current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Thông tin chứng nhận

Chứng nhận sản phẩm

Thông tin chứng nhận: Bằng chứng về chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp

An toàn, chất lượng, tiện dụng - một cuộc nghiên cứu người tiêu dùng gần đây cho thấy rằng 88% những người được hỏi muốn lời tuyên bố của nhà sản xuất được kiểm chứng và xác nhận bởi một cơ quan độc lập. Ví dụ như TÜV Rheinland. Các chuyên gia của chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm và chứng nhận theo yêu cầu công nhận của thị trường và yêu cầu kiểm nghiệm tự nguyện dựa trên các tiêu chí mà doanh nghiệp xác định. Doanh nghiệp có thể sử dụng dấu chứng nhận trung lập của chúng tôi để đưa sản phẩm của mình vào thị trường và cung cấp thông tin về đặc tính riêng của sản phẩm trên trang Internet 'Certipedia' của chúng tôi, với một số ID riêng biệt để giúp các sản phẩm của doanh nghiệp được tìm kiếm dễ dàng.

Các dịch vụ liên quan

Online Certification Platform

Các dịch vụ khác

Chứng nhận mẫu điển hình

Chứng nhận mẫu điển hình

Chứng nhận chất lượng dành cho linh kiện

ĐỌC THÊM

Dấu Chứng nhận CE

Dấu chứng nhận CE

Minh bạch và an toàn đối với các thị trường ở châu Âu

ĐỌC THÊM

Dấu GS

Dấu GS

Đã kiểm định an toàn – Mang đến cho khách hàng sự an tâm

ĐỌC THÊM

Dấu chứng nhận LGA tested

Dấu chứng nhận LGA tested

Chất lượng ổn định đối với các đặc tính sản phẩm

ĐỌC THÊM

Dấu chứng nhận LGA tested Quality

Chất lượng toàn diện và ổn định của các đặc tính sản phẩm

ĐỌC THÊM

Thủ tục CB

Thủ tục CB

Cách đơn giản nhất để thâm nhập thị trường quốc tế

ĐỌC THÊM

Thử nghiệm tuân thủ đạo luật cải thiện an toàn sản phẩm tiêu dùng (CPSIA) của Mỹ

ENEC 24

Green Product Mark

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem