current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/TS 16949

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/TS 16949

Đánh giá và chứng nhận từ xa

Đánh giá và chứng nhận từ xa

Phương pháp đánh giá từ xa của chúng tôi đạt cùng mức độ chất lượng như các phương pháp đánh giá truyền thống và được thực hiện một cách linh hoạt . Tìm hiểu thêm về quy trình tại đây.

Quản lý chất lượng đối với nhà cung ứng linh kiện trong ngành ô-tô

Được hình thành bởi Hiệp hội ô-tô quốc tế (IATF), ISO TS 16949 là tiêu chuẩn hàng đầu của ngành sản xuất xe ô-tô trên thế giới. Nó kết hợp hàng loạt các tiêu chuẩn chất lượng dành cho các nhà sản xuất xe ô-tô và các nhà sản xuất trang thiết bị gốc (OEMs) trong một quy trình chứng nhận duy nhất. Điều đó giúp cho doanh nghiệp không phải tiến hành nhiều thủ tục chứng nhận tốn kém thời gian. Là nhà sản xuất linh kiện ngành ô-tô, việc áp dụng tiêu chuẩn ISO/TS 16949 giúp doanh nghiệp liên tục hoàn thiện chất lượng hệ thống và quy trình vận hành của mình cũng như tập trung hoàn toàn vào mục tiêu nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Các yêu cầu cụ thể theo định hướng phục vụ cho khách hàng sẽ được thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập hệ thống quản lý chất lượng tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO/TS 16949 cho đến khi đạt đủ điều kiện chứng nhận.

Lợi ích của doanh nghiệp

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO/TS 16949 do TÜV Rheinland cấp sẽ giúp doanh nghiệp:

  • Tối ưu hóa chất lượng các quy trình, sản phẩm và dịch vụ
  • Đạt được sự công nhận toàn cầu dành cho các sản phẩm
  • Làm cho khách hàng cảm thấy an toàn và thoải mái hơn
  • Xác định cụ thể các nguồn tài lực có thể sử dụng cho các sáng kiến cải tiến chất lượng
  • Cung cấp hồ sơ dẫn chứng chất lượng và thành tích hoạt động của doanh nghiệp

06 bước để nâng cao chất lượng trong chuỗi cung ứng ngành ô-tô

Các chuyên gia đánh giá của chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong quy trình chứng nhận tiêu chuẩn ISO/TS 16949 theo 06 bước:

1. Đánh giá sơ bộ (tùy chọn)

Các chuyên gia đánh giá sẽ tiến hành đánh giá sơ bộ để tìm hiểu xem doanh nghiệp đã thực hiện yêu cầu nào theo quy định của tiêu chuẩn hay chưa và, nếu có, xác định cụ thể các yêu cầu ấy.

2. Xem xét tài liệu

Đội ngũ đánh giá sẽ xác định phạm vi trùng khớp giữa hồ sơ dẫn chứng hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp với các yêu cầu quy định của tiêu chuẩn ISO/TS 16949.

3. Đánh giá chứng nhận

Doanh nghiệp chứng minh hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng tại doanh nghiệp. Các chuyên gia đánh giá của chúng tôi đánh giá hiệu lực của hệ thống ấy.

4. Cấp chứng nhận

Nếu đáp ứng được mọi yêu cầu theo quy định của tiêu chuẩn, doanh nghiệp sẽ được cấp chứng nhận xác nhận hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn ISO/TS 16949.

5. Đánh giá giám sát

Các kỳ đánh giá giám sát hàng năm của chúng tôi giúp doanh nghiệp liên tục cải tiến các quy trình của mình.

6. Gia hạn chứng nhận

Sau mỗi ba năm, doanh nghiệp sẽ trải qua kỳ đánh giá tái chứng nhận, đảm bảo quá trình cải tiến liên tục cũng như thể hiện sự cam kết lâu dài của doanh nghiệp đối với quá trình hoàn thiện chất lượng của các loại sản phẩm cung cấp cho đối tác và khách hàng.

Các dịch vụ khác

Bảo mật thông tin theo ISO 27001

Information security ISO 27001

Sở hữu hệ thống quản lý bảo mật thông tin tích hợp đạt chứng nhận ISO 27001

ĐỌC THÊM

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 28000

An toàn vận chuyển và công tác hậu cần

ĐỌC THÊM

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001

Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001

ĐỌC THÊM

ISO 45001 – Tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

Tiêu chuẩn mới về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

ĐỌC THÊM

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

ĐỌC THÊM

Tiêu chuẩn quản lý năng lượng ISO 50001

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem