current language
Newsroom dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Rekordowy rok pod względem przejęć i przychodów w TÜV Rheinland

Kolonia | 17.04.2024

bilans 2023

Bilans 2023: Przychody w wysokości ponad 2,4 mld EUR / Strategiczny wzrost dzięki rekordowym przejęciom / 1 200 nowych pracowników / Inwestycje na wysokim poziomie / Obszary zainteresowania: zrównoważony rozwój i sztuczna inteligencja / Mocny początek 2024 roku: 9% wzrost przychodów w pierwszym kwartale.

Kolonia, 17 kwietnia 2024 roku. TÜV Rheinland zainwestował znaczne środki w swój strategiczny rozwój w 2023 roku. Globalnie działająca grupa przejęła dziesięć firm w Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i Hiszpanii - więcej niż kiedykolwiek wcześniej w swojej ponad 150-letniej historii. Nowo przejęte firmy działają m.in. w obszarach doradztwa technicznego, ochrony środowiska i zdrowia, bezpieczeństwa funkcjonalnego i cyberbezpieczeństwa, medycyny pracy i certyfikacji systemów zarządzania.

"Dzięki tym przejęciom wzmocniliśmy nasze portfolio usług w ukierunkowany sposób" - mówi dr Michael Fübi, Dyrektor Generalny TÜV Rheinland AG, prezentując roczne sprawozdanie finansowe za 2023 rok. "W trakcie przejęć do firmy dołączyło około 400 ekspertów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wzmacniają usługi konsultingowe i badawcze TÜV Rheinland w różnych obszarach". W pierwszych miesiącach 2024 roku TÜV Rheinland przejął trzy kolejne firmy zatrudniające łącznie około 500 pracowników. W 2023 roku TÜV Rheinland odnotował również znaczny wzrost w swojej dotychczasowej działalności i po raz kolejny dokonał znacznych inwestycji.

Przychody i liczba pracowników znacznie wzrosły w 2023 roku

"Trajektoria wzrostu TÜV Rheinland znajduje odzwierciedlenie w rozwoju przychodów", wyjaśnia Philipp Kortüm, Dyrektor Finansowy TÜV Rheinland AG. Firma zamknęła rok finansowy 2023 przychodami w wysokości 2,439 mld EUR (2022: 2,275 mld EUR). Odpowiada to wzrostowi o 7,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Na arenie międzynarodowej TÜV Rheinland po raz kolejny odnotował najwyższy wzrost w Chinach oraz w Indiach, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (IMEA). Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wzrosła o 5,9% do średniej rocznej 22 092 pracowników na całym świecie (w poprzednim roku: 20 870 pracowników) - rozmieszczonych na wszystkich kontynentach, z czego 13 407 (60,7%) poza terytorium Niemiec.

Wynik operacyjny (EBIT) wyniósł 103,9 mln EUR (w poprzednim roku: 180,3 mln EUR). Wyłączając efekty jednorazowe, zysk (skorygowany EBIT) za 2023 rok wyniósł 174,2 mln EUR (w poprzednim roku: 190,8 mln EUR), utrzymując tym samym wysoki poziom zysków z poprzedniego roku. Kapitał własny TÜV Rheinland spadł nieznacznie o 10 mln EUR z 641,3 mln EUR do 631,3 mln EUR. Wskaźnik kapitału własnego wyniósł 25,1% w raportowanym roku (2022: 27%), a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 203,3 mln EUR. "Pomimo trudnego otoczenia geopolitycznego i gospodarczego, a także utrzymującej się wysokiej inflacji, TÜV Rheinland z powodzeniem kontynuował swoją ścieżkę wzrostu na całym świecie" - podsumował Kortüm.

Inwestycje na wysokim poziomie

TÜV Rheinland utrzymał wysoki poziom inwestycji. W roku obrotowym 2023 Grupa zainwestowała łącznie 87,9 mln EUR (w roku poprzednim: 90,8 mln EUR), w szczególności w usługi badawcze związane z przyszłymi tematami, takimi jak cyfryzacja, sztuczna inteligencja, odnawialne źródła energii i elektromobilność. 8,5 mln EUR zainwestowano w centrum laboratoryjne "Yangtze River Delta Operation Hub" w Taicang niedaleko Szanghaju, które TÜV Rheinland ukończy do połowy 2024 roku. Eksperci firmy testują tam między innymi produkty elektryczne i elektroniczne. W przypadku optycznych pomiarów odległości i prędkości, które są szczególnie ważne dla przemysłu motoryzacyjnego, TÜV Rheinland zainstalował w Taicang innowacyjne laboratoria lidarowe ("wykrywanie i pomiar światła"). Na rynku północnoamerykańskim TÜV Rheinland zainwestował około 6 mln EUR, w tym w ośrodek testowania i certyfikacji produktów zaawansowanych technologicznie w rejonie Bostonu oraz laboratorium chemiczne w Arkansas. Nowe laboratorium do testowania akumulatorów trakcyjnych w pobliżu Akwizgranu, w które w ostatnich latach zainwestowano łącznie 24 mln EUR, zostało ukończone przez TÜV Rheinland w 2023 roku. "Popyt ze strony przemysłu motoryzacyjnego na nasze usługi testowania akumulatorów trakcyjnych jest niezwykle wysoki. Nowe laboratorium jest już ważnym czynnikiem napędzającym przychody naszej działalności w zakresie mobilności", mówi Philipp Kortüm.

Udane usługi w zakresie zrównoważonego rozwoju

W 2023 roku TÜV Rheinland koncentrował się na rozwijaniu swojej działalności w obszarze usług związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i zarządzaniem (ESG). Firma wygenerowała przychody w wysokości około 580 mln EUR z usług ESG. Odpowiada to jednej czwartej całkowitych przychodów. Oferowane już usługi obejmują pomiary emisji gazów cieplarnianych, usługi ochrony zdrowia i testy w dziedzinie energii, takie jak fotowoltaika czy wodór. "Nasi klienci dużo inwestują w kwestie zrównoważonego rozwoju. W tym obszarze możemy zapewnić skuteczne wsparcie. W rezultacie przekroczyliśmy nawet nasze własne cele w zakresie przychodów z usług związanych z ESG w 2023 roku" - podkreśla Michael Fübi.

TÜV Rheinland udało się również osiągnąć własne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju w 2023 roku. Po raz pierwszy TÜV Rheinland otrzymał platynowy poziom od EcoVadis, wiodącego światowego dostawcy rankingów zrównoważonego rozwoju. TÜV Rheinland poczyniła postępy w takich obszarach jak bezpieczeństwo pracy, różnorodność i niedyskryminacja, a także zrównoważone zamówienia.

Gotowi na transformację energetyczną w Niemczech

Ważnym obszarem dla TÜV Rheinland jest transformacja globalnego przemysłu energetycznego. Na przykład w Niemczech do 2030 roku planuje się budowę do 50 nowych elektrowni gazowych i parowych. Te nowoczesne obiekty będą również w przyszłości mogły być w całości zasilane wodorem. "TÜV Rheinland jest jednym z wiodących dostawców usług badawczych dla elektrowni konwencjonalnych. Dzięki naszym ponad 850 ekspertom w samych Niemczech, jesteśmy gotowi zabezpieczyć złożony świat energii elektrycznej przyszłości poprzez kontrole techniczne, a tym samym przyczynić się do transformacji energetycznej" - mówi Michael Fübi.

TÜV Rheinland zintegrowała już dynamiczny rozwój w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) z własnymi usługami i procesami. Na przykład firma audytuje i certyfikuje urządzenia medyczne z komponentami AI, wykorzystuje technologie AI do automatycznego wykrywania uszkodzeń w pojazdach za pomocą skanera Adomea i - do końca 2023 roku - wprowadziła TUV-GPT jako wewnętrznego asystenta dla własnych pracowników, który jest oparty na GPT Model 4 Open AI. W 2023 roku TÜV Rheinland uruchomił również TÜV AI.Lab w Berlinie wraz z innymi firmami TÜV. Przyczyni się to do dalszego rozwoju metod i standardów testowania aplikacji AI o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa.

Mocny początek roku 2024

Początek 2024 roku był bardzo udany dla TÜV Rheinland. W pierwszych trzech miesiącach Grupa odnotowała wzrost przychodów o około 9%, według prezesa Michaela Fübi. "TÜV Rheinland ma bardzo dobrą i solidną pozycję. Chcemy ponownie znacznie rosnąć w 2024 roku - również dzięki usługom, które skutecznie wspierają naszych klientów na drodze do osiągnięcia ich celów ESG, w tym wprowadzania na rynek produktów lub usług o zrównoważonym wpływie na rynek. Będziemy również nadal odgrywać ważną rolę w konsolidacji bardzo rozdrobnionego globalnego rynku usług testowych i konsekwentnie realizować nasze strategiczne plany rozwoju w przyszłości" - mówi Michael Fübi.

------

Bezpieczeństwo i jakość w niemal wszystkich obszarach biznesu i życia: To właśnie oznacza TÜV Rheinland. Firma działa od ponad 150 lat i jest jednym z wiodących dostawców usług badawczych na świecie. TÜV Rheinland zatrudnia ponad 22 000 pracowników w ponad 50 krajach i generuje roczną sprzedaż w wysokości ponad 2,4 miliarda euro. Wysoko wykwalifikowani eksperci TÜV Rheinland testują systemy techniczne i produkty na całym świecie, towarzyszą innowacjom w technologii i biznesie, szkolą ludzi w wielu zawodach i certyfikują systemy zarządzania zgodnie z międzynarodowymi standardami. W ten sposób niezależni eksperci zapewniają zaufanie w globalnych przepływach towarów i łańcuchach wartości. Od 2006 roku TÜV Rheinland jest członkiem inicjatywy ONZ Global Compact na rzecz zrównoważonego rozwoju i walki z korupcją. Strona internetowa: www.tuv.com

__________________________________________________________________

Kontakt w sprawie zapytań redakcyjnych:

Ulrike Rabanus, Rzecznik Grupy, Global Officer Marketing & Communications, telefon: +49 (0)2 21/8 06-21 48

Aktualne komunikaty prasowe oraz związane z nimi zdjęcia i filmy można również uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres contact@press.tuv.com lub odwiedzając strony www.tuv.com/press i www.twitter.com/tuvcom_presse .

Skontaktuj się

Kontakt