current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Phê duyệt mẫu điển hình

Dấu chứng nhận mẫu điển hình | TÜV Rheinland

Lập hồ sơ chứng minh độ an toàn của sản phẩm với dịch vụ phê duyệt theo Bauart của chúng tôi

dấu "Bauart Geprüft" của TÜV Rheinland
Dấu phê duyệt mẫu điển hình cho linh kiện

Trong một thị trường đa dạng và phong phú sản phẩm, dấu chứng nhận chính là chỉ dẫn đáng tin cậy cho khách hàng và nhà phân phối. Dấu chứng nhận Bauart (hay dấu phê duyệt mẫu điển hình) được quốc tế công nhận của chúng tôi cho thấy độ an toàn và chất lượng đã được thử nghiệm và chứng thực của các linh kiện và sản phẩm có dấu này - tương đương với dấu GS cho sản phẩm.

Chúng tôi thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận linh kiện và thành phẩm của doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn hiện hành liên quan đến sản phẩm. Thông thường, các linh kiện (như phích cắm, nguồn cấp và công tắc) không thể sử dụng riêng mà được tích hợp vào các thành phẩm. Sau khi hoàn tất các thử nghiệm, chúng tôi sẽ cấp chứng nhận và quyền sử dụng dấu chứng nhận cho doanh nghiệp và doanh nghiệp có thể sử dụng dấu chứng nhận này để tiếp thị một cách hiệu quả.

Là đối tác đáng tin cậy với kinh nghiệm chuyên sâu, chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp về các yêu cầu thử nghiệm liên quan đến sản phẩm và giúp doanh nghiệp chứng minh độ an toàn và chất lượng của sản phẩm.

Doanh nghiệp muốn biết thêm về chứng nhận Bauart của chúng tôi? Hãy liên hệ với chuyên gia ngay hôm nay!

Củng cố niềm tin nơi khách hàng và gia tăng lợi thế cạnh tranh với dấu phê duyệt mẫu điển hình của chúng tôi

Lợi ích của dấu phê duyệt mẫu điển hình | TÜV Rheinland
Lợi ích mà chứng nhận Bauart mang lại cho linh kiện của doanh nghiệp trên nhiều phương diện

Bằng cách thực hiện thử nghiệm và chứng nhận tự nguyện cho linh kiện của doanh nghiệp để có được dấu phê duyệt mẫu điển hình, doanh nghiệp thể hiện rằng các linh kiện này tuân thủ toàn bộ yêu cầu hiện hành về an toàn. Lập hồ sơ chứng minh chất lượng vượt trội của sản phẩm chính là sự hỗ trợ giá trị mà doanh nghiệp dành cho khách hàng và đối tác kinh doanh khi họ cần ra quyết định. Hơn nữa, việc sử dụng dấu chứng nhận được quốc tế công nhận còn mở ra những thị trường mới dành cho doanh nghiệp, đặc biệt tại châu Âu, châu Á và châu Mỹ. Ví dụ, tại Brazil, chúng tôi rất mạnh về dịch vụ phê duyệt cho linh kiện. Với dịch vụ của chúng tôi, doanh nghiệp sẽ đạt được lợi thế cạnh tranh đáng kể.

Các bước thực hiện chứng nhận “Bauart Geprüft”

Các chuyên gia của chúng tôi kiểm tra linh kiện và thành phẩm của doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn hiện hành để xác định độ an toàn về điện, cấu trúc cơ học và điều kiện hoạt động của chúng.

Thử nghiệm bao gồm các bước sau:

  • Thông số kỹ thuật của sản phẩm và phạm vi áp dụng
  • Thử nghiệm tại phòng thử nghiệm của chúng tôi (một phần thử nghiệm có thể được chọn để thực hiện tại một phòng thử nghiệm bên ngoài, chẳng hạn một cơ quan, tổ chức hoặc phòng thử nghiệm của nhà nước) hoặc thử nghiệm tại cơ sở của khách hàng nếu đáp ứng các tiêu chuẩn IEC
  • Cấp báo cáo thử nghiệm
  • Giám sát quá trình sản xuất (kiểm định ban đầu và thử nghiệm định kỳ)
  • Cấp chứng nhận
  • Trao quyền sử dụng dấu chứng nhận “Bauart Geprüft” cho doanh nghiệp nếu kết quả thử nghiệm và kiểm định nhà máy ban đầu cho thấy doanh nghiệp đã đảm bảo tuân thủ theo tiêu chuẩn hiện hành

Đối tác đáng tin cậy khi doanh nghiệp cần dịch vụ phê duyệt mẫu điển hình

Chúng tôi là đơn vị giàu kinh nghiệm thử nghiệm và chứng nhận trung lập và độc lập dành cho linh kiện và sản phẩm của mọi ngành công nghiệp. Dấu phê duyệt mẫu điển hình được công nhận toàn cầu này mang đến cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh đáng kể. Hơn nữa, chúng tôi là đối tác đáng tin cậy có thể hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các thị trường mới. Sau khi được chứng nhận, doanh nghiệp có thể xem chứng nhận và toàn bộ tài liệu liên quan trên Certipedia, cơ sở dữ liệu chứng nhận trực tuyến được cập nhật hàng ngày của chúng tôi.

Doanh nghiệp muốn thực hiện thử nghiệm mẫu điển hình tự nguyện cho linh kiện và sản phẩm cũng như sử dụng dấu chứng nhận cho mục đích tiếp thị không? Hãy liên hệ với chúng tôi ngay!

Các dịch vụ khác

Certipedia

Certipedia | TÜV Rheinland

Certipedia – Cơ sở dữ liệu trực tuyến miễn phí về các sản phẩm đã được thử nghiệm và chứng nhận.

ĐỌC THÊM

Dấu CE

Dấu CE | TÜV Rheinland

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp đạt được dấu CE cho sản phẩm một cách nhanh chóng và tiện lợi.

ĐỌC THÊM

Dấu GS – Geprüfte Sicherheit (Chứng nhận an toàn)

Dấu GS theo Đạo luật an toàn sản phẩm (ProdSG)

Dấu chứng nhận an toàn sản phẩm.

ĐỌC THÊM

Thủ tục CB

Thủ tục CB

Cách đơn giản nhất để thâm nhập thị trường quốc tế

ĐỌC THÊM

Green Product Mark

ENEC 24

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem