current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Certyfikat CE: bezpieczeństwa, zgodności, medyczny – wydawanie certyfikatów CE

Certyfikat i oznakowanie zgodności CE

Deklaracja zgodności CE – bezpieczeństwo wyrobów na rynku europejskim

Certyfikat i oznakowanie zgodności CE

Oznakowanie symbolem CE oraz deklaracja zgodności CE potwierdza, że dany produkt spełnia wszystkie wymagania dyrektyw nowego podejścia, które odnoszą się do danego produktu oraz to, że produkt poddany został procedurom oceny zgodności zakończonych pozytywnym wynikiem.

Certyfikacja CE wymaga pozytywnego wyniku oceny wyrobu i jest podstawą do wystawienia Certyfikatu Weryfikacji Deklaracji Zgodności TÜV Rheinland Polska (tzw. Certyfikat CE) potwierdzającego, że producent spełnił właściwe wymagania i ocena zgodności została przeprowadzona prawidłowo.

W ramach współpracy oferujemy weryfikację wymagań, badania wyrobów, współpracę w przeprowadzeniu oceny zgodności z wymaganiami dyrektyw nowego podejścia oraz wydanie certyfikatu CE.

Certyfikacja CE – korzyści ze współpracy z TÜV Rheinland:

Ocena i badania wyrobów oraz certyfikat bezpieczeństwa CE oferowane przez TÜV Rheinland umożliwiają:

 • Postępowanie zgodne z wymaganiami UE
 • Zmniejszenie odpowiedzialności firmy dzięki udokumentowaniu zastosowania norm przedmiotowych w procesie oceny zgodności
 • Poprawę jakości i bezpieczeństwa wyrobów
 • Sprawny proces przeprowadzenia oceny zgodności wyrobu z wymaganiami Unii Europejskiej

Certyfikat zgodności produktu – cztery kroki do oznakowania CE

Krok 1
Analiza

Pracownicy TÜV Rheinland analizują, które wymagania mają zastosowanie do danego produktu, bądź weryfikują wymagania zastosowane przez Klienta w deklaracji zgodności CE.

Krok 2
Certyfikacja CE

Przeprowadzenie oceny zgodności i wszystkich wymaganych kontroli i badań. Dzięki deklaracji zgodności, można wykazać, że produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, takimi jak regulacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa produktów oraz maszyn.

Krok 3
Certyfikat zgodności produktu

Niektóre produkty lub maszyny zaliczane do niebezpiecznych, należy wprowadzać na rynek za pośrednictwem upoważnionego do tego organu, takiego jak TÜV Rheinland.

Krok 4
Wydawanie certyfikatów CE

Oznakowanie wyrobu symbolem CE i możliwość uzyskania potwierdzenia zgodności przez certyfikat CE.

Wytyczne CE i znak CE

Skrót "CE" to "Communauté européenne," co po francusku oznacza "Unia Europejska." Oznacza on również normy unijne, które upraszczają obrót towarami europejskimi.

Prawidłowe naniesienie znaku CE na produkowane wyroby może zostać potwierdzone przez certyfikat bezpieczeństwa CE.

Wydawanie certyfikatów CE

Pozytywny wynik procesu certyfikacyjnego upewni Twoich klientów, że wprowadzane przez Ciebie na europejski rynek wyroby spełniają prawne wymagania krajów członkowskich Unii Europejskiej. Certyfikat europejski CE wydany przez rozpoznawalną na całym świecie firmę wzmocni Twoją pozycję i potwierdzi wkład w bezpieczeństwo końcowe użytkowników.

Wydawanie certyfikatów CE opiera się na regulacjach prawnych.

Przykłady istotnych regulacji prawnych

 • Dyrektywa maszynowa: 2006/42/WE
 • Dyrektywa niskonapięciowa LVD: 2006/95/WE
 • Dyrektywa kompatybilność elektromagnetyczna EMC: 2014/30/EU
 • Dyrektywa radiowa RED: 2014/53/UE
 • Dyrektywa RoHS II i III
 • Wyroby medyczne aktywnego osadzania: 90/385/EWG
 • Dyrektywa ws. urządzeń ciśnieniowych PED 2014/68/UE
 • Proste pojemniki ciśnieniowe: 87/404/EWG
 • Bezpieczeństwo zabawek: 2009/48/EG
 • Wyroby budowlane: 89/106/EWG
 • Sprzęt ochrony osobistej: 89/686/EWG
 • Chłodziarki i zamrażarki do użytku domowego: 96/57/EG
 • Wyroby medyczne: 90/385/EWG
 • Windy: 95/16/EG

Certyfikat europejski CE – korzyści w skrócie

 • Wzmocnienie znaczenia firmy produkcyjnej na rynku
 • Potwierdzenie bezpieczeństwa produktów
 • Spełnienie wymagań prawnych

Wytyczne CE i znak CE

Skrót "CE" to "Communauté européenne", co po francusku oznacza "Unia Europejska". Oznacza on również normy unijne, które upraszczają obrót towarami europejskimi.

Przykłady istotnych regulacji prawnych

Czytaj więcej o znaku CE w Bazie Wiedzy

Co warto wiedzieć o znakowaniu wyrobów non-food

Wyroby muszą spełniać zasadnicze i szczegółowe wymagania bezpieczeństwa.

Czytaj więcej

Problemy w oznakowaniu CE dla linii produkcyjnej tworzonej przy zaangażowaniu wielu wykonawców

Co warto wiedzieć, chcąc, aby zakład działał zgodnie z prawem?

Czytaj więcej

Poznaj możliwości Laboratorium Mechanicznego TÜV Rheinland Polska

Zakres akredytacji laboratorium daje ogromne możliwości badawcze.

Czytaj więcej

Co właściwie oznacza CE na produkcje?

An embedded media content from YouTube has been blocked. When loading or playing, a connection to the provider's servers is established and cookies are set. For more information, please see our privacy policy and cookie information.

Load

Laboratorium Badawcze TÜV Rheinland Polska

An embedded media content from YouTube has been blocked. When loading or playing, a connection to the provider's servers is established and cookies are set. For more information, please see our privacy policy and cookie information.

Load

Informacje dodatkowe

pdf Czym różni się certyfikat od raportu z badań 163 KB Pobierz
pdf Folder o certyfikacji wyrobów 1 MB Pobierz
pdf Folder o Laboratorium Mechanicznym 938 KB Pobierz

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

To też może Cię zainteresować

Zabawki

Badanie zabawek

Odpowiednie dla dzieci, bezpieczne i nietoksyczne: zajmujemy się badaniem i certyfikacją zabawek.

Więcej

Certyfikacja wyrobu, produktów, jakości - Certyfikat TÜV: testowanie produktu i znak certyfikacji jako dowód jakości

Certyfikaty produktów i znaki badań | TÜV Rheinland

Przeprowadzamy niezależne testy produktów, aby potwierdzić ich jakość.

Więcej

Znak GS

Znak GS

Bezpieczeństwo sprawdzone.

Więcej

Ostatnio odwiedzane strony serwisu