current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Certyfikacja ISO 29990 dla dostawców usług szkoleniowych

Certyfikacja ISO 29990 dla dostawców usług szkoleniowych

Standard ISO 29990:2010 „Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług” opisuje system zarządzania dla organizacji, które zajmują się szkoleniami i nieformalną edukacją. Ten międzynarodowy standard w wielu aspektach pokrywa się z systemem zarządzania jakością ISO 9001, jednak jest dostosowany do potrzeb firm szkoleniowych lub części organizacji, które zajmują się szkoleniem i edukacją.

Proces certyfikacji na zgodność z wymaganiami ISO 29990 został opracowany dla instytucji edukacyjnych, świadczących usługi w zakresie kształcenia pozaszkolnego i szkoleń, a więc działających obok formalnego systemu szkolnictwa. Są to szkolenia zawodowe, biznesowe, językowe, kształcenie ustawiczne, szkolenia firmowe itd. ISO 29990 kładzie nacisk na program nauczania, a poza podstawowymi wymaganiami systemu zarządzania jakością odnosi się do zarządzania finansowego i biznesowego.

Korzyści wynikające z certyfikacji w TÜV Rheinland

 • Zarządzanie usługami edukacyjnymi zgodne z jednolitym modelem jakościowym
 • Projektowanie, rozwój i realizacja usług szkoleniowych dostosowane do wymagań odbiorców
 • Wzmocnienie wiarygodności i prestiżu poprzez poświadczenie wysokiej jakości świadczonych usług
 • Kontakt z audytorami, posiadającymi praktyczne doświadczenie i opiniotwórczą wiedzę w zakresie edukacji

Przebieg procesu certyfikacji

Proces certyfikacji odbywa się w pięciu etapach:

1. Audyt wstępny (opcjonalnie)

Audytorzy przeprowadzają audyt wstępny w celu oceny, czy wszystkie wymagania normy zostały wdrożone.

2. Audyt certyfikacyjny

Polega na sprawdzeniu w praktyce, w jaki sposób w organizacji funkcjonuje system zarządzania.

3. Wydanie certyfikatu

Jeśli wszystkie wymagania zostały spełnione, organizacji zostaje przyznany certyfikat, potwierdzający zgodność systemu zarządzania z wymaganiami normy ISO 29990, a nazwa organizacji zostaje umieszczona w wykazie organizacji certyfikowanych przez TÜV Rheinland na międzynarodowej platformie internetowej Certipedia.

4. Audyty w nadzorze

Coroczne audyty w nadzorze pomagają w ciągłej optymalizacji procesów.

5. Audyt dla ponownej certyfikacji

Audyt dla ponownej certyfikacji jest przeprowadzany po trzech latach. Przystąpienie do audytu potwierdza długoterminowe zaangażowanie organizacji w jakość, co jest istotne dla klientów.

W standardzie użyto określenia „usługi szkoleniowe” zamiast sformułowań: „trening”, „kurs”, „seminarium”, „nauka” – aby położyć nacisk na świadczenie usługi dla osoby uczącej się oraz efekty prowadzonego kształcenia.

Główne aspekty ISO 29990 to:

 • Ogólne wymagania w zakresie zarządzania
 • Zarządzanie strategiczne i biznesowe
 • Przegląd zarządzania
 • Działania zapobiegawcze i korygujące
 • Zarządzanie finansowe i zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną
 • Alokacja zasobów
 • Audyty wewnętrzne
 • Informacja zwrotna od zainteresowanych stron
 • Identyfikacja potrzeb edukacyjnych
 • Projektowanie usług edukacyjnych
 • Dostarczanie usług edukacyjnych
 • Monitorowanie dostarczania usług edukacyjnych
 • Ocena prowadzona przez dostawcę usług edukacyjnych
 • Ocena usług edukacyjnych

Kompetencje personelu

Dostawca usług edukacyjnych powinien zagwarantować klientom, że personel i współpracownicy organizacji posiadają podstawowe kompetencje, niezbędne do realizowania usługi. Kompetencje pracowników muszą być regularnie oceniane i monitorowane.

Zastosowanie wymagań standardu w przypadku, gdy dostawca usługi jest jedynie częścią organizacji

W przypadku, gdy dostawca usług edukacyjnych jest jedynie częścią organizacji, która dostarcza wyroby lub inne usługi (oprócz usług szkoleniowych), międzynarodowa norma ISO 29990 ma zastosowanie tylko w odniesieniu do procesu świadczenia usług edukacyjnych.

To też może Cię zainteresować

Certipedia

Certipedia | TÜV Rheinland

Certipedia – bezpłatna baza certyfikatów online TÜV Rheinland dla przebadanych i certyfikowanych produktów.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu