current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Oznakowanie CE urządzeń ciśnieniowych zgodnie z Dyrektywą Nowego Podejścia – wymagania nowej dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE

 

2,152.50 zł

bez VAT 1,750.00 zł

Informacje ogólne

  1. Numer produktu: PL-PL-70013

  2. Rodzaj: Stacjonarne

  3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

  4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

- Pozyskanie umiejętności prawidłowego stosowania dyrektywy PED 2014/68/UE- Optymalizacja i zwiększenie skuteczności działań przedsiębiorstwa podczas wprowadzania produktu na rynek krajowy/rynki UE i/lub oddawania go do użytkowania po raz pierwszy

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do rzeczoznawców, inspektorów kontroli jakości, wytwórców urządzeń ciśnieniowych ze szczególnym uwzględnieniem pracowników służb kontroli jakości, użytkowników urządzeń ciśnieniowych oraz inwestorów i właścicieli instalacji przemysłowych.

Wymagania wstępne

Z uwagi na otwarty charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Program

1. Charakterystyka Nowego Podejścia:- Co to jest Nowe Podejście i czego dotyczy- Europejski Obszar Gospodarczy- Wprowadzanie do obrotu i oddawanie do użytku na terenie EOG- Zasady wyszukiwania dyrektyw nowego podejścia i ich odpowiedników- Zasady wyszukiwania zharmonizowanych specyfikacji technicznych (norm zharmonizowanych)2. Prezentacja Dyrektyw Nowego Podejścia3. Organizacja nowej dyrektywy PED 2014/68/UE4. Zakres i wyłączenia dyrektywy PED 2014/68/UE- Zbiorniki- Rurociągi- Osprzęt ciśnieniowy- Osprzęt zabezpieczający- Zespoły urządzeń ciśnieniowych5. Obowiązki podmiotów gospodarczych:- Producenci- Upoważnieni przedstawiciele- Importerzy- Dystrybutorzy6. Domniemanie zgodności z dyrektywą PED 2014/68/UE7. Rodzaje stosowanych płynów8. Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 – w sprawie klasyfikacji substancji i mieszanin9. Klasyfikacja urządzeń ciśnieniowych10. Moduły oceny zgodności11. Deklaracja zgodności12. Tabliczka znamionowa13. Zasadnicze Wymagania Bezpieczeństwa- Uwagi ogólne- Analiza ryzyka- Projektowanie (metoda obliczeniowa, metoda doświadczalna)14. Zasadnicze Wymagania Bezpieczeństwa- Wytwarzanie (procedury wytwórcze, ocena końcowa, oznakowanie i etykietowanie, instrukcja obsługi)- Materiały15. Szczegółowe wymagania dotyczące urządzeń ciśnieniowych16. Normy zharmonizowane- EN 13445, EN 12952/3, EN 13480- ISO 15614, ISO 9606-117. Forum Europejskie18. Working Group Pressure WGP19. Working Party Guidelines WPG20. Working Party Materials WPM21. Wytyczne22. Przykłady techniczne

 

 

Stopień

Certificate of Attendance

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu
  • przerwy kawowe, lunch
  • profesjonalne materiały szkoleniowe
  • zaświadczenie o udziale w szkoleniu