current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Przegląd dokumentacji i obliczenia urządzeń ciśnieniowych

Przegląd dokumentacji i obliczenia urządzeń ciśnieniowych

Od projektu do zatwierdzenia

Czy Państwa urządzenia ciśnieniowe będą w stanie sprostać warunkom pracy, w jakich będą pracować w przyszłości? Skorzystaj z know-how naszych ekspertów w zakresie badania dokumentacji projektowej oraz obliczeń analitycznych - od fazy projektowania i produkcji do oceny zgodności. Służymy Państwu naszym bogatym doświadczeniem oraz najnowocześniejszymi metodami i narzędziami. Ponadto, jako jednostka certyfikowana w zakresie badań urządzeń ciśnieniowych i prostych zbiorników ciśnieniowych, jesteśmy upoważnieni do dokonywania ocen końcowych i wydawania zatwierdzeń typu dla poszczególnych urządzeń.

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

Korzyści płynące z wyboru TÜV Rheinland na partnera w obliczeniach i badaniach urządzeń ciśnieniowych:

 • Optymalizacja procesów
 • Gwarancja niezawodnego funkcjonowania produktów
 • Zapewnienie zgodności produktów z wymogami prawnymi

Zakres usług oferowanych przez TÜV Rheinland

Eksperci w zakresie urządzeń ciśnieniowych oraz zbiorników ciśnieniowych oferują następujące usługi: ocenę projektu, ocenę zgodności urządzeń ciśnieniowych na zgodność z obowiązującymi wymaganiami oraz wiele innych. Usługi oferowane przez TÜV Rheinland obejmują:

 • Badanie dokumentacji projektowej, obliczeń wytrzymałościowych oraz weryfikacja i poświadczenie spełnienia wymagań dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE
 • Badanie dokumentacji projektowej, obliczeń wytrzymałościowych oraz weryfikacja i poświadczenie spełnienia wymagań dyrektywy w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych 2014/29/UE

Usługi w zakresie badań i homologacji urządzeń ciśnieniowych

Jako jednostka notyfikowana w zakresie urządzeń ciśnieniowych oraz w zakresie prostych zbiorników ciśnieniowych TÜV Rheinland oferuje następujące usługi:

 • Wstępne sprawdzenie obliczeniowe
 • Badania typu UE, przegląd dokumentacji technicznej i zatwierdzenie poszczególnych elementów urządzeń
 • Certyfikacja systemów zapewnienia jakości zgodnie z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych
 • Certyfikacja zgodności oraz dopuszczenie na umieszczenie oznakowanie CE przez producenta
 • Ocena końcowa urządzeń ciśnieniowych, w tym kontrola końcowa przed dopuszczeniem do użytku oraz próba wytrzymałościowa
 • Ocena końcowa i kontrola komponentów urządzeń ciśnieniowych
 • Kontrola urządzeń zabezpieczających w przypadku zespołów urządzeń ciśnieniowych

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

To też może Cię zainteresować

Factory Acceptance Test - FAT

Factory Acceptance Test (Fabryczne Testy Akceptacyjne)

Przed samą dostawą zapewniamy kontrolę jakości i zgodności urządzeń z zamówieniem.

Więcej

Ostatnio odwiedzane strony serwisu