current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
Jak wybrać firmę do oceny bezpieczeństwa maszyn

Jak wybrać firmę do oceny bezpieczeństwa maszyn?

Każda zaawansowana technologicznie firma produkcyjna ma ambicje stworzenia ogólnozakładowej polityki bezpieczeństwa. Taka polityka ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa pracowników oraz niezawodności infrastruktury i maszyn. Bezpieczna produkcja determinuje jej płynność, redukuje kosztowne przestoje, a docelowo pozycjonuje markę na rynku. Wyzwaniem dla firm jest każda nowa inwestycja i utrzymanie bezpieczeństwa maszyn. Gdzie zatem szukać merytorycznego wsparcia i z jakich firm skorzystać podczas oceny bezpieczeństwa maszyn?

To pytanie z pewnością pojawia się podczas ważnych inwestycji i wdrożeń w głowie niejednego konstruktora czy integratora. Eksperci techniczni odpowiedzialni za konstrukcję, projektowanie czy utrzymanie sprawności maszyn w firmach produkcyjnych posiadają wiedzę i odpowiednie przygotowanie techniczne, ale niejednokrotnie opinia czy weryfikacja przez niezależną stronę może pozwolić na bardziej wnikliwą ocenę i dostrzeżenie obszarów, które można byłoby wykonać inaczej, nowocześniej, z uwzględnieniem najlepszych praktyk stosowanych przez inne zakłady.

Co daje wsparcie strony trzeciej

Koncentrując się na codziennych obszarach działalności, projektując i wdrażając techniczne usprawnienia w zakładach często pojawia się wiele nowych pytań, zagadnień do analizy, ryzyka, które należałoby uwzględnić i zminimalizować. Wewnętrzna wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami z różnych obszarów w danej organizacji/ zakładzie jest właściwą metodą analizy problemu, jednak często nie jest wystarczająca, aby dokonać benchmarkingu rynku czy wyszukać najlepszych z możliwych rozwiązań, które sprawdziły się i z powodzeniem działają w innych zakładach.

Niezależna, świeża ocena problemu, zagadnienia czy nowo-projektowanego przedsięwzięcia jest nie tylko twórcza, ale daje przede wszystkim potwierdzenie, że finalnie wdrożone rozwiązanie techniczne jest przyjazne i bezpieczne dla personelu obsługującego oraz zapewnia niezawodność i optymalizację działania danego urządzenia. Eksperci techniczni i inżynierowie, którzy mogą korzystać ze wsparcia niezależnych firm, mają szansę na rozwój i utrzymanie swoich kompetencji, na poczucie sprawczości i komfortu pracy. Doceniają to nie tylko przez pryzmat rozwoju i bieżących aktualizacji swoich własnych kompetencji, ale dostrzegają wartość dodaną, którą implementują w firmie.

Z czyjej pomocy skorzystać?

Na rynku swoje usługi w zakresie oceny maszyn oferuje wiele firm doradczych, samodzielnych konsultantów oraz lokalnych i międzynarodowych jednostek certyfikujących. Wszystkie wyżej wymienione firmy, oferując swoje wsparcie, różnią się podejściem, zakresem usługi, finalnym rezultatem i ceną serwisu. Wybierając firmę do stałej lub tymczasowej współpracy warto zadać pytanie na jakiej usłudze firmie zależy i jakiego efektu oczekuje. Czy raport z oceny ma mieć wartość wewnętrzną, lokalną czy uwzględniać również międzynarodowe uznanie. Warto również rozważyć czy usługa zakończy się raportem lub opinią techniczną, która będzie dla inżynierów drogowskazem usprawnień. Taki dokument może być także wykorzystany jako argument podczas rozmów z kontrahentami, partnerami biznesowymi, a w szczególności w przypadku kontroli instytucji rządowych, sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem pracy. Co najważniejsze raport może być istotny w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w związku obsługą danego urządzenia.

Cena jest ważnym kryterium wyboru usługi, jednak nie powinna być koronnym czy wyłącznym czynnikiem decydującym. Jakość usługi jest wartością trudną do oszacowania od razu, jednak przygotowując jasne oczekiwania, zasady i kryteria można dokonać właściwego i dodającego wartości firmie wyboru.

Ważnymi przesłankami podczas podejmowania decyzji odnośnie wyboru firmy świadczącej usługi w obszarze oceny maszyn, powinny być: zasady współpracy, zakres usług, doświadczenie i pozycja firmy oraz jej referencje w danych sektorach przemysłu, międzynarodowy obszar doświadczenia i wiedzy ekspertów. Warto w tym miejscu podkreślić istotę obszaru podlegającego analizie.

Jakie są korzyści z certyfikacji?

Bezpieczeństwo maszyn i świadome zarządzanie nim jest nieodłącznym elementem bezpieczeństwa pracowników, a każdy błąd w ocenie może mieć katastrofalne i kosztowne skutki w przyszłości. Uruchomienie linii produkcyjnej czy maszyny w zakładzie jest dużym wyzwaniem i niemałą inwestycją. Każde dodatkowe ryzyko w tym obszarze jest kosztem i nie jest wskazane, a proces powinien być zaplanowany z pełną świadomością, odpowiedzialnością oraz minimalizując wszystkie ryzyka i straty.

Korzystając z firm o ugruntowanej pozycji i świadomych odpowiedzialności serwisu takimi jak np. TÜV Rheinland, dostajemy gwarancję dobrze wykonanej usługi. Firmy takie jak jednostki certyfikujące poza opinią techniczną czy raportem z oceny przyznają certyfikat dla ocenianego wyrobu. Wydanie certyfikatu jest uznaniem i gwarancją, że zarządzanie bezpieczeństwem maszyn jest sprawne i poprawnie zaimplementowane. Ważne jest również dla zakładu produkcyjnego poczucie pewności, że firma świadcząca usługę oceny maszyn odpowiedzialnie będzie uczestniczyła w procesie i nie wycofa się, gdy poziom trudności wzrośnie lub pojawią się problemy.

Pozycja jednostek certyfikujących i ich reputacja na rynku jest rzetelnie obserwowana zarówno przez klientów, uczestników rynku, jak również organy sprawujące nadzór nad przyznaniem akredytacji. Dlatego serwis usług dostarczanych przez jednostki certyfikujące takie jak TÜV Rheinland musi być na niezaprzeczalnym i bezdyskusyjnym poziomie. Taka współpraca często angażuje i motywuje inżynierów zakładów produkcyjnych do tego, aby efekt finalny był satysfakcjonujący i przynosił wartość dla zakładu oraz pracowników i odbiorców wyrobów.

Bezpieczeństwo pracowników oraz stabilna, komfortowa pozycja firmy produkcyjnej jest silnie skorelowane z bezpieczeństwem maszyn. Bezpieczne miejsce pracy to również element obrazu firmy jako pracodawcy i przyszłego partnera biznesowego. Reputacja firmy i bezpieczeństwo pracy budują wielowymiarową jakość i wartość przedsiębiorstwa. Jakość to proces ciągłego doskonalenia i wzmacniania przedsiębiorstwa oraz marki. Jakość to inwestycja, która się po prostu opłaca.

Tomasz Opaszowski – Kierownik Sekcji Bezpieczeństwa i Jakości Wyrobów TÜV Rheinland Polska

Materiały do pobrania

pdf Bezpieczeństwo wyrobów i maszyn - usługi 1 MB Pobierz

Usługi powiązane

Ocena i certyfikaty bezpieczeństwa maszyn przemysłowych

Usługi związane z bezpieczeństwem maszyn przemysłowych świadczone przez TÜV Rheinland

Usługi promujące bezpieczeństwo i wydajność maszyn przemysłowych i wyposażenia.

Więcej

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE – ocena bezpieczeństwa, certyfikacja maszyn, ocena zgodności maszyn, analiza oceny ryzyka maszyn

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE – ocena bezpieczeństwa, certyfikacja maszyn, ocena zgodności maszyn, analiza oceny ryzyka maszyn

Korzyści z uproszczonej certyfikacji.

Więcej

Automatyzacja procesów i zapewnianie niezawodności funkcjonalnej SIL, PL

Automatyzacja procesów i zapewnianie niezawodności funkcjonalnej SIL, PL

Certyfikacja w zakresie bezpieczeństwa procesów zautomatyzowanych.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!