current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Certyfikacja integrowanej produkcji roślin

Certyfikacja integrowanej produkcji roślin

Integrowana produkcja roślin (IP) jest nowoczesnym system jakości żywności, który pozwala otrzymać żywność pochodzenia roślinnego, w której nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych.

TÜV Rheinland Polska posiada upoważnienie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORIN) do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów na zgodności z przepisami integrowanej produkcji roślin.

Certyfikacja Integrowanej Produkcji Roślin

Certyfikacja Integrowanej Produkcji Roślin jest procesem i przebiega w następujących etapach:

 1. Złożenie do jednostki certyfikującej formularza rejestracyjnego – formularz Zlecenia certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin dostępny TUTAJ
 2. Kontrola w miejscu prowadzenia działalności
 3. Decyzja w sprawie certyfikacji
 4. Nadzór nad udzieloną certyfikacją

Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się, jeżeli producent roślin spełnia następujące wymagania:

 1. Ukończył szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin i posiada zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 ustawy o środkach ochrony roślin;
 2. Prowadzi produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 3. Stosuje nawożenie na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, określone w szczególności na podstawie analiz gleby lub roślin;
 4. Dokumentuje prawidłowo prowadzenie działań związanych z integrowaną produkcją roślin;
 5. Przestrzega przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności określonych w metodykach;
 6. W próbkach roślin i produktów roślinnych pobranych do badań nie stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich;
 7. Przestrzega przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w szczególności określonych w metodykach.

Korzyści w skrócie

Korzyści ze współpracy z TÜV Rheinland Polska w procesie certyfikacji integrowanej produkcji roślin:

 • sprzedaż żywności o poświadczonej urzędowo jakości,
 • wypełnienie obligatoryjnego wymogu wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin,
 • refundacja części poniesionych kosztów w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości” lub „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości"
 • spełnienie wymogów stawianych przez system Wzajemnej Zgodności – Cross Compliance w ramach płatności bezpośrednich,
 • wypełnienie w dużym zakresie wymogów bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska w ramach innych komercyjnych systemów jakości wymaganych przez np. wielkopowierzchniowe sieci handlowe.

Certyfikacja produkcji ekologicznej

Certyfikacja rolnictwa ekologicznego

Kontrole ekologiczne na zgodność z Rozporządzeniem Rady (WE).

Więcej

Certyfikacja GLOBALG.A.P. | TÜV Rheinland

Certyfikacja GLOBALG.A.P. | TÜV Rheinland

Wytyczne dobrych praktyk rolniczych GlobalG.A.P. i GRASP

Więcej

Informacje dodatkowe

Wykaz certyfikatów integrowanej produkcji roślin

Akty prawne dotyczące Integrowanej Produkcji

Metodyki Integrowanej Produkcji Roślin

Informacje na temat znaku Integrowanej Produkcji Roślin

Dokumenty do pobrania

xlsm Zlecenie certyfikacji integrowanej produkcji roślin 230 KB Pobierz
pdf Program certyfikacji integrowanej produkcji roślin 147 KB Pobierz
pdf Cennik certyfikacji integrowanej produkcji 163 KB Pobierz
pdf Regulamin korzystania ze znaku Integrowanej Produkcji 348 KB Pobierz

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu