current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam
translation missing: core_choose_country

Dấu CE

Dấu CE | TÜV Rheinland

Dấu CE thể hiện sự tuân thủ của sản phẩm với các quy định của EU

Dấu CE chứng nhận sự tuân thủ các yêu cầu an toàn cơ bản được nêu trong các quy định EU đối với đồ chơi, máy móc, thiết bị bảo hộ cá nhân, thiết bị y tế, v.v. Sản phẩm không có dấu này sẽ khó được bày bán tại thị trường châu Âu. Do đó, việc lấy dấu CE trở nên vô cùng quan trọng đối với bất kỳ nhà sản xuất nào muốn bán sản phẩm tại khu vực EU.

Trước khi được mang dấu CE, sản phẩm phải trải qua đánh giá sự tuân thủ và công bố tuân thủ các quy định của EU. Đối với sản phẩm có rủi ro cao, phải có tổ chức chứng nhận tham gia vào quy trình đánh giá sự tuân thủ.

Các chuyên gia của chúng tôi có kinh nghiệm và hiểu biết đầy đủ về khung quy định của EU liên quan đến dấu CE. Chúng tôi có thể hỗ trợ chuyên môn hoặc thông tin về chỉ thị áp dụng đối với sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất, từ Chỉ thị điện áp thấp đến Chỉ thị về tương thích điện từ v.v. Với dấu CE - tức tuyên bố trách nhiệm của nhà sản xuất - doanh nghiệp chứng minh cho cơ quan giám sát thị trường và khách hàng thấy rằng sản phẩm của doanh nghiệp tuân thủ các chỉ thị của EU hiện hành.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn, chúng tôi là đơn vị uy tín và đáng tin cậy để đánh giá và xem xét sản phẩm trong quá trình chuẩn bị cấp dấu CE. Doanh nghiệp có thể tin tưởng vào chúng tôi trong việc đánh giá sản phẩm một cách nhanh chóng để tiếp cận thị trường EU.

Doanh nghiệp muốn tìm hiểu thêm về các hoạt động đánh giá và xem xét sản phẩm để cấp dấu CE? Liên hệ ngay với chuyên gia của chúng tôi!

Công bố về sự tuân thủ EU cùng với dấu CE là tấm vé để doanh nghiệp bước vào thị trường EU

Cùng với sự hỗ trợ của chúng tôi trong việc đạt được dấu CE cho sản phẩm, doanh nghiệp công bố cam kết chất lượng và độ an toàn đối với khách hàng. Dấu CE chứng minh việc tuân thủ các chỉ thị EU hiện hành và hạn chế rủi ro trách nhiệm bằng cách xác nhận rằng doanh nghiệp đã đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn an toàn liên quan. Điều này mang đến cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh mang tính quyết định và giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường châu Âu.

Các bước cần thực hiện để đạt dấu CE

Quy trình cấp dấu CE

Dấu CE cho biết sự tuân thủ của sản phẩm và là kết quả rõ ràng của toàn bộ quy trình đánh giá sự tuân thủ. Dấu CE đại diện cho sự kết hợp hài hòa của các quy định trong toàn EU được thiết kế để đơn giản hóa sự dịch chuyển hàng hóa trong liên minh.

Các bước cần thực hiện để đạt dấu CE:

 1. Xác định chỉ thị phù hợp
  Xác định chỉ thị nào áp dụng cho sản phẩm của doanh nghiệp.
 2. Quy trình đánh giá sự tuân thủ và thử nghiệm sản phẩm
  Quy trình đánh giá sự tuân thủ và tất cả những bài thử nghiệm cần thiết. Công bố về sự tuân thủ.
 3. Tổ chức chứng nhận tham gia thực hiện đánh giá sự tuân thủ (không bắt buộc)
  Bao gồm tổ chức chứng nhận như TÜV Rheinland, đối với máy móc hoặc sản phẩm được phân loại là nguy hiểm.
 4. Dấu CE
  Thể hiện dấu CE trên sản phẩm.

Chọn chỉ thị châu Âu hiện hành:

 • Thiết bị y tế cấy ghép (AIMD): 90/385/EEC
 • Thang máy: 2014/33/EU
 • Vật liệu xây dựng: VO (EU) 305/2011
 • Chỉ thị về thiết bị áp lực: 2014/68/EU
 • Tính tương thích điện từ (EMC): 2014/30/EU
 • Máy móc: 2006/42/EG
 • Sản phẩm y tế: 93/42/EEC
 • Chỉ thị điện áp thấp dành cho sản phẩm chạy bằng điện: 2014/35/EU
 • Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE): 89/686/EEC (từ ngày 21/04/2018: VO (EU) 2016/425)
 • Độ an toàn của đồ chơi: 2009/48/EG
 • Yêu cầu thiết kế sinh thái dành cho sản phẩm dùng năng lượng: 2005/32/EG

Chúng tôi là tổ chức chứng nhận thực hiện các quy trình đánh giá sự tuân thủ liên quan đến dấu CE

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn sản phẩm và giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian trong quy trình cấp dấu CE. Là tổ chức chứng nhận, chúng tôi được ủy quyền giám sát việc đánh giá sự tuân thủ của sản phẩm được phân loại là nguy hại. Các chuyên gia của chúng tôi đánh giá sản phẩm theo các chỉ thị EU hiện hành. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận và đăng ký sản phẩm quốc tế.

Tìm hiểu thêm về các hoạt động đánh giá của chúng tôi. Liên hệ ngay hôm nay!

Các chỉ thị và dấu chứng nhận CE

'CE' là viết tắt của cụm từ tiếng Pháp 'Communauté Européenne' hay “Liên minh châu Âu.' CE cũng đại diện cho các tiêu chuẩn phổ biến của châu Âu nhằm kiểm soát hàng hóa lưu thông tại châu lục này.

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Các dịch vụ khác

Chứng nhận sản phẩm: Thử nghiệm sản phẩm và dấu chứng nhận chứng minh cho chất lượng

Chứng nhận sản phẩm và dấu chứng nhận | TÜV Rheinland

Chúng tôi thực hiện thử nghiệm độc lập để khẳng định chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.

ĐỌC THÊM

Dấu GS – Geprüfte Sicherheit (Chứng nhận an toàn)

Dấu GS theo Đạo luật an toàn sản phẩm (ProdSG)

Dấu chứng nhận an toàn sản phẩm.

ĐỌC THÊM

Thử nghiệm đồ chơi

Kiểm nghiệm đồ chơi

Thử nghiệm đồ chơi

ĐỌC THÊM

Trang dịch vụ đã xem