current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Zarządzanie aktywami w sektorze transportu kolejowego i wycena aktywów

Zarządzanie aktywami dla sektora transportu kolejowego | TÜV Rheinland

Zapewnij wysoką jakość i dostępność pojazdów szynowych oraz obiektów kolejowych za pomocą naszych usług z zakresu zarządzania aktywami

Niezawodna infrastruktura i terminowe, gotowe do eksploatacji pojazdy są niezbędne do zapewnienia sprawnego działania zarówno w głównym, jak i publicznym transporcie kolejowym.

Dlatego ważne jest, aby wszystkie strony zaangażowane w inwestycje, zamówienia i zakupy znały stan techniczny i wartość tych aktywów. Dotyczy to finansowania, dzierżawy lub wynajmu, odsprzedaży oraz sytuacji, w których przyszłe inwestycje muszą być klasyfikowane lub zgłaszane są roszczenia gwarancyjne.

We wszystkich tych przypadkach jesteśmy odpowiednim partnerem, którego warto mieć u boku. Nasi eksperci pomagają przy projektowaniu inżynieryjnym i produkcji pojazdów poprzez zapewnienie jakości, monitorowanie realizacji kontraktów oraz nadzór nad budową infrastruktury i obiektów kolejowych. Możemy również pomóc w testowaniu i ocenie stanu technicznego aktywów oraz w późniejszej wycenie. Skorzystaj z naszego interdyscyplinarnego zespołu, naszego bogatego doświadczenia i wynikającej z tego wszechstronnej wiedzy praktycznej.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach zarządzania aktywami? Umów się na spotkanie już teraz.

Zawsze na bieżąco o stanie i wartości Twoich aktywów kolejowych – dzięki naszemu wsparciu w zakresie zarządzania aktywami

W imieniu właścicieli i inwestorów nasi eksperci zapewniają pomoc w zakresie budowania nowych konstrukcji, napraw, konserwacji i modernizacji wraz z usługami, począwszy od planowania po odbiór końcowy. Nasz nadzór nad budową lub monitorowanie konstrukcji zabezpiecza wartość Twojego aktywu i zapewnia jego terminowe włączenie do eksploatacji. Osiągasz maksymalne bezpieczeństwo i jakość swoich aktywów kolejowych i zabezpieczasz się przed roszczeniami gwarancyjnymi.

Ocena i wycena istniejących aktywów również wyjaśnia ich stan techniczny , zbywalność i wartość rezydualną. W rezultacie weryfikowana jest wiarygodność inwestycji i minimalizowane są zagrożenia.

Wykonujemy również w Twoim imieniu regularne i ciągłe oceny oraz inspekcje pojazdów szynowych i infrastruktury kolejowej. Wykrywanie defektów i odchyleń od normy na wczesnym etapie pozwala obniżyć koszty cyklu życia i utrzymać wartość aktywów. W razie wypadków lub incydentów możesz skorzystać z naszych usług, aby zabezpieczyć swoją pozycję prawną.

Nasze rozbudowane usługi zarządzania aktywami

Zarządzanie aktywami w sektorze transportu kolejowego | TÜV Rheinland
Wspieramy Cię kompleksowymi usługami w czterech obszarach specjalistycznej wiedzy.

Oferujemy rozbudowane usługi wsparcia w zakresie zarządzania aktywami w przemyśle kolejowym:

Nadzór nad budową, monitorowanie budowy i włączanie do eksploatacji nowych lub budowanych aktywów

Monitorujemy jakość i zgodność ze specyfikacjami, zarówno w przypadku pojazdów metra, tramwajów, zespołów trakcyjnych lub lokomotyw elektrycznych i spalinowych, jak i wagonów towarowych, a nawet pojazdów pomocniczych lub specjalnego przeznaczenia. W razie potrzeby pomożemy Ci również zoptymalizować proces planowania i organizacji produkcji w zakładzie produkcyjnym. Ponadto zapewniamy taką pomoc dla montażu i produkcji komponentów.

Monitorowanie utrzymania i zatwierdzanie prewencyjnych lub naprawczych prac konserwacyjnych

Pomagamy monitorować zgodną z wymaganiami realizację działań związanych z utrzymaniem, zatwierdzanie koncepcji konserwacji lub modernizacji oraz odpowiednie serwisowanie i naprawy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, weźmiemy też na siebie pełne zarządzanie projektowe w zakresie okresów między przeglądami, ogólnych inspekcji lub programów remontowych taboru kolejowego.

Ocena i wycena istniejących aktywów

Czy chcesz sprzedać, wynająć lub wydzierżawić pojazdy lub zrestrukturyzować swoje finansowanie? Czy jesteś zainteresowany zakupem używanych pojazdów lub istniejących obiektów, czy też zamierzasz przejąć aktywa w ramach umowy serwisowej? Wspieramy Cię realistycznymi i niezależnymi ocenami technicznymi oraz wycenami rynkowymi oraz audytem due diligence.

Ocena i wycena w przypadku wypadków i incydentów

Nasi eksperci zapewniają również rozbudowaną pomoc w przypadku uszkodzenia pojazdu lub wypadków, poczynając od oceny szkód, napraw i oszacowania kosztów, przez organizację i monitorowanie poprawności napraw, po dokumentację i ponowne włączenie do eksploatacji. Dostarczamy zalecenia w zakresie koncepcji napraw, ubezpieczenia i oceny szkód oraz kryteria decyzyjne dotyczące ponownego wykorzystania lub złomowania.

Nadzór stanu technicznego przez cały okres użytkowania pojazdu

Nawet po odbiorze i włączeniu pojazdów do eksploatacji ich stan techniczny i wartość muszą być ustalane i sprawdzane w regularnych odstępach czasu, w szczególności dla inwestorów i wynajmujących, którzy nie mają stałej kontroli nad utrzymaniem aktywów. Doradzamy w zakresie definiowania odpowiednich wskaźników KPI i okresów między kontrolami, wdrażania systemów informacji i dokumentacji oraz ciągłego raportowania. Jeśli podczas tego procesu wykryte zostaną problemy lub odchylenia od normy, pomożemy Ci określić środki zaradcze i opracować potencjał optymalizacyjny.

Nasze doświadczenie w zakresie zarządzania aktywami w sektorze kolejowym

Posiadamy bogate doświadczenie w zarządzaniu aktywami, nadzorowaniu i monitorowaniu budowy w sektorze kolejowym. Na nasze doświadczenie istnieje zapotrzebowanie wśród głównych i publicznych przewoźników kolejowych na całym świecie, a także wśród firm leasingowych, producentów i ubezpieczycieli – co wyraźnie mówi o jakości naszych ekspertów i usług. Potwierdzają to prestiżowe referencje, umowy ramowe i wybitne doświadczenie naszych ekspertów.

Nasz zespół wykwalifikowanych ekspertów ma więcej niż tylko praktyczne doświadczenie techniczne i specjalistyczną wiedzę w zakresie utrzymania i eksploatacji; obejmuje również inżynierów przemysłowych, ekonomistów i ekspertów finansowych z dużym doświadczeniem w ocenach rynku.

Zaufaj naszemu doświadczeniu i skorzystaj z naszego najlepszego praktycznego know-how. Skontaktuj się z nami już teraz!

To też może Cię zainteresować

Oceny dotyczące ruchu kolejowego

Oceny ruchu kolejowego

Opinia eksperta, ocena zgodności i zatwierdzenia.

Więcej

Optymalizacja utrzymania kolei

Utrzymanie taboru kolejowego

Optymalizacja utrzymania taboru kolejowego – certyfikacja ECM i więcej.

Więcej

Szkolenie w zakresie kolejnictwa

Seminaria dotyczące systemów kolejowych

Seminaria i kursy dotyczące kolejnictwa i systemów kolejowych

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu