current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Badania i certyfikacja siłowni plenerowych

Badania i certyfikacja siłowni plenerowych

Ogólnodostępne, darmowe siłownie plenerowe wciąż zyskują na popularności. Potrzeby społeczeństwa wciąż rosną, działania samorządów promują aktywność fizyczną, dlatego w trosce o bezpieczeństwo użytkowników siłowni zewnętrznych TÜV Rheinland, pragnie podnieść świadomość producentów i inwestorów na temat obowiązujących wymagań normatywnych dotyczących bezpieczeństwa stacjonarnych urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Art. 5 ust. 1 i 2 Prawa Budowlanego, nakłada na zarządców siłowni plenerowych obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania.

Niezależna jednostka certyfikująca i badawcza TÜV Rheinland Polska, oferuje usługę oceny bezpieczeństwa urządzeń outdoor fitness zgodnie z wymaganiami nowo opublikowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny normy PN-EN 16630:2015-06 „Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe”. Dokument potwierdzający spełnienie wymagań normatywnych jest dowodem świadomości producenta, i nierzadko, warunkiem dokonania transakcji, zarówno na arenie polskiej, jak i międzynarodowej. Reputacja jednostki badawczej, która dokonała oceny, podobnie jak dyplom renomowanej szkoły, znacznie podnosi zaufanie do wyrobu oraz jego wartość.

Ta długo oczekiwana europejska norma powstała w oparciu o istniejącą normę niemiecką: DIN 79000:2012-05. Określa ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące produkcji, instalacji, kontroli i konserwacji zainstalowanego na stałe, ogólnodostępnego wyposażenia siłowni zewnętrznych i jest jedną z metod oceny bezpieczeństwa użytkowania.

Aktualnie TÜV Rheinland Polska jest jedynym podmiotem akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie nowej normy PN-EN 16630:2015-06.

Korzyści ze współpracy z TÜV Rheinland Polska

 • Spełnienie wymagań normy dedykowanej dla grupy wyrobów siłowni plenerowych
 • Zapewnienie, że wyrób spełnia wymogi bezpieczeństwa stawiane urządzeniom
 • Potwierdzenie niezależnej strony trzeciej
 • Pewność uzyskana z wiedzy i doświadczenia inżynierów TÜV Rheinland

Proces certyfikacji

 1. Złożenie wniosku przez klienta
 2. Wystawienie oferty przez pracownika TÜV Rheinland Polska
 3. Złożenie zlecenia wraz z wymaganą dokumentacją
 4. Ocena formalna kompletności dokumentacji
 5. Badania wyrobu
 6. Inspekcja Warunków Techniczno-Organizacyjnych
 7. Merytoryczna ocena eksperta (raporty z badań, raport z inspekcji WTO, raport z przeglądu dokumentacji)
 8. Decyzja o certyfikacji
 9. Wystawienie certyfikatu oraz udzielnie prawa do stosowania znaku zgodności

To też może Cię zainteresować

Place zabaw i skateparki. Wyposażenie placów zabaw i skateparków

Place zabaw i skateparki. Wyposażenie placów zabaw i skateparków

Bezpieczne place zabaw oraz skateparki i spokój ducha.

Więcej

Sprzęt sportowy i rekreacyjny

Sprzęt sportowy i rekreacyjny

Badania funkcjonalne i certyfikacja sprzętu sportowego.

Więcej

Znak GS

Znak GS

Bezpieczeństwo sprawdzone.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu