current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Instalacje tryskaczowe i hydranty

Instalacje tryskaczowe i hydranty

Badania instalacji tryskaczowych i hydrantów

Podczas gaszenia pożarów liczy się każda sekunda. Dobrze funkcjonujące systemy gaśnicze chronią ludzkie życie i mienie. Eksperci TÜV Rheinland oferują pomoc w zakresie planowania, napraw i renowacji hydrantów i systemów zraszania. TÜV Rheinland przeprowadza oceny ryzyka, badania, oferuje wsparcie podczas procesu zatwierdzania systemów przeciwpożarowych - badania akceptacyjne, okresowe kontrole oraz badania zgodnie z wytycznymi ubezpieczycieli nieruchomości i wymaganiami prawnymi.

Korzyści ze współpracy z TÜV Rheinland

 • Spełnienie wymogów dotyczących ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej, a tym samym zapewnienie ochrony w przypadku roszczeń z powodu powstałych szkód
 • Niwelacja błędów podczas planowania i zapewnienie bezproblemowego funkcjonowania instalacji
 • Sprawne przeprowadzeniu procesu uzyskania odpowiednich zezwoleń
 • Wspracie ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży przemysłowej

Usługi z zakresu systemów zraszania i hydrantów

 • Badania akceptacyjne przed uruchomieniem
 • Badania okresowe
 • Oceny ryzyka
 • Analizę dokumentacji technicznej
 • Wsparcie w fazie planowania
 • Monitorowanie przestrzegania terminów badań
 • Informacje na temat wymogów dotyczących bezpieczeństwa i możliwości technicznych konstrukcji w trakcie planowania, instalacji i modyfikacji
 • Wsparcie podczas napraw i renowacji
 • Ekspertyzy
 • Wsparcie podczas procesów uzyskiwania zezwoleń

TÜV Rheinland wykonuje następujące badania

Badania zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy
Prawo dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy wymaga przeprowadzania oceny ryzyka. W zależności od potencjalnego ryzyka, TÜV Rheinland przeprowadza również obowiązkowe regularne kontrole instalacji gazowych i systemów gaśniczych, co pomaga uzyskać optymalną ochronę przeciwpożarową.

Badania zgodnie z przepisami dotyczącymi badań technicznych oraz przepisami budowlanymi
Ochrona przeciwpożarowa w miejscach i budynkach użyteczności publicznej podlega specjalnym wymogom budowlanym określonym przez prawo. Eksperci TÜV Rheinland sprawdzają funkcjonalność urządzeń i niezawodność operacyjną usług budowlanych stosowanych w systemach ochrony przeciwpożarowej.

Badania zgodne z wymaganiami ubezpieczycieli nieruchomości
Ochrona ubezpieczeniowa zapewniona przez ubezpieczyciela nieruchomości jest obwarowana konkretnymi wymaganiami. Eksperci TÜV Rheinland upewnią się, że spełniają Państwo te wymagania.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu