current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam
translation missing: core_choose_country

Tiêu chuẩn quản lý năng lượng ISO 50001

ISO 50001 Energy Management

Tiêu chuẩn quản lý năng lượng

Hiệu quả sử dụng năng lượng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh phụ thuộc phần lớn vào việc quản lý cách sử dụng năng lượng, chứ không phải hoàn toàn phụ thuộc vào việc lắp đặt và vận hành các công nghệ mới. TÜV Rheinland có thể giúp doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn quản lý năng lượng một cách hiệu quả thông qua việc tích hợp các biện pháp quản lý sử dụng năng lượng vào hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh hiện có tại doanh nghiệp. Điều đó cũng tạo điều kiện cho quá trình cải tiến hiệu suất một cách liên tục.

Các chuyên gia của chúng tôi thông thạo về tiêu chuẩn quản lý năng lượng ISO 50001 và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chứng nhận của doanh nghiệp. Việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn giúp doanh nghiệp thu được những kết quả đáng kể trong việc phát huy hiệu quả sử dụng năng lượng.

Lợi ích cho doanh nghiệp

Hợp tác với TÜV Rheinland trong quá trình chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng, doanh nghiệp có thể: Đảm bảo đã thực hiện các biện pháp kiểm soát và quản lý năng lượng phù hợp tại doanh nghiệp nhờ kinh nghiệm từ các chuyên gia của chúng tôi

Tin tưởng vào dịch vụ kiểm nghiệm và chứng nhận trọn gói của chúng tôi với mạng lưới dịch vụ và kiến thức sâu rộng về các quy định và chính sách quản lý năng lượng

Xác định các khu vực sản xuất kinh doanh có khả năng giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng sản phẩm và dịch vụ được tạo ra từ các khu vực ấy có tác động tối thiểu đối với môi trường và sức khỏe của con người

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện kế hoạch quản lý năng lượng nhằm giúp doanh nghiệp: Hình thành một mức giới hạn sử dụng năng lượng

Tích cực quản lý việc sử dụng năng lượng và chi phí năng lượng

Giảm thiểu lượng chất thải mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất hoạt động

Liên tục cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng cũng như nâng cao năng suất sản phẩm đầu ra

Phương pháp tiếp cận

TÜV Rheinland cung cấp dịch vụ đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng và các biện pháp tiết kiệm năng lượng để giúp các doanh nghiệp thực hiện các hệ thống quản lý năng lượng.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm: Đánh giá việc sử dụng năng lượng

Thiết lập sự cân bằng giữa nguyên liệu và năng lượng

Đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng

Xác định thứ tự ưu tiên sử dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng

Phân tích tính khả thi về mặt kỹ thuật và tài chính của các biện pháp tiết kiệm năng lượng

Đề xuất những công nghệ có hiệu suất về mặt năng lượng và các nguồn năng lượng thay thế

Đánh giá giám sát định kỳ để đảm bảo sự phát triển bền vững

Đánh giá và chứng nhận từ xa

Đánh giá và chứng nhận từ xa

Phương pháp đánh giá từ xa của chúng tôi đạt cùng mức độ chất lượng như các phương pháp đánh giá truyền thống và được thực hiện một cách linh hoạt . Tìm hiểu thêm về quy trình tại đây.

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Các dịch vụ khác

Bảo mật thông tin theo ISO 27001

Information security ISO 27001

Sở hữu hệ thống quản lý bảo mật thông tin tích hợp đạt chứng nhận ISO 27001

ĐỌC THÊM

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001

Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001

ĐỌC THÊM

ISO 45001 – Tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

Tiêu chuẩn mới về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

ĐỌC THÊM

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

ĐỌC THÊM

Trang dịch vụ đã xem