current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

QAFP – System Gwarantowanej Jakości Żywności

Certyfikacja QAFP (Quality Assurance for Food Products)

Bezpieczeństwo i jakość wyrobów mięsnych na każdym etapie produkcji

System Gwarantowanej Jakości Żywności – QAFP (Quality Assurance for Food Products) został opracowany w 2009 roku z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży mięsnej.

System QAFP jest skierowany do hodowców, przetwórców i dystrybutorów produktów mięsnych (wieprzowych i drobiowych). Certyfikat QAFP potwierdza, że wyroby charakteryzują się wysoką jakością i bezpieczeństwem. Hodowcy są zobowiązani do utrzymywania wysokich standardów hodowli i opieki weterynaryjnej w celu zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków życia. System QAFP określa odpowiedzialność wszystkich uczestników łańcucha dostaw za zapewnienie jakości i bezpiecznych warunków produkcji w celu zwiększenia zaufania konsumentów na rynkach całej Unii Europejskiej. Oznaczenie produktu znakiem QAFP świadczy o zachowaniu standardów jakości na każdym etapie produkcji.

Inspektorzy TÜV Rheinland posiadają duże doświadczenie w zakresie systemów zarządzania i produkcji w przemyśle spożywczym i rolnictwie. Laboratorium żywnościowe i mikrobiologiczne TÜV Rheinland prowadzi badania żywności pod kątem bezpieczeństwa i jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego.

Korzyści z certyfikacji QAFP

 • Zwiększenie wiarygodności hodowców, producentów i dystrybutorów na rynku konsumenckim
 • Zwiększenie świadomości konsumentów w kontekście wypracowania zwyczajów zakupowych sprawdzonych produktów
 • Dbałość o jakość mięsa wieprzowego i drobiu, a także producentów pieczywa
 • Kompleksowe podejście do jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego
 • Troska o środowisko i jakość życia zwierząt

Korzyści ze współpracy z TÜV Rheinland

 • Wsparcie doświadczonych ekspertów
 • Rzetelne i szczegółowe raporty
 • Dbałość o wzajemne relacje
 • Optymalne terminy realizacji

Certyfikacja QAFP

Zgłoszenie do systemu QAFP

Podmiot zainteresowany certyfikacja w QAFP wysyła Zgłoszenie do Systemu QAFP dostępne na stronie www.gafp.pl lub na stronie www.tuv.com.pl do Administratora Systemu lub do TÜV Rheinlad Polska sp. zo.o.

Inspekcja podmiotu

Inspekcja jest przeprowadzana przez Inspektora TÜV Rheinland Polska zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach będących podstawą certyfikacji i zgodnie z Programem Certyfikacji. Inspekcja obejmuje następujące etapy:

 • spotkanie otwierające,
 • przegląd dokumentacji,
 • inspekcja zakładu,
 • spotkanie zamykające.

Podczas inspekcji Inspektor dokonuje wymienionych w odpowiednim Zeszycie branżowym pomiarów, przeprowadza ocenę organoleptyczną wyrobów, półproduktów i surowców, a także pobiera próbki surowców, półproduktów i wyrobów do badań laboratoryjnych.

Po inspekcji

 • Po inspekcji sporządzany jest Protokół z inspekcji QAFP
 • W przypadku stwierdzenia niezgodności, konieczne jest podjęcie odpowiednich działań korygujących i ich akceptacja przez jednostkę certyfikującą
 • Potwierdzeniem spełniania wymagań w zakresie Systemu QAFP jest wystawienie certyfikatu
 • TÜV Rheinland Polska sprawuje ciągły nadzór nad posiadaczami certyfikatu QAFP dokonując inspekcji niezapowiedzianych i/lub zapowiedzianych z niewielkim wyprzedzeniem

System QAFP

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w systemie QAFP, Ogólnych Wymagań i Zeszytów branżowych można znaleźć na stronie internetowej Administratora Systemu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) www.upemi.pl lub www.qafp.pl .

Ogólne założenia systemu

 • System obejmuje swoim zasięgiem wszystkie ogniwa łańcucha produkcyjnego w wybranych branżach
 • System QAFP to budowanie wiarygodności uczestników łańcucha żywnościowego w oczach konsumenta
 • System Gwarantowanej Jakości Żywności - QAFP to procedury gwarantujące nie tylko bezpieczeństwo, ale też wyższą jakość żywności
 • To system otwarty – każdy kto spełni normy określone w zeszytach branżowych może do niego przystąpić
 • Wyroby certyfikowane znakiem QAFP swoją wyjątkowość opierają na zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa w całym łańcuchu produkcyjnym. System jest utrzymany w duchu holistycznego podejścia do jakości i bezpieczeństwa produktów rolno-spożywczych i normalizuje całą drogę, jaką żywność przebywa od rolnika aż do konsumenta

Zgłoszenie do systemu QAFP

Podmiot zainteresowany certyfikacja w QAFP wysyła zgłoszenie do systemu QAFP dostępne na stronie www.qafp.pl lub na stronie www.tuv.pl do administratora systemu lub do TÜV Rheinlad Polska Sp. z o.o. Dokumenty potrzebne do rejestracji i zmiany danych dostępne są TUTAJ .

Inspekcja podmiotu

Inspekcja jest przeprowadzana przez inspektora TÜV Rheinland Polska zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach będących podstawą certyfikacji i zgodnie z programem certyfikacji. Program certyfikacji i dokumenty będące podstawą certyfikacji dostępne są TUTAJ .

To też może Cię zainteresować

ISO 14001 - System zarządzania środowiskowego

Systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001

Certyfikujemy systemy zarządzania środowiskiem zgodnie z ISO 14001.

Więcej

Certyfikacja ISO 9001

Zmiany w systemie zarządzania jakością ISO 9001

Zwiększ wydajność i buduj zaufanie dzięki systemowi zarządzania jakością zgodnemu z normą ISO 9001.

Więcej

ISO 27001 - certyfikat bezpieczeństwa informacji, certyfikat iso 27001

Bezpieczeństwo informacji ISO 27001

Zyskaj zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji dzięki naszej certyfikacji ISO 27001.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu