current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Certyfikacja wytwórców konstrukcji metalowych według EN 1090 – certyfikat 1090

Certyfikacja wytwórców konstrukcji metalowych według EN 1090

Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP)

Od 2010 roku przedsiębiorstwa wytwarzające konstrukcje stalowe i aluminiowe, są zobligowane do certyfikowania Zakładowej Kontroli Produkcji na zgodność z EN 1090-1 - certyfikacja w spawalnictwie.

Od połowy 2012 roku wszystkie wyroby metalowe wytwarzane w firmach działających w ramach nadzoru budowlanego muszą być certyfikowane na zgodność z normą EN 1090-1.

Otrzymanie certyfikatu pozwala na oznakowywanie wytworzonych konstrukcji znakiem CE na dowód zgodności z Dyrektywą o Wyrobach Budowlanych (CPD) w wyniku czego mogą Państwo wprowadzić swoje elementy konstrukcji budowlanych do obrotu na rynkach Unii Europejskiej.

Warunkiem koniecznym do prowadzenia oceny zgodności przez producenta jest zorganizowanie oraz posiadanie przez niego opisanego, wdrożonego i certyfikowanego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

TÜV Rheinland jest jedną z pierwszych jedną z pierwszych, uznanych jednostek notyfikowanych dla certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji.

Zalety płynące z kontroli produkcji w zakładzie

Dzięki certyfikatowi na zgodność z normą EN 1090 wystawianemu przez TÜV Rheinland, mogą Państwo:

 • Rozszerzyć zasięg rynkowy poprzez swobodne wprowadzanie do obrotu wytworzonych konstrukcji na rynku całej Unii Europejskiej
 • Uzyskać potwierdzenie zgodności z wymaganiami przepisów prawnych
 • Skorzystać z doświadczenia i wiedzy Ekspertów TÜV Rheinland

Wymagania dotyczące certyfikacji zgodnie z normą EN 1090

Podstawą do certyfikacji wg normy EN 1090 jest pomyślne przejście:

 • Egzaminów dla spawaczy
 • Kontroli technologii spawania
 • Certyfikacji na zgodność z normą ISO 3834 – zapewnienie jakości w spawalnictwie
 • Wdrożenie i ciągłe nadzorowanie systemu zakładowej kontroli produkcji

Proces certyfikacji na zgodność z normą EN 1090

Po otrzymaniu wniosku o certyfikację na zgodność z normą EN 1090, TÜV Rheinland przeprowadza wstępną inspekcję zakładowej kontroli produkcji (ZKP).

Jeżeli system spełnia wszystkie wymagane kryteria, otrzymują Państwo certyfikat.

TÜV Rheinland przeprowadza także regularne kontrole mające na celu bieżące monitorowanie zgodności z normą EN 1090.

Sytuacja prawna

Ponad 20 lat temu, w Europie weszła w życie dyrektywa w sprawie wyrobów budowlanych (CPD) 89/106/EWG. Celem dyrektywy jest ujednolicenie procesu produkcyjnego wyrobów budowlanych i zagwarantowanie swobodnego przepływu wyrobów budowlanych i nieograniczonego korzystania z tych produktów w Unii Europejskiej.

W ciągu ostatnich kilku lat w Europie przyjęto i ujednolicono pewne zapisy dyrektywy, takie jak np. norma EN 10025 dla wyrobów ze stali konstrukcyjnej walcowanych na gorąco. Pod koniec 2010 roku norma EN 1090 zastąpiła krajowe przepisy DIN 18800-7, DIN V 4113-3.

W połowie 2014 roku – wygasł okres przejściowy – wszystkie firmy zajmujące się produkcją i obróbką metali pracujące pod nadzorem budowlanym, muszą uzyskać certyfikat na zgodność z normą EN 1090-1.

Obowiązujące wytyczne

Usługi oferowane przez TÜV Rheinland w zakresie certyfikacji produkcji zapewniają zgodność z następującymi wytycznymi i przepisami:

 • Europejskie wytyczne dotyczące wyrobów budowlanych 89/106/EWG
 • Norma EN 1090 dla konstrukcji aluminiowych i stalowych zastępująca normę DIN 18800-7, DIN V 4113-3
 • Rozszerzenie wymagań dla małych firm (Klasę A zastępuje teraz EXC 1)

Podsumowanie

 • Norma EN 1090-2 zastępuje przepisy krajowe (DIN 18800-7)
 • Norma EN 1090-2 klasyfikuje klasy wykonania EXC 1-4
 • Norma EN 1090-2 określa zakresy nadzoru procesów spawalniczych IWS / IWT / IWE
 • Norma EN 1090-2 określa dodatkowe zakresy badań – badania nieniszczące (NDT)
 • Norma EN 1090-2 określa wytyczne dotyczące spawania badanej próbki
 • Norma EN 1090-1 określa wytyczne dotyczące oceny zgodności dla przyznania znaku CE
 • Norma EN 1090-1 określa wymagania odnośnie certyfikatu spawalniczego
 • Norma EN 1090-3 zastępuje przepisy krajowe (DIN V 4113-3)

Zapisz się na szkolenia

EN 1090

Spawalnictwo

Badania nieniszczące

Poznawaj świat oczami ekspertów

Na czym polega ocena zgodności urządzeń ciśnieniowych?

Czytaj więcej w Bazie Wiedzy

Dbamy o jakość w spawalnictwie

TÜV Rheinland zajmuje się kwalifikowaniem i egzaminowaniem personelu spawalniczego oraz certyfikacją systemów.

Dbamy o jakość w spawalnictwie

Znaczenie kompetencji personelu NDT

Siłą każdego przedsiębiorstwa są ludzie i posiadane przez personel uprawnienia.

Znaczenie kompetencji personelu NDT

Personel spajający tworzywa termoplastyczne

Zasady prowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy i zgrzewaczy tworzyw termoplastycznych.

Personel spajający tworzywa termoplastyczne

Jak oznakować wyroby konstrukcyjne z aluminium i stopów aluminium znakiem CE?

Nowa Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2016 poz. 542).

Oznakowanie CE na wyrobach z aluminium

Co zmienia nowa Dyrektywa ciśnieniowa?

19 lipca 2016 roku weszły w życie postanowienia nowej Dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE (PED).

Co zmienia nowa Dyrektywa ciśnieniowa?

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

To też może Cię zainteresować

Certyfikacja kotłów i zbiorników ciśnieniowych (ASME), spawalnictwa (AWS) i przemysłu naftowego (API)

Certyfikacja kotłów i zbiorników ciśnieniowych (ASME), spawalnictwa (AWS) i przemysłu nafotwego (API)

Usługi w zakresie inspekcji urządzeń ciśnieniowych z kwalifikacją międzynarodową ASME.

Więcej

Certyfikacja spawaczy, personelu kontrolującego i konstrukcji metalowych

Certyfikacja spawaczy, personelu kontrolującego i konstrukcji metalowych

Szeroki zakres prób technicznych dotyczących technologii spawania w różnych gałęziach przemysłu.

Więcej

Certyfikat CE: bezpieczeństwa, zgodności, medyczny – wydawanie certyfikatów CE

Certyfikat i oznakowanie zgodności CE

Przejrzystość i bezpieczeństwo na rynkach europejskich.

Więcej

Ocena stanu budynków – badania nieniszczące i niszczące

Ocena stanu budynków – badania nieniszczące i niszczące

Zapewnienie stabilności poprzez optymalne metody badań.

Więcej

Ostatnio odwiedzane strony serwisu