current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE - ocena bezpieczeństwa, certyfikacja maszyn, ocena zgodności maszyn, ocena ryzyka maszyny, audyt maszyn

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE – ocena bezpieczeństwa, certyfikacja maszyn, ocena zgodności maszyn, analiza oceny ryzyka maszyn

Zgodność z nowym Rozporządzeniem Maszynowym UE 2023/1230

14 czerwca 2023 r. opublikowane zostało nowe Rozporządzenie Maszynowe, które zastąpi obecną Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE. Rozporządzenie w sprawie maszyn określa 42-miesięczny okres przejściowy, a zmiana z dyrektywy na rozporządzenie nastąpi w dniu wejścia w życie 20 stycznia 2027 r. Wszystkie maszyny wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku przed 20 stycznia 2027 r. muszą posiadać oznakowanie CE zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.

Od 20 stycznia 2027 r. oznakowanie CE maszyn lub ocena maszyn nieukończonych jest możliwa tylko zgodnie z rozporządzeniem maszynowym UE 2023/1230. Skorzystaj z okresu przejściowego, aby dostosować swoje maszyny i procesy do rozporządzenia UE 2023/1230. TÜV Rheinland z przyjemnością przetestuje Twoje obecne maszyny zgodnie z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w załączniku III. Istnieje też opcja zbadania zgodności projektów nowych maszyn na zgodność z załącznikiem III do rozporządzenia w sprawie maszyn.

Certyfikacja maszyn, kompleksowa ocena bezpieczeństwa maszyn oraz analiza ryzyka maszyny i zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn

Program certyfikacji maszyn opracowany przez ekspertów TÜV Rheinland Polska, dedykowany jest producentom maszyn zarówno seryjnych, jak i jednostkowych, a także maszyn modernizowanych pod kątem spełnienia wymagań zasadniczych lub minimalnych dyrektyw wspólnoty.

Certyfikacja maszyn obejmuje ocenę dokumentacji technicznej wymaganej przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE, stwierdzenie poprawności doboru modułu oceny zgodności oraz audyt maszyn podczas ich pracy. Pozytywny wynik oceny pozwala na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zgodność produkowanych maszyn z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, zapewniając tym samym producenta o minimalizacji ryzyka wypadku z udziałem maszyn oraz poprawnym wprowadzeniu na rynek konsumencki maszyny zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Program certyfikacji maszyn obejmuje następujące usługi:

 • Ocena dokumentacji
 • Ocena zgodności maszyn
 • Ocena bezpieczeństwa maszyn
 • Analiza ryzyka maszyny
 • Pomiar dobiegu

W przypadku produkcji seryjnej możliwa jest certyfikacja maszyn uwzględniająca weryfikację warunków techniczno-organizacyjnych zakładów produkcyjnych, mająca realny wpływ na zapewnienie ciągłości, powtarzalności oraz jakości produkowanych typów maszyn.

Ocena maszyn z udziałem TÜV Rheinland Polska zapewnia kompleksowe przejście procedury certyfikacyjnej, ocenę zgodności maszyn oraz wykonanie analizy oceny ryzyka maszyn.

Ocena ryzyka maszyny wykonana przez producenta i przeanalizowana przez ekspertów TÜV Rheinland Polska pozwala na eliminacje możliwych do przewidzenia zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn podczas jej całego cyklu życia.

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

 • Potwierdzenie bezpieczeństwa linii produkcyjnych i maszyn przemysłowych poprzez ocenę bezpieczeństwa maszyn oraz ocenę zgodności maszyn
 • Rzetelnie przeprowadzona ocena ryzyka maszyny i aktywne zapobieganie wypadkom
 • Analiza ryzyka maszyny wskazująca zagrożenia we wszystkich cyklach życia maszyny
 • Określenie czasu zatrzymania ruchomych elementów niebezpiecznych maszyny poprzez badanie dobiegu
 • Przyspieszenie wprowadzenia maszyny na rynek dzięki zewnętrznej ocenie dokumentacji
 • Potwierdzenie spełnienia wymogów prawnych dzięki raportom z badań i certyfikatom weryfikacji deklaracji zgodności CE
 • Uproszczenie procedury uzyskania certyfikatów wymaganych na rynkach pozaeuropejskich
 • Minimalizacja ryzyka wypadków przy pracy z udziałem maszyn
 • Poznanie potencjalnie niebezpiecznych obszarów maszyn

Kroki do uzyskania certyfikatu weryfikacji deklaracji zgodności CE

 • Ocena i weryfikacja założeń projektowych oraz dokumentacji pod kątem spełnienia wymagań zasadniczych dyrektyw wspólnoty
 • Ocena wyrobu pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z dokumentacją projektową
 • Audyt maszyn
 • Sporządzenie raportu, wydanie certyfikatu weryfikacji deklaracji zgodności CE

TÜV Rheinland, jako podmiot notyfikowany, dokona przeglądu systemu zapewnienia jakości w audytowanej firmie. Daje to gwarancję, że maszyny produkowane są zgodnie z podstawowymi wymaganiami dyrektywy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa maszyn i ergonomii. Analiza ryzyka maszyny przeprowadzona przez TÜV Rheinland gwarantuje bezpieczeństwo maszyn.

Certyfikacja maszyn połączona z oceną bezpieczeństwa maszyn kierowana jest zarówno do producentów, jak i użytkowników maszyn.

Nowa dyrektywa w sprawie maszyn 2006/42/WE (załącznik X)

Uaktualniona w ostatnim czasie dyrektywa w sprawie oceny bezpieczeństwa maszyn 2006/42/WE (załącznik X) stwierdza, co następuje: oprócz licznych zmian technicznych dla producentów produktów wymienionych w załączniku IV, wprowadza się alternatywną procedurę oceny zgodności. Nie jest już konieczne przeprowadzanie czasochłonnego i kosztownego audytu prototypowego wymaganego dla wszystkich produktów wymienionych w załączniku IV. Teraz można zlecić TÜV Rheinland, jednostce notyfikowanej, przeprowadzenie audytu. Warunkiem koniecznym do uzyskania znaku CE jest wdrożenie certyfikowanego, pełnego systemu zapewnienia jakości zgodnie z wymogami załącznika X dyrektywy. Wydawanie certyfikatów zgodnie z załącznikiem X jest możliwe od 29 grudnia 2009.

Dyrektywa maszynowa znak CE

Ocena zgodności maszyn nadzorowana przez ekspertów TÜV Rheinland pozwoli na oznakowanie produkowanych maszyn zgodnie z obowiązującymi przepisami. Audyt maszyn połączony z procesem certyfikacyjnym potwierdzi, że:

 • Ocena ryzyka maszyny przeprowadzona jest w sposób właściwy
 • Utworzona dokumentacja techniczna jest kompletna
 • Deklaracja zgodności sporządzona jest zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
 • Maszyna skonstruowana jest w sposób bezpieczny dla użytkownika końcowego
 • Ocena zgodności maszyn przeprowadzona jest zgodnie z przepisami, pozwalając tym samym na naniesienie na nie znaku CE

Ocena bezpieczeństwa maszyn i urządzeń, certyfikacja maszyn, ocena zgodności maszyn, analiza ryzyka maszyny, bezpieczeństwo funkcjonalne SIL i PL

An embedded media content from YouTube has been blocked. When loading or playing, a connection to the provider's servers is established and cookies are set. For more information, please see our privacy policy and cookie information.

Load

Jak wybrać firmę do oceny bezpieczeństwa maszyn?

Jak wybrać firmę do oceny bezpieczeństwa maszyn?

Dowiedz się więcej gdzie szukać merytorycznego wsparcia i z jakich firm skorzystać podczas oceny bezpieczeństwa maszyn.

Do pobrania

pdf Zgodność z nową Dyrektywą Maszynową EU 2023/1230 1 MB Pobierz

Zapisz się na szkolenia

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

To też może Cię zainteresować

Certyfikat SIL, PL – automatyzacja procesów i zapewnianie niezawodności funkcjonalnej

Automatyzacja procesów i zapewnianie niezawodności funkcjonalnej SIL, PL

Certyfikacja w zakresie bezpieczeństwa procesów zautomatyzowanych.

Więcej

Certyfikat CE: bezpieczeństwa, zgodności, medyczny – wydawanie certyfikatów CE

Certyfikat i oznakowanie zgodności CE

Przejrzystość i bezpieczeństwo na rynkach europejskich.

Więcej

Ocena i inspekcja maszyn przemysłowych

Usługi związane z bezpieczeństwem maszyn przemysłowych świadczone przez TÜV Rheinland

Usługi promujące bezpieczeństwo i wydajność maszyn przemysłowych i wyposażenia.

Więcej

Ostatnio odwiedzane strony serwisu