current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Dấu Chứng nhận CE

Dấu chứng nhận CE

Minh bạch và an toàn đối với các thị trường ở châu Âu

Chỉ có các sản phẩm an toàn, hoàn thiện và có chất lượng mới tồn tại được tại thị trường châu Âu – đó là mục tiêu hình thành dấu CE. Dấu CE chứng minh sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn của Liên minh châu Âu, cho dù đó là sản phẩm đồ chơi hay máy móc và thiết bị xây dựng. Các chuyên gia của chúng tôi có khả năng tiến hành kiểm định các sản phẩm của doanh nghiệp dựa trên các quy định của Liên minh châu Âu đối với sản phẩm ấy, ví dụ như chỉ thị về các sản phẩm có điện áp thấp hay có tính tương thích điện từ. Công bố hợp chuẩn CE là điều kiện tiên quyết để sản phẩm của doanh nghiệp thâm nhập thị trường châu Âu.

Lợi ích cho doanh nghiệp

Với kết quả kiểm định sản phẩm do TÜV Rheinland thực hiện cùng với dấu chứng nhận CE, doanh nghiệp có thể:

  • Thể hiện sự tuân thủ đúng các nguyên tắc hiện hành của Liên minh châu Âu
  • Giảm nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với các tiêu chuẩn an toàn
  • Nâng cao chất lượng và tính an toàn cho sản phẩm
  • Hưởng lợi từ kinh nghiệm chuyên sâu và các lần đánh giá của chúng tôi

04 Bước để đạt dấu chứng nhận CE dành cho sản phẩm

Bước 1:

Chuyên gia của chúng tôi xác định các quy định áp dụng đối với sản phẩm của doanh nghiệp.

Bước 2:

Đại diện doanh nghiệp, chúng tôi thực hiện thủ tục đánh giá sự phù hợp và tất cả các bước kiểm định theo yêu cầu quy định. Với công bố hợp chuẩn, doanh nghiệp chứng minh được sản phẩm của mình tuân thủ đúng mọi quy định hiện hành, ví dụ như quy định về sức khỏe và an toàn hay các quy định đối với các sản phẩm y tế.

Bước 3:

Một số sản phẩm hay máy móc được xếp vào loại nguy hiểm cần phải được kiểm định ngay từ đầu bởi một tổ chức có thẩm quyền chứng nhận, ví dụ như TÜV Rheinland.

Bước 4:

Doanh nghiệp có thể dán nhãn CE cho sản phẩm của mình.

Các chỉ thị và dấu chứng nhận CE

'CE' là viết tắt của cụm từ tiếng Pháp 'Communauté Européenne' hay “Liên minh châu Âu.' CE cũng đại diện cho các tiêu chuẩn phổ biến của châu Âu nhằm kiểm soát hàng hóa lưu thông tại châu lục này.

Các dịch vụ khác

Dấu GS

Dấu GS

Đã kiểm định an toàn – Mang đến cho khách hàng sự an tâm

ĐỌC THÊM

Kiểm nghiệm đồ chơi

Kiểm nghiệm đồ chơi

An toàn và phù hợp đối với trẻ em

ĐỌC THÊM

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem