current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam
translation missing: core_choose_country

Dấu GS – Geprüfte Sicherheit (Chứng nhận an toàn)

Dấu GS theo Đạo luật an toàn sản phẩm (ProdSG)

Gia tăng niềm tin của khách hàng vào sản phẩm với dấu GS

Chứng nhận GS mẫu
Mẫu chứng nhận GS dành cho sản phẩm

Với dấu GS được công nhận toàn cầu, chúng tôi giúp doanh nghiệp đảm bảo rằng sản phẩm đã đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và độ an toàn được quy định trong Đạo luật an toàn sản phẩm của Đức (viết tắt là ProdSG). Dấu GS là yếu tố hỗ trợ tích cực trong việc đưa ra quyết định mua hàng và gia tăng niềm tin cũng như sự an tâm của khách hàng: khách hàng cảm thấy có thể tin tưởng vào chất lượng và độ an toàn của sản phẩm.

Là một trong hơn 60 đơn vị thử nghiệm tại Đức và châu Âu, chúng tôi được ủy quyền cấp dấu GS và dưới vai trò đối tác cũng như kinh nghiệm chuyên môn đa ngành, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường Đức, châu Âu và toàn thế giới. Liên hệ ngay với chúng tôi để tìm hiểu thêm về chứng nhận GS cho sản phẩm!

Hãy chứng nhận sản phẩm với dấu GS!

Dấu chứng nhận GS được công nhận toàn cầu và giúp doanh nghiệp giảm rủi ro trách nhiệm

Thử nghiệm để chứng nhận GS bao gồm yêu cầu từ một số chỉ thị và quy định quốc gia và châu Âu dành riêng cho sản phẩm cũng như xác định xem hướng dẫn sử dụng của sản phẩm đã chính xác và đầy đủ chưa nhằm đảm bảo đáp ứng tất cả yêu cầu về dấu GS. Thời gian thử nghiệm ngắn cùng với việc đạt chứng nhận GS cho phép doanh nghiệp đưa sản phẩm đã được thử nghiệm và chứng nhận ra thị trường một cách nhanh chóng.

Chứng nhận GS có giá trị công nhận cao với khách hàng tại các thị trường Đức và quốc tế cũng như giúp khách hàng đưa ra quyết định một cách rõ ràng và thuyết phục. Với chứng nhận GS, doanh nghiệp hạn chế tối đa xác suất gặp rủi ro trách nhiệm và có thể gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Ngoài ra, thông tin chứng nhận của doanh nghiệp được cập nhật trên cơ sở dữ liệu chứng nhận trực tuyến Certipedia của chúng tôi và doanh nghiệp có thể sử dụng dấu chứng nhận TÜV Rheinland để quảng bá sản phẩm đã được chứng nhận.

Làm thế nào để đạt được chứng nhận GS cho sản phẩm?

Quy trình chứng nhận bắt đầu bằng việc kiểm tra sản phẩm và các tài liệu đã nhận. Để biết thông tin về cách hoàn thành biểu mẫu đăng ký khi bắt đầu, vui lòng tham khảo danh sách kiểm tra "Startklar".

Chúng tôi sẽ thử nghiệm ảnh hưởng của sản phẩm đối với sự an toàn và sức khỏe của con người. Ngoài ra, thử nghiệm GS kết hợp một số chỉ thị và tiêu chuẩn của Đức và châu Âu dành riêng cho sản phẩm, xác định xem hướng dẫn sử dụng của doanh nghiệp đã chính xác và đầy đủ chưa cũng như đảm bảo đáp ứng tất cả yêu cầu về dấu GS.

Các chuyên gia của chúng tôi xác nhận xem sản phẩm của doanh nghiệp có đáp ứng các yêu cầu về dấu GS liên quan đến thử nghiệm đã thực hiện hay không. Nếu sản phẩm được quy định trong các chỉ thị châu Âu như Chỉ thị điện áp thấp, Chỉ thị máy móc hoặc Chỉ thị EMC (tương thích điện từ), chúng tôi sẽ tiến hành thử nghiệm tương ứng để đảm bảo tuân thủ những yêu cầu nêu trong chỉ thị.

Quy trình chứng nhận dành cho dấu GS của TÜV RheinlandQuy trình chứng nhận dành cho thử nghiệm GS

Các chuyên gia của chúng tôi thử nghiệm nhiều thuộc tính sản phẩm (an toàn điện, an toàn cơ học, phân tích hóa học vật liệu polyme, tương thích điện từ, phát tiếng ồn, v.v.). Cuối cùng, doanh nghiệp sẽ nhận được báo cáo và chúng tôi sẽ cấp chứng nhận GS. Trong trường hợp cần thiết, nhà sản xuất phải cải tiến sản phẩm về tính an toàn trước khi được cấp dấu.

Để được gắn dấu GS, cơ sở sản xuất của doanh nghiệp phải được đánh giá giám sát định kỳ theo quy định để đảm bảo kiểm soát quá trình sản xuất một cách liên tục. Trong trường hợp có thay đổi về sản phẩm, doanh nghiệp phải thông báo trước cho chúng tôi. Nếu không chứng nhận sẽ trở nên không hợp lệ. Dấu GS yêu cầu mức độ thử nghiệm cao hơn so với các yêu cầu cơ bản đối với dấu CE (nhà sản xuất tự tuyên bố tuân thủ).

Chứng nhận GS cũng bao gồm thử nghiệm tuân thủ các yêu cầu của chỉ thị châu Âu

Chúng tôi là một trong hơn 60 đơn vị thử nghiệm phục vụ cấp chứng nhận GS. Chúng tôi cung cấp đa dạng các loại dịch vụ và năng lực liên ngành: các chuyên gia thử nghiệm nhiều thuộc tính sản phẩm, cụ thể như an toàn điện, an toàn cơ học, phân tích hóa học vật liệu polyme, tương thích điện từ, phát ra tiếng ồn. Việc thử nghiệm được thực hiện theo luật của Đức và các chỉ thị cũng như quy định của châu Âu.

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thử nghiệm, đánh giá và chứng nhận GS. Liên hệ ngay với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để biết thêm chi tiết!

Hiển thị tất cả Ẩn tất cả

Dấu GS là gì?

Dấu GS, "Geprüfte Sicherheit” (Chứng nhận an toàn), là dấu phê duyệt chịu sự chi phối theo luật của Đức (Đạo luật an toàn sản phẩm của Đức). Dấu chứng nhận này được công nhận toàn cầu. Nếu doanh nghiệp là nhà sản xuất, dấu GS cho khách hàng biết rằng sản phẩm của doanh nghiệp đã qua thử nghiệm tự nguyện về sản phẩm và độ an toàn do đơn vị thử nghiệm được công nhận chính thức thực hiện.

Dấu GS có ý nghĩa như thế nào đối với khách hàng của doanh nghiệp?

Khách hàng của doanh nghiệp có thể hiểu rằng sự an toàn và sức khỏe của họ không bị ảnh hưởng trong thời gian sử dụng dự kiến theo đúng mục đích cũng như trong thời gian sử dụng sai mục đích có thể dự đoán trước của sản phẩm. Do đó, dấu chứng nhận GS hỗ trợ khách hàng trong việc đưa ra quyết định quan trọng và gia tăng niềm tin cũng như sự an tâm đối với sản phẩm của doanh nghiệp.

Dấu GS có bắt buộc không?

Không, doanh nghiệp không bắt buộc phải chứng nhận GS cho sản phẩm. Dưới vai trò nhà cung cấp, doanh nghiệp có thể quyết định tự nguyện thử nghiệm sản phẩm để đảm bảo tính an toàn.

Doanh nghiệp có thể sử dụng dấu GS cho mục đích quảng cáo như thế nào?

Việc gắn dấu GS tạo thêm cơ hội quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp. TÜV Rheinland liên kết mỗi dấu GS đã cấp với một mã ID riêng và mã QR (nếu cần). Bằng cách nhập mã ID, mã chứng nhận, tên sản phẩm hoặc tên nhà sản xuất trên trang www.certipedia.com trực tuyến, chức năng tìm kiếm sẽ cung cấp thông tin về chứng nhận GS hợp lệ. Mỗi sản phẩm đã được thử nghiệm và đạt yêu cầu sẽ được cấp dấu GS có mã ID riêng gồm 10 chữ số và trang thông tin chi tiết về sản phẩm.

Nếu doanh nghiệp thay đổi sản phẩm thì ảnh hưởng như thế nào đối với dấu GS đã được cấp?

Bất kỳ thay đổi có chủ ý nào đối với sản phẩm đều phải được thông báo trước cho đơn vị thử nghiệm cấp dấu GS. Nếu không, dấu GS sẽ trở thành không hợp lệ. Sau đó, đơn vị thử nghiệm sẽ đánh giá xem sản phẩm có cần thử nghiệm lại hay không và việc này có dẫn tới thay đổi trong báo cáo thử nghiệm và việc cấp dấu GS hay không.

Quyền sở hữu dấu GS?

Nhà sản xuất có thể được cấp dấu GS. Nhà sản xuất của sản phẩm được thử nghiệm là chủ sở hữu dấu GS ngay cả khi không đặt trụ sở tại Khu vực kinh tế châu Âu.

Thời hạn hiệu lực của chứng nhận GS là bao lâu?

Dấu GS có hiệu lực trong tối đa 5 năm kể từ ngày nhận nếu đáp ứng các yêu cầu (theo § 21 II S. 2 ProdSG). Một trong các yêu cầu pháp lý là đánh giá cơ sở sản xuất định kỳ hàng năm.

TÜV Rheinland cấp dấu GS cho những danh mục sản phẩm nào?

Chúng tôi có thể thử nghiệm và chứng nhận nhiều loại sản phẩm và cấp dấu GS hoặc chứng nhận GS cho sản phẩm trong những danh mục sau:

 • Thiết bị điện gia dụng
 • Chiếu sáng
 • Thiết bị bảo hộ cá nhân
 • Sản phẩm dành cho trẻ em
 • Đồ chơi
 • Thiết bị thể thao và giải trí
 • Hàng điện tử gia dụng
 • Công cụ
 • Phụ kiện xe hơi
 • Sản phẩm nội/ngoại thất
 • Thiết bị văn phòng
 • Công cụ và thiết bị làm vườn

Sản phẩm nào không được cấp chứng nhận GS?

 1. Đồ cổ
 2. Sản phẩm đã qua sử dụng cần sửa chữa hoặc tân trang trước khi sử dụng
 3. Sản phẩm theo thiết kế và/hoặc loại cấu trúc dành riêng cho mục đích quân sự
 4. Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, động vật và thực vật sống, sản phẩm có nguồn gốc từ người và các sản phẩm động thực vật liên quan trực tiếp đến quá trình sinh sản
 5. Thiết bị y tế được quy định trong § 3 Luật thiết bị y tế trừ khi có quy định khác trong cùng bộ luật
 6. Hộp chứa (như thiết bị áp suất cầm tay, bao bì và thùng) để vận chuyển vật liệu nguy hiểm vì phải đảm bảo tuân thủ quy định vận chuyển
 7. Thuốc trừ sâu như quy định trong § 2 mục số 9 Đạo luật bảo vệ thực vật của Đức

Doanh nghiệp có cần thực hiện chứng nhận GS mới ngay cả khi đã có sản phẩm giống hệt trên thị trường không?

Trừ khi là nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất thuê gia công của sản phẩm được chứng nhận, doanh nghiệp phải chứng nhận và thử nghiệm GS cho sản phẩm. Việc dẫn chiếu đến sản phẩm giống hệt của nhà sản xuất khác đã có dấu GS là không đủ để chứng minh sự tuân thủ.

Đạo luật an toàn sản phẩm của Đức (ProdSG)

Đạo luật an toàn sản phẩm của Đức (ProdSG) thay thế Đạo luật an toàn sản phẩm và thiết bị của Đức (GPSG) vào năm 2011. Đạo luật này quy định các yêu cầu an toàn đối với sản phẩm, được cung cấp, triển lãm hoặc sử dụng lần đầu tiên trong bối cảnh hoạt động thương mại tại thị trường Đức hoặc châu Âu. Đạo luật gồm những quy tắc quan trọng về quản lý tính minh bạch, giám sát thông tin và thị trường để bảo vệ người tiêu dùng. Những quy tắc này bao gồm điều khoản quy định phải cung cấp đầy đủ thông tin cho người tiêu dùng và nhà sản xuất và/hoặc nhà nhập khẩu phải được xác định rõ ràng.

Việc cấp dấu GS cũng được quy định trong Đạo luật an toàn sản phẩm. Theo § 20 của ProdSG, dấu GS phải đảm bảo rằng các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến độ an toàn của sản phẩm sẵn sàng sử dụng đã được đáp ứng và được giám sát bởi tổ chức thử nghiệm độc lập.

Nguồn gốc của dấu GS

Ra mắt vào năm 1977, dấu GS được tạo ra để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức lao động, công ty bảo hiểm và tổ chức bảo vệ người tiêu dùng tại Đức. Đánh giá và chứng nhận GS xác thực rằng sản phẩm tiêu dùng (bao gồm thiết bị làm việc chuyên môn) tuân thủ tất cả các yêu cầu về an toàn và sức khỏe theo luật định của Đạo luật an toàn sản phẩm của Đức (ProdSG). Mặc dù dấu GS có nguồn gốc từ Đức, dấu này được công nhận tại nhiều quốc gia Tây Âu. Trong thập kỷ vừa qua đã có một số lượng lớn các sản phẩm điện tử và máy móc bán ra trên toàn thế giới được cấp dấu GS.

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Các dịch vụ khác

Certipedia

Certipedia | TÜV Rheinland

Certipedia – Cơ sở dữ liệu trực tuyến miễn phí về các sản phẩm đã được thử nghiệm và chứng nhận.

ĐỌC THÊM

Chứng nhận sản phẩm: Thử nghiệm sản phẩm và dấu chứng nhận chứng minh cho chất lượng

Chứng nhận sản phẩm và dấu chứng nhận | TÜV Rheinland

Chúng tôi thực hiện thử nghiệm độc lập để khẳng định chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.

ĐỌC THÊM

Dấu CE

Dấu CE | TÜV Rheinland

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp đạt được dấu CE cho sản phẩm một cách nhanh chóng và tiện lợi.

ĐỌC THÊM

Thủ tục CB

Thủ tục CB

Cách đơn giản nhất để thâm nhập thị trường quốc tế

ĐỌC THÊM

Thử nghiệm tương thích điện từ (EMC)

Thử nghiệm tương thích điện từ (EMC)

Đảm bảo tương thích điện từ cho thiết bị điện và điện tử

ĐỌC THÊM

Trang dịch vụ đã xem