current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE - ocena bezpieczeństwa i certyfikacja maszyn

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE - ocena bezpieczeństwa i certyfikacja maszyn

Ocena bezpieczeństwa maszyn

Program certyfikacji maszyn, opracowany przez ekspertów TÜV Rheinland Polska, dedykowany jest producentom maszyn seryjnych, jednostkowych oraz maszyn modernizowanych pod kątem spełnienia wymagań zasadniczych lub minimalnych. Program zakłada kompleksową ocenę bezpieczeństwa wraz z oceną dokumentacji na zgodność z dyrektywą 2006/42/WE. Ponadto w przypadku produkcji seryjnej, ocenie podlegają wymagane dyrektywą warunki techniczno-organizacyjne mające istotny wpływ na jakość i powtarzalność produkcji.

Badanie maszyn z udziałem TÜV Rheinland Polska zapewnia kompleksowe przejście procedury certyfikacyjnej przy udziale polskich ekspertów.

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

  • Potwierdzenie bezpieczeństwa linii produkcyjnych i maszyn przemysłowych
  • Świadome i aktywne zapobieganie wypadkom
  • Przyspieszenie wprowadzenia produktu na rynek dzięki zewnętrznej ocenie dokumentacji oraz wyrobu
  • Potwierdzenie spełnienia wymogów prawnych dzięki raportom z badań i certyfikatom Weryfikacji Deklaracji Zgodności CE
  • Uproszczenie procedury uzyskania certyfikatów wymaganych na rynkach pozaeuropejskich

Kroki do uzyskania certyfikacji systemu zapewnienia jakości

1. Ocena i weryfikacja założeń projektowych oraz dokumentacji pod kątem spełnienia wymagań oznaczenia CE

2. Ocena wyrobu pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z dokumentacją projektową

3. Sporządzenie raportu, wydanie certyfikatu WDZ

TÜV Rheinland, jako podmiot notyfikowany, dokona przeglądu systemu zapewnienia jakości w audytowanej firmie. Daje to gwarancję, że maszyny produkowane są zgodnie z podstawowymi wymaganiami dyrektywy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii.

Nowa dyrektywa w sprawie maszyn 2006/42/WE (załącznik X)

Uaktualniona w ostatnim czasie dyrektywa w sprawie oceny maszyn 2006/42/WE (załącznik X) stwierdza co następuje: oprócz licznych zmian technicznych dla producentów produktów wymienionych w załączniku IV, wprowadza się alternatywną procedurę oceny zgodności. Nie jest już konieczne przeprowadzanie czasochłonnego i kosztownego audytu prototypowego wymaganego dla wszystkich produktów wymienionych w załączniku IV. Teraz, można zlecić TÜV Rheinland, jednostce notyfikowanej, przeprowadzenie audytu. Warunkiem koniecznym do uzyskania znaku CE jest wdrożenie certyfikowanego, pełnego systemu zapewnienia jakości zgodnie z wymogami załącznika X dyrektywy. Wydawanie certyfikatów zgodnie z załącznikiem X jest możliwe od 29 grudnia 2009.

Ocena bezpieczeństwa maszyn i urządzeń

An embedded media content from YouTube has been blocked. When loading or playing, a connection to the provider's servers is established and cookies are set. For more information, please see our privacy policy and cookie information.

Load

Zapisz się na szkolenia

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

To też może Cię zainteresować

Automatyzacja procesów i zapewnianie niezawodności funkcjonalnej

Automatyzacja procesów i zapewnianie niezawodności funkcjonalnej

Certyfikacja w zakresie bezpieczeństwa procesów zautomatyzowanych.

Więcej

Certyfikat i oznakowanie zgodności CE

Certyfikat i oznakowanie zgodności CE

Przejrzystość i bezpieczeństwo na rynkach europejskich.

Więcej

Ocena i certyfikaty bezpieczeństwa maszyn przemysłowych

Ocena i certyfikaty bezpieczeństwa maszyn przemysłowych

Badanie i certyfikacja maszyn.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu