current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Corporate Sustainability Reporting Services

Corporate Sustainability Reporting Services

This content is only available in English. Click here to switch to the English website

Các dịch vụ khác

Chứng nhận theo tiêu chuẩn SA 8000

Chứng nhận theo tiêu chuẩn SA 8000

Tiêu chuẩn quản lý trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

ĐỌC THÊM

Đánh giá theo sáng kiến tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh (BSCI)

Đánh giá theo sáng kiến tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh (BSCI)

Đánh giá có hệ thống đối với chuỗi cung ứng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

ĐỌC THÊM

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem