current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Certyfikacja zgodnie z normą EN ISO 15378

Certyfikacja zgodnie z normą EN ISO 15378

Nowelizacja nr 1: Aktualizacja klimatyczna standardów systemów zarządzania ISO

pdf Nowelizacja nr 1: Aktualizacja klimatyczna ISO 172 KB Pobierz

Nowa wersja PN-EN ISO 15378:2018-02

Uprzejmie informujemy, że trzyletni okres przejściowy obowiązywania normy PN-EN ISO 15378:2015 „Bezpośrednie materiały opakowaniowe produktów leczniczych. Wymagania szczególne dotyczące zastosowania 9001:2008 z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)” dobiega końca. Certyfikaty wydane na zgodność z EN ISO 15378:2015 utracą ważność w dniu 12 października 2020 roku. W związku z tym ważność wszystkich certyfikatów wydanych przez TÜV Rheinland Polska po dniu wydania nowego wydania normy została ograniczona do 12 października 2020 roku.

Przejście organizacji na nowe wydanie standardu PN-EN ISO 15378:2018-02 może odbyć się w trakcie dowolnego rodzaju audytu: audytu nadzoru, audytu ponownej certyfikacji, bądź też audytu specjalnego skupiającego się na ocenie dostosowania systemu do wymagań nowych norm. W trakcie audytów ponownej certyfikacji i nadzoru ocena dostosowania systemu do nowego wydania normy będzie wymagała dodatkowego nakładu na ten cel.

Po pozytywnym przejściu oceny Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie prowadzenia certyfikacji według normy PN-EN ISO 15378:2018-02 Jednostka certyfikująca TÜV Rheinland Polska umożliwi uzyskanie przez Państwa certyfikatów akredytowanych w ramach nowego wydania normy.

Pragniemy poinformować, że wymagania normy PN-EN ISO 15378:2018-02 dotyczą tylko wytwórców opakowań bezpośrednich, w związku z czym jednostka certyfikująca nie będzie prowadzić akredytowanych procesów początkowej oraz ponownej certyfikacji na zgodność z wyżej wymienioną normą dla producentów opakowań drugorzędowych.

Opakowania produktów leczniczych

Proponujemy badania materiałów opakowaniowych dla produktów leczniczych i certyfikację procesów ich wytwarzania na zgodność z normą EN ISO 15378. Certyfikacja obejmuje cały proces wytworzenia opakowania produktu leczniczego - od fazy projektowania do gotowego opakowania.

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

Certyfikacja wg normy EN ISO 15378 przeprowadzana przez specjalistów z TÜV Rheinland pozwala na:

  • Poświadczenie zachowywania wysokich norm jakościowych
  • Zmniejszenie ryzyka związanego z odpowiedzialnością producenta produktu leczniczego dzięki udokumentowanym normom bezpieczeństwa
  • Zwiększenie zaufania klientów do jakości wyrobów
  • Zwiększenie konkurencyjności dzięki certyfikowanemu systemowi zarządzania jakością
  • Uzyskanie certyfikatu zgodności w krótkim czasie oraz skorzystanie z wieloletniego doświadczenia TÜV Rheinland

Proces certyfikacji wg normy EN ISO 15378

Eksperci TÜV Rheinland dokonują certyfikacji systemu zarządzania dla bezpośrednich materiałów opakowaniowych dla produktów farmaceutycznych w następujących trzech etapach:

1. Pierwszy audyt certyfikujący

Etap 1:

Audyt wytwórcy lub analiza wszystkich wymaganych informacji, aby określić poziom zgodności systemu zarządzania jakością z normą.

Etap 2:

Następnie, audytorzy badają i oceniają stosowanie systemu zarządzania jakością w praktyce oraz jego skuteczność.

2. Certyfikat

W przypadku spełniania wszystkich kryteriów, audytorzy wnioskują do jednostki certyfikującej o wydanie certyfikatu, stwierdzającego zgodność i integralność systemu zarządzania jakością.

Norma EN ISO 15378 dla materiałów opakowaniowych

Norma ta opiera się na uznawanej na całym świecie normie EN ISO 9001, która definiuje wymagania dla systemów zarządzania jakością. Norma EN ISO 15378 obejmuje pełen zakres "dobrych praktyk wytwarzania" (GMP) stosowanych w produkcji materiałów opakowaniowych dla produktów leczniczych. Zawiera ona w szczególności dodatkowe specyficzne kryteria stosowane wyłącznie dla materiałów opakowaniowych.

Kryteria te obejmują:

  • Monitorowanie partii wyrobów i ich dokumentacji
  • Warunki nadzorowane środowiska wytwarzania
  • Walidacje i kwalifikacje
  • Zarządzanie ryzykiem

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

To też może Cię zainteresować

Badania wyrobów medycznych

Badania wyrobów medycznych

Poprawa wyników sprzedażowych dzięki dobrowolnej certyfikacji wyrobów.

Więcej

Certyfikat EN ISO 13485 – Certyfikacja systemu zarządzania dla branży medycznej

EN ISO 13485 - certyfikacja systemu zarządzania dla branży medycznej

Ocena systemu zarządzania jakością.

Więcej

IEC 60601-1 - Elektryczny sprzęt medyczny - Badania aktywnych wyrobów medycznych

IEC 60601-1 - Elektryczny sprzęt medyczny

Czy Państwa elektryczne urządzenia medyczne są zgodne z normami bezpieczeństwa?

Więcej

Ostatnio odwiedzane strony serwisu