current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 28000

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 28000

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 28000

Hãy bảo vệ các quy trình kinh doanh và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trước nguy cơ trộm cắp và khủng bố. Hãy phòng ngừa các rủi ro không mong muốn cho hàng hóa và trang thiết bị của doanh nghiệp trong suốt chuỗi cung ứng sản phẩm. Phối hợp các hệ thống quản lý hiện tại của doanh nghiệp với tiêu chuẩn ISO 28000:2007 để phòng ngừa rủi ro, đồng thời nâng cao nhận thức của đội ngũ nhân viên về tầm quan trọng của các biện pháp an ninh phù hợp. Hãy tìm hiểu thông tin từ các chuyên gia của chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp.

Lợi ích cho doanh nghiệp

Chứng nhận ISO 28000:2007 sẽ giúp doanh nghiệp:

  • Chứng minh phương pháp vận chuyển an toàn và tiên tiến của doanh nghiệp
  • Tập hợp các tiêu chuẩn an toàn vận chuyển hiện có vào một hệ thống quản lý thống nhất
  • Tránh thực hiện nhiều lần chứng nhận tốn kém
  • Tối ưu hóa các quy trình vận hành của doanh nghiệp và đảm bảo rằng chuỗi cung ứng không hề bị gián đoạn
  • Chứng minh doanh nghiệp là một đối tác kinh doanh chuyên nghiệp đối với khách hàng, các cơ quan chức năng và nhà đầu tư

06 bước để nâng cao an toàn vận chuyển và Logistics

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chứng nhận bao gồm 06 bước sau đây:

1. Đánh giá sơ bộ (tùy chọn)

Các chuyên gia đánh giá của chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá sơ bộ để xác định xem doanh nghiệp đã áp dụng các yêu cầu theo quy định của tiêu chuẩn và, nếu có, xác định cụ thể các yêu cầu ấy.

2. Kiểm tra tài liệu

Đội ngũ chuyên gia đánh giá sẽ xác định sự phù hợp giữa tài liệu hệ thống quản lý an toàn công nghệ thông tin của doanh nghiệp với các yêu cầu quy định của tiêu chuẩn ISO 28000.

3. Đánh giá

Doanh nghiệp chứng minh hệ thống quản lý an toàn được áp dụng tại doanh nghiệp. Các chuyên gia đánh giá của chúng tôi đánh giá hiệu lực của hệ thống ấy.

4. Cấp chứng nhận

Nếu đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của tiêu chuẩn, doanh nghiệp sẽ được cấp chứng nhận hệ thống quản lý an toàn đã tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn ISO 28000.

5. Đánh giá giám sát

Các kỳ đánh giá giám sát hàng năm của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp liên tục cải tiến các quy trình của mình.

6. Gia hạn giấy chứng nhận

Sau mỗi ba năm, doanh nghiệp sẽ thực hiện gia hạn giấy chứng nhận, đảm bảo quá trình cải tiến liên tục cũng như thể hiện sự cam kết lâu dài của doanh nghiệp với các đối tác và khách hàng về đảm bảo an toàn trong các quy trình vận hành của doanh nghiệp.

Các dịch vụ khác

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

ĐỌC THÊM

Tiêu chuẩn quản lý năng lượng ISO 50001

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem