current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Chứng nhận mẫu điển hình

Chứng nhận mẫu điển hình

Dấu chứng nhận chất lượng cho linh kiện

Lập hồ sơ về việc đảm bảo an toàn cho sản phẩm linh kiện của doanh nghiệp với dấu chứng nhận điển hình. So với dấu kiểm định sản phẩm an toàn của Đức (GS), dấu chứng nhận này cho khách hàng của doanh nghiệp biết rằng họ đã chọn đúng sản phẩm có chất lượng đã qua kiểm nghiệm. Chúng tôi có thể tư vấn cho doanh nghiệp về các tiêu chí kiểm định phù hợp để đạt dấu chứng nhận điển hình tự nguyện.

Lợi ích cho doanh nghiệp

Khi TÜV Rheinland trở thành đối tác kiểm tra thiết kế của các linh kiện do doanh nghiệp sản xuất:

  • Sản phẩm của doanh nghiệp sẽ đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu quy định có liên quan đến tính an toàn của sản phẩm
  • Doanh nghiệp sẽ chứng minh được chất lượng của sản phẩm và quá trình sản xuất tại doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp sẽ tự tin hơn về chất lượng sản phẩm của mình
  • Khách hàng của doanh nghiệp có thể tham chiếu giấy chứng nhận ấy vào bất cứ thời điểm nào và có thể tìm hiểu chi tiết hơn về các đặc điểm quy cách kỹ thuật mà sản phẩm đã đáp ứng theo các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn
  • Doanh nghiệp có thể sử dụng dấu kiểm định trung lập và giấy chứng nhận cho các hoạt động tiếp thị

Dịch vụ của chúng tôi

Trong quá trình chứng nhận, các chuyên gia của chúng tôi sẽ kiểm tra sản phẩm linh kiện của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chuẩn có liên quan và thường xuyên giám sát quá trình sản xuất.

Các dịch vụ khác

Certipedia

Certipedia | TÜV Rheinland

Certipedia – Cơ sở dữ liệu trực tuyến miễn phí về các sản phẩm đã được thử nghiệm và chứng nhận.

ĐỌC THÊM

Dấu Chứng nhận CE

Dấu chứng nhận CE

Minh bạch và an toàn đối với các thị trường ở châu Âu

ĐỌC THÊM

Dấu GS

Dấu GS

Đã kiểm định an toàn – Mang đến cho khách hàng sự an tâm

ĐỌC THÊM

Thủ tục CB

Thủ tục CB

Cách đơn giản nhất để thâm nhập thị trường quốc tế

ĐỌC THÊM

Green Product Mark

ENEC 24

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem