current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Certyfikacja integrowanej produkcji roślin

Certyfikacja integrowanej produkcji roślin

Integrowana produkcja roślin (IP) jest nowoczesnym system jakości żywności, który pozwala otrzymać żywność pochodzenia roślinnego, w której nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych.

TÜV Rheinland Polska posiada upoważnienie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORIN) do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów na zgodności z przepisami integrowanej produkcji roślin.

Korzyści w skrócie

Korzyści ze współpracy z TÜV Rheinland Polska w procesie certyfikacji integrowanej produkcji roślin:

  • sprzedaż żywności o poświadczonej urzędowo jakości,
  • wypełnienie obligatoryjnego wymogu wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin,
  • refundacja części poniesionych kosztów w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości” lub „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości"
  • spełnienie wymogów stawianych przez system Wzajemnej Zgodności – Cross Compliance w ramach płatności bezpośrednich,
  • wypełnienie w dużym zakresie wymogów bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska w ramach innych komercyjnych systemów jakości wymaganych przez np. wielkopowierzchniowe sieci handlowe.

Informacje dodatkowe

Wykaz certyfikatów integrowanej produkcji roślin

Akty prawne dotyczące Integrowanej Produkcji

Metodyki Integrowanej Produkcji Roślin

Informacje na temat znaku Integrowanej Produkcji Roślin

Dokumenty do pobrania

xlsm Zlecenie certyfikacji integrowanej produkcji roślin 140 KB Pobierz
pdf Program certyfikacji integrowanej produkcji roślin 748 KB Pobierz
pdf Cennik certyfikacji integrowanej produkcji 506 KB Pobierz
pdf Regulamin korzystania ze znaku Integrowanej Produkcji 348 KB Pobierz

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu