current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

ISO 22000 - zarządzanie bezpieczeństwem żywności, certyfikat iso 22000

Certyfikacja zarządzania jakością dla przemysłu spożywczego, certyfikacja ISO 22000

Jakość produkcji w przemyśle spożywczym

Norma ISO 22000 jest międzynarodowym standardem jakości określającym wymagania wobec systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu produkcyjnym przedsiębiorstw działających w przemyśle spożywczym, łącznie z produkcją pierwotną, firmami transportowymi i sprzedawcami.

Norma ISO 22000 bazuje na wymaganiach systemu zarządzania jakością opisanego w normie ISO 9001:2000 z poszerzeniem o zasady HACCP.

Korzyści z certyfikacji na zgodność z normą ISO 22000

 • Jednolity System Zarządzania
 • Potwierdzenie prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwa żywności w organizacji
 • Jasny podział obowiązków i odpowiedzialności
 • Monitorowanie całego łańcucha dostaw żywności
 • Wzrost zadowolenia klientów wynikający ze skutecznego nadzoru organizacji nad zagrożeniami w procesie produkcji żywności
 • Wzrost konkurencyjności na rynku międzynarodowym
 • Wzrost zaufania klientów, kontrahentów, dostawców
 • Zmniejszenie kosztów wynikających z ryzyka wyprodukowania wadliwego wyrobu
 • Potwierdzenie zgodności z polskim i międzynarodowym prawem żywnościowym
 • Wzrost efektywności produkcji poprzez stałe doskonalanie i aktualizowanie systemów

Korzyści ze współpracy z TÜV Rheinland

 • Wsparcie doświadczonych ekspertów
 • Rzetelne i szczegółowe raporty
 • Dbałość o wzajemne relacje
 • Optymalne terminy realizacji
 • Certyfikat ISO 22000 w TÜV Rheinland daje możliwość uzyskania obiektywnego dowodu na to, że Twój system zarządzania jest zgodny z międzynarodowymi normami i jest doskonalony w sposób ciągły.

TÜV Rheinland prowadzi procesy certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000 w oparciu o akredytacją krajową PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) oraz akredytację niemiecką DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle).

Proces certyfikacji

 1. Przegląd dokumentacji
  Zespół audytowy określa, w jakim stopniu dokumentacja systemu zarządzania spełnia wymagania ISO 22000.
 2. Audyt certyfikacyjny
  Przedsiębiorstwo demonstruje praktyczne stosowanie systemu zarządzania, a audytorzy jednostki certyfikującej sprawdzają jego efektywność.
 3. Wydanie certyfikatu
  Jeśli spełnione są wszystkie kryteria, przedsiębiorstwo otrzymuje certyfikat, który potwierdza zgodność systemu zarządzania z ISO 22000.
 4. Audyty nadzorujące
  Coroczne audyty nadzorujące wspierają utrzymanie certyfikatu ISO 22000 przez okres jego obowiązywania (tj. 3 lata) oraz utrzymanie tendencji ciągłego rozwoju poprzez nieustanne doskonalenie procesów.
 5. Audyt dla ponownej certyfikacji
  Trzy lata od pierwszego audytu przeprowadza się ponowny audyt w celu przedłużenia ważności certyfikacji. Zapewnia to ciągłe doskonalenie procesów, a także stanowi potwierdzenie dla partnerów biznesowych i klientów długoterminowego zaangażowania firmy w zapewnienie bezpieczeństwa żywności.

Zdalny audyt i certyfikacja

Zdalny audyt i certyfikacja

Zdalne audyty to elastyczna i wysokiej jakości alternatywa dla tradycyjnych metod audytowania. Dowiedz się więcej tutaj.

Od produkcji do konsumenta: Zagwarantuj bezpieczeństwo żywności dzięki certyfikacji ISO 22000

Poznawaj świat oczami ekspertów

Jak wygląda proces certyfikacji w branży spożywczej?

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

To też może Cię zainteresować

BRC Global Standard – Certyfikat BRC

BRC GS for Food Safety – TÜV Rheinland

Wejdź na brytyjskie rynki z certyfikatem bezpieczeństwa żywności zgodnie z normą BRC Global Standard.

Więcej

Certyfikacja dla producentów żywności, zgodna ze standardem FSSC 22000

Bezpieczeństwo żywności z certyfikatem FSSC 22000

Zwiększ bezpieczeństwo żywności dzięki certyfikacji FSSC 22000.

Więcej

Certyfikat GMP+

certyfikacja GMP+

Zapewnienie jakości międzybranżowej dotyczącej pasz.

Więcej

Certyfikat IFS Food – Twój bilet do handlu w sektorze spożywczym

Nasza certyfikacja IFS Food dla przemysłu spożywczego wspiera firmy w budowaniu zaufania, przejrzystości i odpowiedzialności | TÜV Rheinland

Certyfikacja IFS Food zapewnia dostęp do rynku i przejrzystość dla firm z branży przetwórstwa spożywczego oraz firm pakujących produkty spożywcze

Więcej

IFS Broker - Twoja przepustka do handlu w sektorze spożywczym

Certyfikacja IFS Broker dla pośredników w handlu żywnością, agencji handlowych i importerów jest narzędziem budującym zaufanie i wykazującym przejrzystość

IFS Broker - Standard przeprowadzania audytów zgodności usług agencji handlowych, importerów i przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem w handlu żywnością w zakresie jakości i bezpieczeństwa produktów

Więcej

IFS Logistics - standard dla kluczowego ogniwa łańcucha dostaw

Certyfikat IFS Logistics dla przemysłu spożywczego wspiera firmy w budowaniu wiarygodności, przejrzystości i odpowiedzialności| TÜV Rheinland

IFS Logistics, przejrzystość i wiarygodność działań logistycznych dla produktów spożywczych i nieżywnościowych

Więcej

Ostatnio odwiedzane strony serwisu