Machine Safety dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Ocena linii produkcyjnych dla firm działających globalnie

Wypadki w miejscu pracy i przestoje w produkcji powodują znaczne koszty i utratę przychodów. Ponadto mogą one poważnie osłabić reputację firmy w oczach potencjalnych partnerów biznesowych.

Kontrole bezpieczeństwa maszyn to najlepszy sposób, aby zapobiec takim zdarzeniom. Wspieramy Państwa przy wdrażaniu bezpiecznych maszyn i stanowisk pracy oraz zapewniamy bezproblemową eksploatację. Gdy pojedyncze maszyny są połączone w linie montażowe, szczególnie ważne jest sprawdzenie, czy cały proces produkcyjny przebiega bezpiecznie.

Nasza usługa "Ocena linii produkcyjnej" to kompaktowe testy bezpieczeństwa, które wymagają znacznie mniej czasu i wysiłku niż kompleksowa, wielodniowa kontrola maszyny lub całych linii. Korzystając z naszej autorskiej listy kontrolnej maszyn, nasi doświadczeni eksperci badają i oceniają wszystkie aspekty bezpieczeństwa urządzeń i linii produkcyjnych. Parametry testowe naszej listy kontrolnej wykraczają daleko poza wymagania prawne.

Ocena linii produkcyjnej. Zwiększ bezpieczeństwo swoich maszyn. Obejrzyj teraz nasz nowy film.

An embedded media content from YouTube has been blocked. When loading or playing, a connection to the provider's servers is established and cookies are set. For more information, please see our privacy policy and cookie information.

Load

Bezpieczeństwo ponad wymagania prawne

Dla operatorów maszyn rozmieszczonych na całym świecie szczególnie ważne jest utrzymanie jednolitego, wysokiego standardu. Aby zapewnić nieprzerwaną pracę, ich urządzenia muszą oczywiście spełniać wszystkie wymogi prawne obowiązujące w danym miejscu produkcji. Jednak kompleksowe bezpieczeństwo maszyn i operacji to coś więcej niż spełnienie minimalnych standardów konstrukcyjnych maszyny. Doświadczenie pokazuje, że zagrożenia dla bezpieczeństwa powstają w momencie dokonywania regulacji w miejscu instalacji.

Dlatego zalecamy, aby przed uruchomieniem maszyny sprawdzić jej bezpieczeństwo przez kompetentną, niezależną jednostkę. Fachowo sprawdzimy Państwa urządzenia i jeśli kontrola zakończy się sukcesem, wydamy naszą etykietę kontrolną, a na życzenie certyfikat zgodności (CoC).

Nasza uproszczona kontrola bezpieczeństwa obejmuje (ale nie tylko) bezpieczeństwo mechaniczne i elektryczne, zgodność z przepisami lub wytycznymi firmy, a na życzenie ergonomię, bezpieczeństwo pracy i plany serwisowe/konserwacyjne. Oczywiście nasze usługi zawsze przeprowadzamy na miejscu, bezpośrednio na maszynie.

Przemysł produkcyjny jest odpowiedzialny za badania bezpieczeństwa i minimalizację ryzyka

Firmy działające globalnie, takie jak duże korporacje spożywcze, stoją przed poważnymi wyzwaniami związanymi z zapewnieniem stale wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

  • Znajomość wszystkich wymagań krajowych: wymagania regulacyjne różnią się znacznie na rynkach globalnych.
  • Różnice w strukturach testowych: lokalni dostawcy usług inspekcyjnych w różnych lokalizacjach zakładów zwykle nie są w stanie spełnić wymagań proceduralnych firm o globalnych strukturach.
  • Łączenie maszyn: często, kilka maszyn od różnych producentów jest połączonych w celu utworzenia instalacji lub linii. Maszyny te muszą być wówczas oceniane jako zintegrowany system produkcyjny. Wynikają z tego dodatkowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Taki system musi być ponownie oceniony w celu uwzględnienia interfejsów.
  • Modyfikacje lokalne: przebudowy i modernizacje fabryk są powszechne w przemyśle. W rezultacie, jeśli maszyna przechodzi znaczące modyfikacje, zakład przetwórczy jest nagle uznawany za producenta i musi ponownie przejść przez procedurę oceny zgodności. Często nie jest to możliwe bez oceny dokonanej przez niezależny organ.
  • Różne wymagania dotyczące szkoleń dla inspektorów bezpieczeństwa: bezpieczeństwo maszyn i eksploatacji jest złożoną dziedziną. Oznacza to, że utrzymywanie lokalnych inspektorów bezpieczeństwa na bieżąco z każdym szczegółem jest niezwykle czasochłonne.

Twój globalny partner w dziedzinie profesjonalnych badań bezpieczeństwa

Jako organizacja inspekcyjna działająca na całym świecie, oferujemy Państwu indywidualne rozwiązania we wszystkich obszarach bezpieczeństwa maszyn i związanych z nimi operacji. Aby potwierdzić zgodność maszyny z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa w danym regionie, należy spełnić lokalne normy prawne, takie jak certyfikat CE dla Europy, OSHA dla USA, SCC dla Kanady, NR 12 dla Brazylii lub CCC dla Chin.

Nasze doświadczone zespoły ekspertów doskonale znają wszystkie wymagania prawne na całym świecie, a także uważnie śledzą zmiany wytycznych. Z naszą pomocą można szybko reagować na zmienione przepisy dotyczące zapasów maszyn bez uszczerbku dla bezpieczeństwa pracy.

Kolejny aspekt: W zglobalizowanym świecie, urządzenia i komponenty często pochodzą z różnych krajów. Jednak wszystkie maszyny muszą spełniać wymagania przepisów krajowych w miejscu instalacji. Jeśli dopiero w miejscu instalacji okaże się, że maszyna nie spełnia wymagań krajowych, jest już za późno. Wyjaśnij otwarte pytania na wczesnym etapie i skorzystaj z naszych usług dostępu do rynku.

Szkolimy również Państwa pełnomocników ds. bezpieczeństwa i innych pracowników w zakresie bezpieczeństwa maszyn. W ten sposób zapewniamy im umiejętności, których potrzebują, aby samodzielnie identyfikować i eliminować zagrożenia. Dotyczy to zarówno bezpieczeństwa maszyn, jak i dodatkowych środków ochronnych w miejscu pracy.

Skontaktuj się teraz

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Dowiedz się więcej dzięki newsletterowi TÜV Rheinland!