current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Corporate Sustainability Reporting Services

Corporate Sustainability Reporting Services

This service is currently available in English language only. Click here to switch to the English website.

Các dịch vụ khác

Chứng nhận theo tiêu chuẩn SA 8000

Chứng nhận theo tiêu chuẩn SA 8000

Tiêu chuẩn quản lý trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

ĐỌC THÊM

Đánh giá nhà cung cấp theo amfori BSCI

Đánh giá nhà cung cấp dựa trên Bộ quy tắc ứng xử của amfori BSCI

Lợi thế cạnh tranh thông qua việc đánh giá một nhà cung cấp dựa trên Bộ quy tắc ứng xử của amfori BSCI.

ĐỌC THÊM

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem