują się na działalności handlowej.

Jako niezależna strona trzecia stosujemy certyfikację zgodną z IFS w celu udokumentowania zgodności z najwyższymi standardami w zakresie jakości i umożliwienia poprawy wydajności.

Czy masz pytania dotyczące IFS Food, IFS Logistics lub IFS Broker? Nasi eksperci z przyjemnością Ci doradzą. Skontaktuj się z nami!

Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności zgodny z IFS Food, IFS Logistics oraz IFS Broker

Certyfikacja zgodnie z IFS Food, IFS Logistics lub IFS Broker pozwoli Twojej firmie zaspokoić potrzeby jej krajowych i międzynarodowych partnerów handlowych. Większe bezpieczeństwo żywności wzmacnia zaufanie klientów oraz zwiększa efektywność i konkurencyjność firmy. Skorzystasz również na szybszym wejściu na rynek, niższych kosztach oraz zmniejszeniu ryzyka związanego z odpowiedzialnością.

Sześć kroków do zwiększenia bezpieczeństwa żywności

Nasi eksperci poprowadzą Cię przez wszystkie etapy certyfikacji IFS. Skorzystaj z zalet posiadania certyfikatu i naszego znaku jakości . Certyfikacja IFS wykonywana przez naszych ekspertów obejmuje następujące sześć etapów:

 1. Audyt wstępny (opcjonalnie)
 2. Przegląd dokumentacji
 3. Audyt certyfikacyjny
 4. Wydanie certyfikatu i dodanie do Certipedii , naszej internetowej bazy certyfikatów
 5. Coroczny audyt certyfikacyjny
 6. Coroczna certyfikacja i udokumentowanie procesu stałego doskonalenia

Omówienie trzech standardów dotyczących bezpieczeństwa żywności IFS

Oto przegląd standardu IFS Food, IFS Logistics oraz IFS Broker.

IFS Food

Obszar zastosowania certyfikatów IFS Food, IFS Logistics oraz IFS Broker
Standardy dotyczące żywności IFS Food, IFS Logistics oraz IFS Broker

IFS Food jest standardem uznanym przez GFSI (Global Food Safety Initiative). Ma ona zastosowanie do żywności przetwarzanej i wytwarzanej lub gdy istnieje ryzyko skażenia produktu, gdy produkt jest pakowany po raz pierwszy. Działy produkcji i marketingu otrzymują pomoc w zakresie bezpieczeństwa i jakości marki.

Obszar zastosowania: Producenci żywności, zwłaszcza producenci marek sklepowych.

IFS Logistics

IFS Logistics to standard dla firm oferujących usługi logistyczne, takie jak transport i magazynowanie. Ma on zastosowanie do pakowanych i niepakowanych produktów spożywczych, ale także do produktów, które muszą być przechowywane w warunkach kontrolowanych (np. mięso, chleb, mleko, olej). Firmy, które działają także jako sprzedawcy detaliczni, mogą zażądać audytu zintegrowanego ze standardem IFS Broker.

Obszar zastosowania: Firmy oferujące usługi logistyczne lub działające jako sprzedawcy detaliczni.

IFS Broker – wersja 2

Standard IFS Broker zapewnia bezpieczeństwo i jakość produktów oraz wypełnia lukę między wytworzeniem a sprzedażą. Partnerzy detaliczni oczekują, że brokerzy, agenci oraz importerzy przedstawią wytwórcom i producentom wymagania dotyczące produktów oraz upewnią się, że wymagania te zostały zrozumiane i wdrożone. Ten standard jest wykorzystywany do określenia, czy wszystkie zaangażowane strony wdrożyły odpowiednie środki. Ponadto, brokerzy, agenci oraz importerzy muszą monitorować swoich dostawców, aby upewnić się, że dostarczone produkty spełniają wymogi prawne i kontraktowe.

Obszar zastosowania: Brokerzy żywności, produktów HPC, opakowań. Agencje sprzedażowe oraz importerzy.

Twój doświadczony partner w zakresie certyfikacji IFS

Towarzyszymy Twojej firmie jako wiarygodny partner z dużym doświadczeniem. Nasza bezstronna ocena i certyfikacja zgodnie z uznanym na świecie standardem IFS pozwala zoptymalizować procesy, zminimalizować roszczenia z tytułu odpowiedzialności i uzyskać decydującą przewagę konkurencyjną.

Skorzystaj z Certipedii – naszej bazy danych certyfikatów w celu udokumentowania swojej przejrzystości i wysokich standardów jakości. To wzmocni zaufanie Twoich klientów i partnerów biznesowych.

Czy masz jakieś pytania dotyczące naszego testowania i certyfikacji zgodnie ze standardami IFS Food, IFS Logistics oraz IFS Broker? Skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Standardy IFS – pytania najczęściej zadawane naszym ekspertom

pdf FAQ – niezapowiedziane audyty IFS Food 191 KB Pobierz
pdf FAQ na temat standardów IFS 211 KB Pobierz

Zdalny audyt i certyfikacja

Zdalny audyt i certyfikacja

Zdalne audyty to elastyczna i wysokiej jakości alternatywa dla tradycyjnych metod audytowania. Dowiedz się więcej tutaj.

Korzyści z certyfikacji

 • Spełnienie wymagań jakości ustalonych przez partnerów handlowych na rynku lokalnym i zagranicznym (w tym sieci handlowych)
 • Zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa i konkurencyjności przez zdobycie nowych kontrahentów w kraju i za granicą wymagających audytów trzeciej strony
 • Zwiększenie bezpieczeństwa żywności
 • Wzrost zaufania klientów poparty otrzymanym certyfikatem IFS
 • Zgodność z europejskim prawem żywnościowym

Korzyści ze współpracy z TÜV Rheinland

 • Wsparcie doświadczonych, wykwalifikowanych ekspertów
 • Rzetelne i szczegółowe raporty poparte danymi zebranymi podczas audytów
 • Dbałość o wzajemne relacje
 • Optymalne terminy realizacji uzgodnione z klientem
 • Rozpoznawalność na całym świecie certyfikatów TÜV Rheinland wraz z logo IFS potwierdzają spełnienie międzynarodowych standardów
 • Możliwość współpracy z TÜV Rheinalnd na wielu płaszczyznach (certyfikacje, badania, niezależne ekspertyzy)

Proces certyfikacji

1. Audyt wstępny (opcjonalnie)

Audytorzy TÜV Rheinland przeprowadzają audyt wstępny w celu określenia czy, i które wymagania związane ze standardem bezpieczeństwa zostały już wdrożone w przedsiębiorstwie. Audyt wstępny nie zawiera zaleceń.

2. Przegląd dokumentacji

Zespół audytorów określa w jakim stopniu dokumentacja systemu zarządzania spełnia wymagania norm.

3. Audyt certyfikacyjny

Przedsiębiorstwo demonstruje praktyczne wdrożenie systemu zarządzania, natomiast audytorzy sprawdzają jego efektywność na miejscu w zakładzie.

4. Wydanie certyfikatu

Jeśli spełnione są wszystkie kryteria, przedsiębiorstwo otrzymuje certyfikat na okres 12 miesięcy, potwierdzający zgodność i spójność systemu z wymaganiami standardów IFS Food, IFS Logistics, IFS Broker. Certyfikat wystawiany jest na poziomie podstawowym lub wyższym w zależności od uzyskanego wyniku audytu.

5. Odnowienie certyfikacji

Co roku proces certyfikacji jest powtarzany. Zapewnia to ciągłe doskonalenie procesów oraz demonstruje partnerom i klientom długoterminowe zaangażowanie w bezpieczeństwo produktów.

Poznawaj świat oczami ekspertów

Jak wygląda proces certyfikacji w branży spożywczej?

Kontakt

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat IFS? Skontaktuj się z nami.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat IFS? Skontaktuj się z nami.

Ostatnio odwiedzane strony serwisu