current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Certyfikacja GLOBALG.A.P. | TÜV Rheinland

Certyfikacja GLOBALG.A.P. | TÜV Rheinland

GLOBAL G.A.P. jest dobrowolnym standardem międzynarodowym, w skład którego wchodzą m.in.:

 • Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie (ang. GLOBAL G.A.P. IFA)
 • Ocena ryzyka dotycząca praktyk społecznych (ang. GRASP)
 • GLOBAL G.A.P. Łańcuch Dostaw (ang. GLOBAL G.A.P. CoC)

Standard GLOBAL G.A.P. IFA jest zbiorem wymagań skierowanych do rolniczej produkcji pierwotnej. Stanowi podstawę do certyfikacji w celu rzetelnego zapewnienia spełnienia wymagań przedstawionych w standardzie.

Wdrożenie standardu GLOBAL G.A.P. IFA jest zapewnieniem dla konsumentów oraz partnerów handlowych o sposobie prowadzenia upraw, który zakłada minimalizowanie szkodliwego oddziaływania zabiegów rolniczych na środowisko, zmniejszenie zużycia środków chemicznych oraz gwarantem odpowiedzialnego podejścia i podejmowania działań w celu zapewniania bezpieczeństwa pracowników oraz bezpieczeństwa żywności. Proces certyfikacji został szczegółowo opisany w Programie Certyfikacji GLOBAL G.A.P. IFA dostępnym TUTAJ.


Usługa certyfikacji GLOBAL G.A.P. IFA skierowana jest do:

 • producentów (zarówno indywidualnych, jak i zrzeszonych w grupach producenckich) świeżych owoców i warzyw,
 • producentów produktów przeznaczonych do dalszego przetwórstwa,
 • producentów roślinnego materiału rozmnożeniowego,
 • producentów kwiatów i roślin ozdobnych.

Producenci korzystający z certyfikacji GLOBAL G.A.P. IFA mogą dobrowolnie skorzystać z oceny GRASP, która odnosi się bezpośrednio do sposobu zapewniania bezpieczeństwa pracowników i poszanowania ich praw. Zaświadczenie GRASP jest potwierdzeniem dobrych praktyk zatrudniania pracowników w gospodarstwie. Proces weryfikacji wymagań standardu GRASP został szczegółowo opisany w dokumencie „GLOBAL G.A.P. Ocena ryzyka dotycząca praktyk społecznych (GRASP) – Przepisy Ogólne” dostępnym na stronie www.globalgap.org.

Ponadto producent może skorzystać z certyfikacji GLOBAL G.A.P Chain of Custody (Łańcuch Dostaw). Umożliwia ona potwierdzenie identyfikowalności produktu od momentu odbioru od producenta aż do sprzedawcy detalicznego. Standard GLOBAL G.A.P. CoC określa wymogi dotyczące obsługi produktów certyfikowanych i właściwej segregacji produktów certyfikowanych i niecertyfikowanych w jednostkach przetwarzania.


Certyfikacja GLOBAL G.A.P. CoC skierowana jest do:

 • firm pakujących,
 • hurtowni,
 • dystrybutorów,
 • innych pośredników w łańcuchu dostaw,
 • sprzedawców detalicznych handlujących produktami certyfikowanymi w ramach standardu GLOBAL G.A.P. IFA.

Dokumenty dotyczące certyfikacji GLOBAL G.A.P. CoC dostępne są TUTAJ.

Główne korzyści wynikające z certyfikacji GLOBAL G.A.P.

 • Zapewnienie wytwarzania produktu bezpiecznego i identyfikowalnego
 • Ułatwienie nawiązywania kontaktów handlowych i możliwość poszerzenia rynku zbytu
 • Wzrost konkurencyjności produktów
 • Możliwość zwiększenia poziomu sprzedaży produktów certyfikowanych
 • Wzrost wydajności produkcji, co wynika z optymalizacji procesów produkcji
 • Zwiększenie możliwości wejścia na rynek zagraniczny

Etapy procesu certyfikacji GLOBAL G.A.P.

 1. Nawiązanie kontaktu poprzez przesłanie do jednostki certyfikującej formularza rejestracyjnego (formularze rejestracyjne dostępne TUTAJ ). W przypadku grup producenckich konieczne jest uzupełnienie Listy producentów dostępnej TUTAJ.
 2. Podpisanie umowy z TÜV Rheinland na przeprowadzenie procesu certyfikacji.
 3. W przypadku klientów, którzy korzystają z certyfikacji GLOBALG.A.P. po raz pierwszy, jednostka nadaje indywidualny numer GGN umożliwiający identyfikację klienta oraz uzyskanie późniejszych informacji o certyfikacji.
 4. Zaplanowanie i przeprowadzenie oceny na miejscu w gospodarstwie i siedzibie grupy producenckiej. Pierwsza certyfikacja produktu musi odbyć się w okresie jego zbioru.
 5. Przesłanie przez TÜV Rheinland ostatecznego raportu z inspekcji do klienta. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy w ciągu 28 dni od zakończenia inspekcji/audytu dostarczyć do jednostki certyfikującej dowody podjęcia działań korygujących.
 6. Podjęcie decyzji certyfikacyjnej ma miejsce maksymalnie w ciągu 28 dni od zakończenia inspekcji/audytu lub dostarczenia dowodów podjęcia działań korygujących. Certyfikat ważny jest przez rok od daty podjęcia decyzji certyfikacyjnej.
 7. W trakcie trwania ważności certyfikatu możliwe są inspekcje/audyty niezapowiedziane.
 8. W celu odnowienia ważności certyfikatu należy przesłać do jednostki certyfikującej aktualny formularz rejestracyjny i listę producentów (jeśli dotyczy). Po spełnieniu wymienionych warunków możliwe jest ponowne przeprowadzenie procesu certyfikacji. Zaleca się, aby dokumenty zostały dostarczone minimum 2 miesiące przed końcem ważności certyfikatu.

TÜV Rheinland zajmuje się certyfikacją GLOBALG.A.P. od 2005 roku. Klientom podejmującym współpracę z naszą firmą zapewniamy wsparcie doświadczonych ekspertów, dbałość o wzajemne relacje, optymalne terminy realizacji usług oraz rzetelne i szczegółowe raporty wynikające z procesu certyfikacji.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu