current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Certyfikacja produkcji ekologicznej

Certyfikacja rolnictwa ekologicznego

Certyfikacja produkcji ekologicznej

Eco-Checks in Compliance with EC-Regulation 834/2007

Certyfikacja żywności na etapie produkcji rolnej, przetwórstwa i dystrybucji daje konsumentom pewność, że produkty spożywcze oznakowane europejskim logo żywności ekologicznej, tzw. ,,euroliściem”, znajdujące się na rynku, zostały wyprodukowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w rolnictwie ekologicznym. TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. jako akredytowana jednostka certyfikująca, uznana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi została upoważniona do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Usługi dodatkowe:

 • Współpraca z International Certification Bio Suisse AG, która umożliwia eksport produktów ekologicznych do Szwajcarii
 • Certyfikaty importowe:
  • NAQS Import Certificate of Organic Processed Foods, dla produktów ekologicznych eksportowanych do Korei Południowej
  • NOP (The National Organic Program), dla produktów ekologicznych eksportowanych do Stanów Zjednoczonych

Korzyści z certyfikacji produkcji ekologicznej

 • Żywność oraz produkty rolne wytwarzane są metodami naturalnymi, w czystym i bezpiecznym środowisku, bez użycia nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, hormonów wzrostu, antybiotyków i genetycznie modyfikowanych organizmów
 • Spełnienie wymagań klientów dotyczących określonej jakości żywności, zachowania naturalnego smaku oraz oddziaływaniu prozdrowotnym
 • Sektor produkcji ekologicznej jest jednym z najszybciej oraz najlepiej rozwijających się spośród sektorów gospodarski żywnościowej
 • Produkty o poświadczonej jakości i pochodzeniu ekologicznym cieszą się dużym zbytem, a więc producent otwiera się na nowy, szybko rozwijający się rynek, zarówno krajowy jak i międzynarodowy
 • Kreowanie idei zdrowego stylu życia oraz dbanie o środowisko naturalne
 • Certyfikacja podnosi zaufanie klienta w stosunku do oferowanych produktów oraz samych producentów
 • Możliwość oznaczenia produktów spożywczych terminami „eko”, „bio” lub „organic”, logo rolnictwa ekologicznego oraz numerem identyfikacyjnym Jednostki (PL-EKO-08)
 • Otrzymanie dopłat z Unii Europejskiej
 • Refundacja części poniesionych kosztów w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości” lub „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości“
 • Spełnienie wymogów stawianych przez system Wzajemnej Zgodności – Cross Compliance w ramach płatności bezpośrednich

Korzyści ze współpracy z TÜV Rheinland Polska

 • Publikacja certyfikatów rolnictwa ekologicznego na stronie www.wykaz.tuv.pl
 • Możliwość eksportu produktów ekologicznych poza granice Unii Europejskiej
 • TÜV Rheinland Polska jest jednostką o ugruntowanej pozycji na rynku, a tym samym świadczącą usługi o najwyższej jakości
 • Wsparcie doświadczonego i profesjonalnego personelu, co przekłada się na wiarygodność i uznanie wystawianych certyfikatów
 • Sprawna obsługa klienta, która wpływa na dobrą współpracę stron
 • Dbałość o wzajemne relacje
 • Świadczenie usług w sposób bezstronny, obiektywny i etyczny

Informacje dodatkowe

Wykaz certyfikatów rolnictwa ekologicznego

Wykaz aktów prawnych w rolnictwie ekologicznym

Wykaz jednostek promujących rolnictwo ekologiczne i omawiających zasady produkcji ekologicznej

Wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Wykaz nasion, materiału siewnego i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi

pdf Program certyfikacji produkcji ekologicznej 912 KB Pobierz
xlsm Zlecenie certyfikacji 384 KB Pobierz
pdf Cennik 636 KB Pobierz
pdf Rejestr produkcji roślinnej 310 KB Pobierz
pdf Rejestr produkcji zwierzęcej 408 KB Pobierz

Pozostałe dokumenty dostępne są w biurze TÜV Rheinland Polska.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu