current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam
translation missing: core_choose_country

Thủ tục CB

Thủ tục CB

Cách đơn giản nhất để thâm nhập thị trường quốc tế

Thủ tục đánh giá và chứng nhận có thể chứng minh các sản phẩm điện của doanh nghiệp đáp ứng an toàn phù hợp với các thị trường quan trọng nhất trên thế giới là thủ tục CB. Chuyên gia của chúng tôi có thể kiểm định các sản phẩm của doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chứng nhận sản phẩm quốc tế. Lợi thế khi có chứng chỉ CB, kèm theo báo cáo CB, cùng với hồ sơ tài liệu theo yêu cầu quốc gia, doanh nghiệp có thể tiến hành thủ tục đăng ký chứng nhận quốc gia. Không có gì khó khăn cả.

Lợi ích cho doanh nghiệp

Thủ tục và giấy chứng nhận CB do TÜV Rheinland cấp sẽ giúp doanh nghiệp:

  • Nhanh chóng và dễ dàng tiếp cận các thị trường quan trọng trên thế giới
  • Giảm tần suất các cuộc đánh giá phức tạp và khác nhau
  • Được đánh giá và chứng nhận theo quy định của nhiều quốc gia chỉ từ một nguồn cung cấp duy nhất
  • Gia tăng lợi thế cạnh tranh nhờ một thủ tục đã được đơn giản hóa
  • Hưởng lợi từ kinh nghiệm chuyên sâu và các lần đánh giá của chúng tôi

04 bước chứng nhận CB

Bước 1

Doanh nghiệp gửi cho chúng tôi các tài liệu kỹ thuật theo yêu cầu cùng với yêu cầu dịch vụ.

Bước 2

Doanh nghiệp xác định rõ các nhà máy sản xuất nào có liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm.

Bước 3

Doanh nghiệp liệt kê danh sách tất cả các quốc gia mà doanh nghiệp dự kiến sẽ tiếp thị sản phẩm.

Bước 4

Chúng tôi soạn thảo báo cáo CB và, khi có yêu cầu, bao gồm cả các quy định cụ thể của quốc gia. Khi có được một báo cáo CB với kết quả tốt, doanh nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ CB.

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ cấp giấy phép và dấu chứng nhận quốc gia.

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Các dịch vụ khác

Dấu GS – Geprüfte Sicherheit (Chứng nhận an toàn)

Dấu GS theo Đạo luật an toàn sản phẩm (ProdSG)

Dấu chứng nhận an toàn sản phẩm.

ĐỌC THÊM

Thử nghiệm tương thích điện từ (EMC)

Thử nghiệm tương thích điện từ (EMC)

Đảm bảo tương thích điện từ cho thiết bị điện và điện tử

ĐỌC THÊM

Trang dịch vụ đã xem