current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Certyfikacja IATF 16949 – system zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym

Certyfikacja ISO/TS 16949 IATF 16949 - system zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym

ISO/TS 16949:2009 zmienia się na IATF 16949

Nowy standard IATF 16949:2016, opublikowany w październiku 2016, zastąpi obowiązujący do tej pory standard ISO/TS 16949:2009. Zmiany standardu odnoszą się do najnowszej wersji normy ISO 9001:2015.

Organizacje certyfikowane zgodnie z ISO/TS 16949:2009 powinny przejść na IATF 16949 poprzez audyt przejścia zgodnie z bieżącym cyklem audytów ISO/TS 16949:2009 (tzn. w regularnie zaplanowanym audycie wznowienia certyfikacji albo audycie podtrzymania certyfikacji).

Po 1 października 2017 żadne audyty nie powinny być przeprowadzane (certyfikacyjne, podtrzymania certyfikacji, wznowienia certyfikacji oraz transferowe) zgodnie z ISO/TS 16949:2009.

TÜV Rheinland będzie oferować wszystkim klientom przejście na nowy IATF 16949 od dnia 1 kwietnia 2017. Wszystkie certyfikaty ISO/TS 16949:2009 utracą ważność po 14 września 2018.

3 października 2016 IATF wydał poprawiony dokument "Transition Strategy"

Dokument zawiera kilka korekt, dotyczących:

  • harmonizacji dwóch mylących wymagań czasowych na stronie 4 i stronie 10, dotyczących braku przeprowadzenia audytu przejścia do IATF 16949 w określonym czasie, został wprowadzony,
  • nieporozumienia w zakresie ostatniego punktu na stronie 4, dotyczącego pytania, kiedy audyt przejścia jest dozwolony, został wyeliminowany,
  • możliwości skorzystania przez jednostkę certyfikującą z jednego audytora z zespołu przejścia do udziału w kolejnych audytach, jako członka zespołu audytorów,
  • wyjaśnienia, że (nowy) kolejny cykl audytów rozpoczyna się od ostatniego dnia audytu przejścia.

Zmieniony dokument zawiera najczęściej zadawane pytania (FAQ), które zostały zebrane i zatwierdzone przez IATF.

System zarządzanie jakością dla dostawców komponentów w branży motoryzacyjnej

Stworzony przez IATF (Międzynarodową Motoryzacyjną Grupę Zadaniową). Specyfikacja IATF 16949 jest wiodącym na świecie standardem motoryzacyjnym. Jest połączeniem licznych standardów i wymagań producentów pojazdów oraz oryginalnych części (OEM), w jeden standard podlegający certyfikacji. Dzięki temu rozwiązaniu certyfikacja na zgodność z IATF 16949:2016 eliminuje konieczność przeprowadzania wielokrotnych i czasochłonnych audytów certyfikacyjnych. Standard ten wspiera dostawców z branży motoryzacyjnej w ciągłym doskonaleniu systemu zapewnienia jakości, umożliwiając pełną koncentrację na satysfakcji klienta. Specyficzne wymagania klientów stanowią integralną część standardu.

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

Certyfikacja IATF 16949:2016 w TÜV Rheinland pozwala na:

  • Optymalizację jakości procesów i wyrobów
  • Pozyskanie międzynarodowego uznania dla swoich wyrobów
  • Zapewnienie Klientom poprawy bezpieczeństwa współpracy
  • Zapewnienie środków na inne inicjatywy jakościowe
  • Uzyskanie udokumentowanych dowodów na wysokie wyniki jakościowe organizacji

Sześć kroków w procesie certyfikacji

Audytorzy TÜV Rheinland udzielają pełnego wsparcia w całym procesie certyfikacji:

1. Audyt wstępny (opcjonalny)
Audytorzy przeprowadzają audyt wstępny w celu określenia, które wymagania standardu zostały już wdrożone.

2. Przegląd dokumentacji
Na tym etapie określony zostaje stopień w jakim aktualna dokumentacja spełnia wymagania IATF 16949:2016.

3. Audyt certyfikujący (Faza i I Faza II)
Następuje weryfikacja praktycznego funkcjonowania systemu zarządzania jakością w organizacji i jego efektywność. Podczas Fazy I sprawdzeniu podlegają formalne aspekty funkcjonowania systemu. Podczas Fazy II audytu sprawdzeniu podlegają szczegółowo wszystkie procesy w organizacji.

4. Certyfikat IATF i jego wydanie
Po spełnieniu wszystkich wymagań certyfikacyjnych organizacja uzyskuje certyfikat IATF potwierdzający integralność jej systemu zarządzania zgodnie z IATF 16949:2016.

5. Audyty w nadzorze
Coroczne audyty w nadzorze wspomagają organizację w optymalizacji procesów.

6. Recertyfikacja
Audyt wznawiający przeprowadzany jest po trzech latach. Wspomaga organizację w ciągłym doskonaleniu procesów zarządzania. Dla partnerów biznesowych organizacji jest potwierdzeniem długoterminowego zaangażowania w poprawę jakość.

Certyfikacja miejsca produkcyjnego

Specyfikacja IATF 16949:2016 jest oparta o wymagania ISO 9001 i została zaprojektowana ze szczegółowym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania organizacji przemysłowych. Określa ona wytyczne dla rozwoju wyrobu, jego wytwarzania, montażu i utrzymania ruchu. Certyfikat IATF 16949:2016 odnosi się zawsze do jednego miejsca produkcyjnego.

Koncentracja na kliencie

Oprócz koncentrowania się na kluczowych wymaganiach dla Systemu Zarządzania Jakością (ciągłe doskonalenie), certyfikat IATF 16949:2016 przykłada również ogromną wagę do zapewnienia satysfakcji Klienta.

Działania w kierunku strategii zintegrowanego zarządzania

Możliwe jest powiązane istniejącego w organizacji systemu zarządzania jakością z odpowiednimi branżowymi standardami lub normami dotyczącymi ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W ten sposób możliwe jest ustanowienie wspólnej strategii zintegrowanego systemu zarządzania, co stwarza doskonałe warunki do dalszego rozwoju działalności biznesowej organizacji.

Zdalny audyt i certyfikacja

Zdalny audyt i certyfikacja

Zdalne audyty to elastyczna i wysokiej jakości alternatywa dla tradycyjnych metod audytowania. Dowiedz się więcej tutaj.

Czytaj więcej w Bazie Wiedzy

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

To też może Cię zainteresować

Bezpieczeństwo i higiena pracy ISO 45001

 Certyfikacja ISO 45001 - bezpieczeństwo i higiena pracy | TÜV Rheinland

Nowa norma jakości ISO 45001 dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Więcej

Certyfikacja ISO 9001

Zmiany w systemie zarządzania jakością ISO 9001

Zwiększ wydajność i buduj zaufanie dzięki systemowi zarządzania jakością zgodnemu z normą ISO 9001.

Więcej

Certyfikat ISO 14001 – System zarządzania środowiskowego

System zarządzania środowiskiem według ISO 14001 | TÜV Rheinland

Uzyskaj certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z normą ISO 14001.

Więcej

Certyfikat ISO 50001 – System zarządzania energią

Certyfikacja ISO 50001 | TÜV Rheinland

Niższe koszty energii i większa efektywność energetyczna dzięki certyfikacji ISO 50001.

Więcej

ISO 27001 – certyfikat bezpieczeństwa informacji, certyfikat iso 27001

Bezpieczeństwo informacji ISO 27001

Zyskaj zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji dzięki naszej certyfikacji ISO 27001.

Więcej

Ostatnio odwiedzane strony serwisu