current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Ocena i inspekcja maszyn przemysłowych

Usługi związane z bezpieczeństwem maszyn przemysłowych świadczone przez TÜV Rheinland

Zgodność z nowym Rozporządzeniem Maszynowym UE 2023/1230

14 czerwca 2023 r. opublikowane zostało nowe Rozporządzenie Maszynowe, które zastąpi obecną Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE. Rozporządzenie w sprawie maszyn określa 42-miesięczny okres przejściowy, a zmiana z dyrektywy na rozporządzenie nastąpi w dniu wejścia w życie 20 stycznia 2027 r. Wszystkie maszyny wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku przed 20 stycznia 2027 r. muszą posiadać oznakowanie CE zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.

Od 20 stycznia 2027 r. oznakowanie CE maszyn lub ocena maszyn nieukończonych jest możliwa tylko zgodnie z rozporządzeniem maszynowym UE 2023/1230. Skorzystaj z okresu przejściowego, aby dostosować swoje maszyny i procesy do rozporządzenia UE 2023/1230. TÜV Rheinland z przyjemnością przetestuje Twoje obecne maszyny zgodnie z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w załączniku III. Istnieje też opcja zbadania zgodności projektów nowych maszyn na zgodność z załącznikiem III do rozporządzenia w sprawie maszyn.

Optymalizacja bezpieczeństwa pracy i wydajności urządzeń przemysłowych

Niezawodność i bezpieczeństwo to najważniejsze wymagania stawiane maszynom przemysłowym w celu zapewnienia płynności procesów produkcyjnych. Dzięki naszemu kompleksowemu portfolio usług dla maszyn przemysłowych można stworzyć najlepsze warunki dla zgodności i bezpiecznej eksploatacji sprzętu zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. W ramach oceny maszyn na wczesnym etapie identyfikowane są potencjalne zagrożenia i redukowane są wskaźniki przestojów. Uznawane na całym świecie raporty i certyfikaty wydawane przez naszych niezależnych ekspertów umożliwiają zademonstrowanie zaangażowania w bezpieczne środowisko pracy i wysokie standardy jakości.

Takie zaangażowanie w bezpieczeństwo, jakość i zrównoważony rozwój daje ogromną przewagę nad konkurencją

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby omówić swoje konkretne wymagania.

Poznaj korzyści płynące z fachowej kontroli maszyn

Usługi dla maszyn przemysłowych | TÜV Rheinland
Przeprowadzamy inspekcje maszyn przemysłowych, aby aktywnie zapobiegać usterkom i ograniczać ryzyko wypadków

Gdy Twoja firma uzyska naszą niezależną ocenę, będziesz mógł czerpać z tego korzyści. Dzięki uznawanemu na całym świecie certyfikatowi udokumentujesz zgodność z normami bezpieczeństwa, zmniejszysz ryzyko odpowiedzialności i zaoferujesz swoim klientom cenne narzędzie do podejmowania decyzji przy wyborze produktu.

Testując swoje maszyny, możesz już na wczesnym etapie projektu zidentyfikować błędy i uniknąć ryzyka dodatkowych kosztów i awarii.

Przeprowadzamy ocenę maszyn zgodnie z międzynarodowymi normami i standardami - od dyrektywy maszynowej UE 2006/42/WE dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego po dyrektywę OSHA 29 CFR 1910 dla USA. Śledzimy stale zmieniające się przepisy bezpieczeństwa dotyczące nowych, działających i zmodyfikowanych maszyn na poziomie lokalnym i globalnym oraz zapewniamy zgodność maszyn.

Zgodność z dyrektywą europejską 2006/42/WE i potrzebami użytkownika

Nasze oceny maszyn opierają się na europejskich dyrektywach oraz przepisach i obejmują:

 • Badanie typu WE dla maszyn zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy maszynowej
 • Ocena zgodności wyrobów objętych zakresem dyrektywy maszynowej

Inspekcje są dostosowane do potrzeb Twojej firmy i maszyn. Niektóre z wykonywanych przez nas zadań to:

 • Sprawdzenie ergonomii, łatwość obsługi i serwisowania
 • Testowanie na miejscu promieniowania elektromagnetycznego (EMC, EMF)
 • Ocena bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów sterowania
 • Oceny bezpieczeństwa przy uruchamianiu maszyn i oceny wartości zużycia energii

Nasze wsparcie wykracza poza bezpośrednią kontrolę maszyn. Możemy zapewnić:

 • Wsparcie przy opracowywaniu analiz i ocen ryzyka

Maszyny o zwiększonym potencjale ryzyka wymagają szczególnej uwagi

Obsługa maszyn o znacznym potencjale ryzyka, takich jak systemy wzajemnie powiązane i systemy przenośników, wymaga zwiększonych wymagań bezpieczeństwa, a tym samym dodatkowej oceny:

 • Ocena bezpieczeństwa sprzętu roboczego (zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/104/WE i innymi rozporządzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy)
 • Przygotowanie analiz bezpieczeństwa dotyczących aktualnego stanu technicznego i ocena maszyn zgodnie z aktualnymi wymaganiami
 • Koordynacja wyników z klientem i wspólne określenie działań korygujących zgodnie z zasadą TOP

Indywidualne rozwiązania dla większego bezpieczeństwa maszyn

Oferujemy portfolio testów dostosowanych do potrzeb Twojej firmy i maszyn, w tym usługi takie jak:

 • Testy bezpieczeństwa w oparciu o polskie, europejskie i globalne normy i przepisy
 • Testy zgodne ze specyfikacjami międzynarodowego stowarzyszenia SEMI: SEMI-S2 (bezpieczeństwo ogólne), SEMI S8 (ergonomia), SEMI S22 (bezpieczeństwo elektryczne) i S23 (zrównoważony rozwój).
 • Testowanie ergonomii, łatwości obsługi i serwisu
 • Testowanie bezpieczeństwa funkcjonalnego systemu sterowania maszyny
 • Oceny bezpieczeństwa podczas uruchamiania maszyn i oceny zużycia energii
 • Wsparcie w przygotowaniu analiz ryzyka i ocen ryzyka, a także identyfikacji zagrożeń
 • Wsparcie w testach okresowych nowych maszyn a także modyfikacji urządzeń
 • Zapewnienie jakości podczas budowy (np. przegląd rysunków konstrukcyjnych i schematów obwodów lub kontrola jakości produkcji przed wysyłką)
 • Szkolenia (wewnętrzne)

Testowanie maszyn na rynkach międzynarodowych

Jako uznana na całym świecie i autoryzowana jednostka badawcza (NoBo, NRTL, CB itp.) w zakresie bezstronnych zatwierdzeń, wspieramy Cię w ugruntowaniu swojej pozycji w branży. Twoje potrzeby są dla nas ważne, dlatego nasi eksperci zwracają szczególną uwagę na unikalne wymagania Twojej konkretnej sytuacji. Przygotujemy ofertę z uwzględnieniem rynków docelowych oraz obowiązujących przepisów.

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Wielka Brytania

UKCA - Twój dostęp do Wielkiej Brytanii. Teraz, gdy Wielka Brytania opuściła UE, przepisy dotyczące zatwierdzania produktów i wymagań dotyczących etykietowania zmieniają się, jeśli chcesz wprowadzić produkt na rynek w Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu procesu Brexitu producenci i eksporterzy stają przed pytaniem, z jakimi wymaganiami będą musieli się zmierzyć.

Dwuletni okres zawieszenia rozpoczął się 1 stycznia 2021 roku i zakończy do końca 2024 r. W tym czasie oznakowanie CE będzie nadal akceptowane. Produkty eksportowane do Wielkiej Brytanii z UE będą musiały być zgodne z odpowiednimi brytyjskimi przepisami i normami, począwszy od 1 stycznia 2025 roku. W tym czasie oznakowanie CE przestanie być ważne w Wielkiej Brytanii. Produkty podlegające obowiązkowemu oznakowaniu muszą w przyszłości nosić oznaczenie UKCA.

Arabia Saudyjska

Arabia Saudyjska jest bardzo atrakcyjnym rynkiem dla europejskich producentów maszyn. Przed 1 kwietnia 2018 r. do importu produktów do Arabii Saudyjskiej wystarczał certyfikat wysyłkowy. Jednak od tego czasu wprowadzono zupełnie nowy system: program SALEEM i weszły w życie nowe przepisy techniczne.

Możesz eksportować towary do Arabii Saudyjskiej tylko wtedy, gdy Twoje produkty spełniają kryteria określone w tych przepisach i jeśli możesz udowodnić zgodność z certyfikatem uznanym przez Saudyjską Organizację Norm, Metrologii i Jakości (SASO). Dowód ten należy przedstawić organom celnym przy imporcie. TÜV Rheinland może pomóc w wejściu na rynek. Badamy maszyny zgodnie z wymogami Arabii Saudyjskiej i możemy wydać certyfikat zgodności dla produktu i przesyłki

USA i Kanada

Rządy USA i Kanady ustanowiły jasno określone przepisy, które maszyny muszą spełnić, zanim zostaną dopuszczone do użytku komercyjnego lub przemysłowego. Produkty te podlegają obowiązkowym testom i certyfikacji przez niezależną organizację testującą zatwierdzoną w danym kraju. Jako uznane w kraju laboratorium badawcze (NRTL), usługi świadczone przez TÜV Rheinland mogą pomóc w szybszym wprowadzeniu maszyn przemysłowych na rynek.

W zależności od zastosowania, oferujemy odpowiednie usługi:

 • Usługi oceny terenowej dla niestandardowych maszyn wolnostojących zgodnie z NFPA 791, NFPA 79 i SPE 1000.
 • Certyfikacja cTUVus zgodnie z normami UL i CSA
 • Program Control Panel Shop do certyfikacji producentów paneli sterowania zgodnie z UL508A, NFPA 79 i CSA C22.2 No. 14.

Brazylia

Wspieramy producentów w ocenie zgodności z naszą oceną bezpieczeństwa maszyn zgodnie z NR 12 (bezpieczeństwo maszyn). Określone instrukcje techniczne, zasady i środki ochronne NR 12 mają na celu zapewnienie zdrowia i integralności fizycznej pracowników. Norma NR 12 określa minimalne wymagania dotyczące zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym na etapach budowy, produkcji, importu, wprowadzania do obrotu, wystawiania i przemieszczania maszyn i urządzeń. Ponadto testujemy maszyny zgodnie z normą IEC 60204-1, która zazwyczaj obejmuje wymagania elektryczne dla producentów maszyn zgodnie z NR 10.

Korea Południowa

Koreańska Administracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (KOSHA) oraz Krajowa Agencja Badań Radiowych ustandaryzowały procedurę zatwierdzania na mocy koreańskiego prawa. Tylko produkty, które zostały przetestowane przez międzynarodową akredytowaną jednostkę testującą (zarejestrowaną w wyżej wymienionych organach) i opatrzone znakiem KC (RRA) i KCs mogą być wprowadzane na rynek koreański.

TÜV Rheinland wspiera klientów w koreańskich procedurach zatwierdzania, w szczególności w zakresie obowiązkowych zatwierdzeń KC (RRA) (EMC dla urządzeń przemysłowych) i KCs (EMC i bezpieczeństwo dla maszyn wysokiego ryzyka) oraz dobrowolnego znaku KOSHA S-Mark dla maszyn.

Australia/Nowa Zelandia

W Australii i Nowej Zelandii producenci są zobowiązani przepisami BHP do projektowania i produkcji maszyn w taki sposób, aby nie stwarzały one żadnego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika. Normy te regulują różne aspekty związane z bezpieczeństwem.

Chociaż testowanie norm nie jest obowiązkowe w przypadku eksportu, rynek i dana branża wymagają dowodów i zgodności. TÜV Rheinland testuje maszyny zgodnie z australijskimi i nowozelandzkimi normami z serii AS/NSZ 4024.xxxx.

Meksyk

Maszyny przeznaczone na rynek meksykański muszą spełniać meksykańskie normy NOM. Zgodność z tymi wymogami jest weryfikowana na różne sposoby. Zastosowanie mogą mieć trzy procedury. W przypadku wielu maszyn przemysłowych zastosowanie ma procedura 3.

 1. Dowód zgodności z określonym standardem NOM jest wymagany w urzędzie celnym.
 2. Dowód zgodności z określoną normą NOM jest wymagany do uruchomienia.
 3. Nie ustanowiono żadnych norm dla 1) i 2), a maszyna musi być zgodna z obowiązującymi normami NOM.

W Meksyku główne normy mające zastosowanie do maszyn przemysłowych są następujące:

NOM-001-SCFI jest często używana jako podstawowa norma dotycząca ogólnego bezpieczeństwa, mimo że jest zharmonizowana z normą IEC 60950 i ma zastosowanie do sprzętu informatycznego.

Norma NOM-003-SCFI ma zastosowanie do instalacji elektrycznych i jest istotna przede wszystkim dla operatora maszyny. Norma ta wymaga jednak również zgodności z normami NOM dotyczącymi sprzętu i maszyn. Ponadto załącznik O określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa dla maszyn.

Norma NOM-004-STPS określa bezpieczeństwo pracy przy obsłudze maszyn i jest ważna dla operatorów maszyn. Norma zawiera jednak również wymagania dotyczące dokumentacji uzupełniającej i analizy ryzyka.

Zakres NOM-019-SCFI obejmuje sprzęt do przetwarzania danych, a zatem norma ta nie powinna mieć zastosowania do maszyn. Meksykańskie władze lubią jednak szeroko interpretować zakres normy. Norma jest często stosowana do maszyn, które przetwarzają dane w najszerszym znaczeniu, co dotyczy wielu nowych maszyn.

Twój ceniony partner

Podczas testowania maszyn przemysłowych podkreślamy znaczenie sprawnego procesu. Jako "jednostka notyfikowana", akredytowane laboratorium badawcze, jednostka inspekcyjna i uznana jednostka certyfikująca, jesteśmy niezawodnym partnerem w zakresie testowania maszyn. Oczywiście oferujemy również nasze doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w zakresie testowania na miejscu w zakładzie klienta.

Dla Twojej wygody zoptymalizowaliśmy proces i zredukowaliśmy go do zaledwie dwóch prostych kroków. Po pierwsze, przygotowujemy ofertę w oparciu o dostarczoną dokumentację dotyczącą maszyn i rynków docelowych. W drugim kroku przeprowadzamy wszystkie wymagane testy i wydajemy certyfikat (ocena pozytywna) lub kompleksowy raport wyszczególniający wszelkie otwarte kwestie, na podstawie których można wprowadzić niezbędne modyfikacje (ocena negatywna).

Niezależnie od tego, nasi eksperci są dostępni, aby odpowiedzieć na pytania w dowolnym momencie fazy testowania. Skontaktuj się z nami, jeśli jesteś zainteresowany wstępnym przeglądem podobnego urządzenia lub przeglądem schematów obwodów lub innych dokumentów.

Ocena linii produkcyjnych dla firm działających globalnie

Bezpieczeństwo i certyfikacja maszyn

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Jak wybrać firmę do oceny bezpieczeństwa maszyn?

Jak wybrać firmę do oceny bezpieczeństwa maszyn?

Dowiedz się więcej gdzie szukać merytorycznego wsparcia i z jakich firm skorzystać podczas oceny bezpieczeństwa maszyn.

Na drodze do sprawdzonej jakości

Krok 1: Oferta

TÜV Rheinland oferuje Państwu indywidualnie dobrane procedury dotyczące audytu, które spełniają wymagania rynku docelowego. Przygotowuje dla Państwa ofertę, biorąc pod uwagę obowiązujące specyfikacje i normy. Ofertę przygotowuje się na podstawie pełnego opisu urządzenia, specyfikacji, zdjęć, instrukcji obsługi, opisu instalacji oraz schematu ideowego. Pracownicy firmy TÜV Rheinland z chęcią udzielą wszelkich informacji na temat wymaganych dokumentów.

Krok 2: Audyt i certyfikacja

Pracownicy firmy TÜV Rheinland przeprowadzą kontrolę maszyny, towarzyszącej dokumentacji oraz systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy. Jeżeli maszyna spełnia wszystkie kryteria audytu, następuje wydanie certyfikatu. W przypadku negatywnego wyniku audytu, klient otrzymuje szczegółową listę wszystkich działań korygujących, które należy wykonać.

Już teraz umów się na spotkanie z jednym z naszych ekspertów.

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

To też może Cię zainteresować

Badania i certyfikacja wyrobów elektrycznych

Badania i certyfikacja wyrobów elektrycznych

Badania i certyfikacja wyrobów elektrycznych

Więcej

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE - ocena bezpieczeństwa, certyfikacja maszyn, ocena zgodności maszyn, ocena ryzyka maszyny, audyt maszyn

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE – ocena bezpieczeństwa, certyfikacja maszyn, ocena zgodności maszyn, analiza oceny ryzyka maszyn

Korzyści z uproszczonej certyfikacji.

Więcej

Przenośniki i urządzenia transportowe

Przenośniki i urządzenia transportowe

Bezpieczna eksploatacja przenośników i urządzeń transportowych.

Więcej

Ostatnio odwiedzane strony serwisu