current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Certyfikacja GLOBALG.A.P. i GRASP

Certyfikacja GLOBALG.A.P. | TÜV Rheinland

GLOBALG.A.P. jest dobrowolnym standardem międzynarodowym, w skład którego wchodzą m.in.:

 • Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie (ang. GLOBALG.A.P. IFA)
 • Ocena ryzyka dotycząca praktyk społecznych (ang. GRASP)
 • GLOBALG.A.P. Łańcuch Dostaw (ang. GLOBALG.A.P. CoC)

Standard GLOBALG.A.P. IFA jest zbiorem wymagań skierowanych do rolniczej produkcji pierwotnej. Stanowi podstawę do certyfikacji w celu rzetelnego zapewnienia spełnienia wymagań przedstawionych w standardzie.

Wdrożenie standardu GLOBALG.A.P. IFA jest zapewnieniem dla konsumentów oraz partnerów handlowych o sposobie prowadzenia upraw, który zakłada minimalizowanie szkodliwego oddziaływania zabiegów rolniczych na środowisko, zmniejszenie zużycia środków chemicznych oraz gwarantem odpowiedzialnego podejścia i podejmowania działań w celu zapewniania bezpieczeństwa pracowników oraz bezpieczeństwa żywności. Proces certyfikacji został szczegółowo opisany w Programie Certyfikacji GLOBALG.A.P. IFA dostępnym TUTAJ.


Usługa certyfikacji GLOBALG.A.P. IFA skierowana jest do:

 • producentów (zarówno indywidualnych, jak i zrzeszonych w grupach producenckich) świeżych owoców i warzyw,
 • producentów produktów przeznaczonych do dalszego przetwórstwa,
 • producentów roślinnego materiału rozmnożeniowego,
 • producentów kwiatów i roślin ozdobnych.

Producenci korzystający z certyfikacji GLOBALG.A.P. IFA mogą dobrowolnie skorzystać z oceny GRASP, która odnosi się bezpośrednio do sposobu zapewniania bezpieczeństwa pracowników i poszanowania ich praw. Zaświadczenie GRASP jest potwierdzeniem dobrych praktyk zatrudniania pracowników w gospodarstwie. Proces weryfikacji wymagań standardu GRASP został szczegółowo opisany w dokumencie „GLOBALG.A.P. Ocena ryzyka dotycząca praktyk społecznych (GRASP) – Przepisy Ogólne” dostępnym na stronie www.globalgap.org.

Ponadto producent może skorzystać z certyfikacji GLOBALG.A.P Chain of Custody (Łańcuch Dostaw). Umożliwia ona potwierdzenie identyfikowalności produktu od momentu odbioru od producenta aż do sprzedawcy detalicznego. Standard GLOBALG.A.P. CoC określa wymogi dotyczące obsługi produktów certyfikowanych i właściwej segregacji produktów certyfikowanych i niecertyfikowanych w jednostkach przetwarzania.


Certyfikacja GLOBALG.A.P. CoC skierowana jest do:

 • firm pakujących,
 • hurtowni,
 • dystrybutorów,
 • innych pośredników w łańcuchu dostaw,
 • sprzedawców detalicznych handlujących produktami certyfikowanymi w ramach standardu GLOBALG.A.P. IFA.

Dokumenty dotyczące certyfikacji GLOBALG.A.P. CoC dostępne są TUTAJ.

Główne korzyści wynikające z certyfikacji GLOBALG.A.P.

 • Zapewnienie wytwarzania produktu bezpiecznego i identyfikowalnego
 • Ułatwienie nawiązywania kontaktów handlowych i możliwość poszerzenia rynku zbytu
 • Wzrost konkurencyjności produktów
 • Możliwość zwiększenia poziomu sprzedaży produktów certyfikowanych
 • Wzrost wydajności produkcji, co wynika z optymalizacji procesów produkcji
 • Zwiększenie możliwości wejścia na rynek zagraniczny

Etapy procesu certyfikacji GLOBALG.A.P.

 1. Nawiązanie kontaktu poprzez przesłanie do jednostki certyfikującej formularza rejestracyjnego (formularze rejestracyjne dostępne TUTAJ ). W przypadku grup producenckich konieczne jest uzupełnienie Listy producentów dostępnej TUTAJ.
 2. Podpisanie umowy z TÜV Rheinland na przeprowadzenie procesu certyfikacji.
 3. W przypadku klientów, którzy korzystają z certyfikacji GLOBALG.A.P. po raz pierwszy, jednostka nadaje indywidualny numer GGN umożliwiający identyfikację klienta oraz uzyskanie późniejszych informacji o certyfikacji.
 4. Zaplanowanie i przeprowadzenie oceny na miejscu w gospodarstwie i siedzibie grupy producenckiej. Pierwsza certyfikacja produktu musi odbyć się w okresie jego zbioru.
 5. Przesłanie przez TÜV Rheinland ostatecznego raportu z inspekcji do klienta. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy w ciągu 28 dni od zakończenia inspekcji/audytu dostarczyć do jednostki certyfikującej dowody podjęcia działań korygujących.
 6. Podjęcie decyzji certyfikacyjnej ma miejsce maksymalnie w ciągu 28 dni od zakończenia inspekcji/audytu lub dostarczenia dowodów podjęcia działań korygujących. Certyfikat ważny jest przez rok od daty podjęcia decyzji certyfikacyjnej.
 7. W trakcie trwania ważności certyfikatu możliwe są inspekcje/audyty niezapowiedziane.
 8. W celu odnowienia ważności certyfikatu należy przesłać do jednostki certyfikującej aktualny formularz rejestracyjny i listę producentów (jeśli dotyczy). Po spełnieniu wymienionych warunków możliwe jest ponowne przeprowadzenie procesu certyfikacji. Zaleca się, aby dokumenty zostały dostarczone minimum 2 miesiące przed końcem ważności certyfikatu.

TÜV Rheinland zajmuje się certyfikacją GLOBALG.A.P. od 2005 roku. Klientom podejmującym współpracę z naszą firmą zapewniamy wsparcie doświadczonych ekspertów, dbałość o wzajemne relacje, optymalne terminy realizacji usług oraz rzetelne i szczegółowe raporty wynikające z procesu certyfikacji.

Nasze inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju

Firmy, instytucje, władze publiczne i każdy z nas może odegrać pozytywną rolę w kształtowaniu drogi do przyszłości. Zapewniamy kompleksowe wsparcie, aby zapewnić bezpieczną, zrównoważoną i efektywną działalność przez wiele lat.

Zrównoważone praktyki biznesowe

Certyfikacja ESG, zrównoważone łańcuchy dostaw i raportowanie

Dowiedz się więcej

Wyszukiwanie usług zrównoważonych

Badanie, ocena, certyfikacja i wiele więcej: nasze usługi w zakresie zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej

Zrównoważony rozwój: Nasz wkład

Dowiedz się, jak pracujemy, aby chronić przyszłość

Dowiedz się więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu