current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE - ocena bezpieczeństwa i certyfikacja maszyn

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE – ocena bezpieczeństwa, certyfikacja maszyn, ocena zgodności maszyn, analiza oceny ryzyka maszyn

Certyfikacja maszyn, kompleksowa ocena bezpieczeństwa maszyn oraz analiza oceny ryzyka zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn

Program certyfikacji maszyn opracowany przez ekspertów TÜV Rheinland Polska, dedykowany jest producentom maszyn zarówno seryjnych, jak i jednostkowych, a także maszyn modernizowanych pod kątem spełnienia wymagań zasadniczych lub minimalnych dyrektyw wspólnoty.

Certyfikacja maszyn obejmuje ocenę dokumentacji technicznej wymaganej przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE, stwierdzenie poprawności doboru modułu oceny zgodności oraz ocenę bezpieczeństwa w trakcie inspekcji maszyny podczas jej pracy. Pozytywny wynik oceny pozwala na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zgodność produkowanych maszyn z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, zapewniając tym samym producenta o minimalizacji ryzyka wypadku z udziałem maszyn oraz poprawnym wprowadzeniu na rynek konsumencki maszyny zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Program certyfikacji maszyn obejmuje następujące usługi:

 • Ocenę dokumentacji
 • Ocenę zgodności maszyn
 • Ocenę bezpieczeństwa maszyn
 • Analizę oceny ryzyka maszyn
 • Pomiar dobiegu

W przypadku produkcji seryjnej możliwa jest certyfikacja maszyn uwzględniająca weryfikację warunków techniczno-organizacyjnych zakładów produkcyjnych, mająca realny wpływ na zapewnienie ciągłości, powtarzalności oraz jakości produkowanych typów maszyn.

Ocena maszyn z udziałem TÜV Rheinland Polska zapewnia kompleksowe przejście procedury certyfikacyjnej, ocenę zgodności maszyn oraz wykonanie analizy oceny ryzyka maszyn.

Ocena ryzyka wykonana przez producenta i przeanalizowana przez ekspertów TÜV Rheinland Polska pozwala na eliminacje możliwych do przewidzenia zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn podczas jej całego cyklu życia.

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

 • Potwierdzenie bezpieczeństwa linii produkcyjnych i maszyn przemysłowych poprzez ocenę bezpieczeństwa maszyn oraz ocenę zgodności maszyn
 • Świadome i aktywne zapobieganie wypadkom dzięki przeprowadzeniu analizy oceny ryzyka maszyn
 • Określenie czasu zatrzymania ruchomych elementów niebezpiecznych maszyny poprzez badanie dobiegu
 • Przyspieszenie wprowadzenia maszyny na rynek dzięki zewnętrznej ocenie dokumentacji
 • Potwierdzenie spełnienia wymogów prawnych dzięki raportom z badań i certyfikatom weryfikacji deklaracji zgodności CE
 • Uproszczenie procedury uzyskania certyfikatów wymaganych na rynkach pozaeuropejskich
 • Minimalizacja ryzyka wypadków przy pracy z udziałem maszyn
 • Poznanie potencjalnie niebezpiecznych obszarów maszyn

Kroki do uzyskania certyfikatu weryfikacji deklaracji zgodności CE

 • Ocena i weryfikacja założeń projektowych oraz dokumentacji pod kątem spełnienia wymagań zasadniczych dyrektyw wspólnoty
 • Ocena wyrobu pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z dokumentacją projektową
 • Sporządzenie raportu, wydanie certyfikatu weryfikacji deklaracji zgodności CE

TÜV Rheinland, jako podmiot notyfikowany, dokona przeglądu systemu zapewnienia jakości w audytowanej firmie. Daje to gwarancję, że maszyny produkowane są zgodnie z podstawowymi wymaganiami dyrektywy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa maszyn i ergonomii. Analiza ryzyka maszyn przeprowadzona przez TÜV Rheinland gwarantuje bezpieczeństwo maszyn.

Certyfikacja maszyn połączona z oceną bezpieczeństwa maszyn kierowana jest zarówno do producentów, jak i użytkowników maszyn.

Nowa dyrektywa w sprawie maszyn 2006/42/WE (załącznik X)

Uaktualniona w ostatnim czasie dyrektywa w sprawie oceny bezpieczeństwa maszyn 2006/42/WE (załącznik X) stwierdza, co następuje: oprócz licznych zmian technicznych dla producentów produktów wymienionych w załączniku IV, wprowadza się alternatywną procedurę oceny zgodności. Nie jest już konieczne przeprowadzanie czasochłonnego i kosztownego audytu prototypowego wymaganego dla wszystkich produktów wymienionych w załączniku IV. Teraz można zlecić TÜV Rheinland, jednostce notyfikowanej, przeprowadzenie audytu. Warunkiem koniecznym do uzyskania znaku CE jest wdrożenie certyfikowanego, pełnego systemu zapewnienia jakości zgodnie z wymogami załącznika X dyrektywy. Wydawanie certyfikatów zgodnie z załącznikiem X jest możliwe od 29 grudnia 2009.

Ocena bezpieczeństwa maszyn i urządzeń, certyfikacja maszyn, ocena zgodności maszyn, ocena analizy ryzyka maszyn, bezpieczeństwo funkcjonalne SIL i PL

An embedded media content from YouTube has been blocked. When loading or playing, a connection to the provider's servers is established and cookies are set. For more information, please see our privacy policy and cookie information.

Load

Zapisz się na szkolenia

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

To też może Cię zainteresować

Automatyzacja procesów i zapewnianie niezawodności funkcjonalnej SIL, PL

Automatyzacja procesów i zapewnianie niezawodności funkcjonalnej SIL, PL

Certyfikacja w zakresie bezpieczeństwa procesów zautomatyzowanych.

Więcej

Certyfikat i oznakowanie zgodności CE

Certyfikat i oznakowanie zgodności CE

Przejrzystość i bezpieczeństwo na rynkach europejskich.

Więcej

Ocena i certyfikaty bezpieczeństwa maszyn przemysłowych

Ocena i certyfikaty bezpieczeństwa maszyn przemysłowych

Badanie i certyfikacja maszyn.

Więcej

Ostatnio odwiedzane strony serwisu