current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Retail Services – Consumer Products

Retail Services

This service is currently available in English language only. Click here to switch to the English website.

Các dịch vụ khác

Certipedia

Certipedia | TÜV Rheinland

Certipedia – Cơ sở dữ liệu trực tuyến miễn phí về các sản phẩm đã được thử nghiệm và chứng nhận.

ĐỌC THÊM

DETOX cho chuỗi cung ứng sản phẩm thời trang

Dấu CE

Dấu CE | TÜV Rheinland

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp đạt được dấu CE cho sản phẩm một cách nhanh chóng và tiện lợi.

ĐỌC THÊM

Thủ tục CB

Thủ tục CB

Cách đơn giản nhất để thâm nhập thị trường quốc tế

ĐỌC THÊM

Thử nghiệm tương thích điện từ (EMC)

Thử nghiệm tương thích điện từ (EMC)

Đảm bảo tương thích điện từ cho thiết bị điện và điện tử

ĐỌC THÊM

Corporate Sustainability Reporting Services

RED Directive: Telecommunication Products

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem