current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 27001

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn công nghệ thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001

Quản lý an toàn công nghệ thông tin một cách hệ thống

Ngày nay, toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp đều dựa trên cơ sở công nghệ thông tin. Đó là lý do vì sao doanh nghiệp cần phải đảm bào rằng hệ thống quản lý an toàn công nghệ thông tin tại doanh nghiệp luôn vận hành có hiệu quả. Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 27001 sẽ giúp doanh nghiệp nhận diện rủi ro và thiết lập các quy trình an toàn công nghệ thông tin để liên tục tối ưu hóa chất lượng của các hệ thống hiện hành tại doanh nghiệp, từ lúc thực hiện đến duy trì. Hãy chứng minh với khách hàng và đối tác kinh doanh của doanh nghiệp rằng an toàn thông tin là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp. Chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ thông tin cần thiết về các yêu cầu để doanh nghiệp xây dựng hệ thống an toàn công nghệ thông tin.

Lợi ích cho doanh nghiệp

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 27001 do TÜV Rheinland cấp giúp doanh nghiệp:

 • Khắc phục các điểm yếu trong hệ thống
 • Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của quốc tế
 • Tối ưu hóa chi phí thông qua các cơ cấu minh bạch
 • Thiết lập các biện pháp an toàn công nghệ thông tin như là một phần không thể tách rời khỏi công việc kinh doanh của doanh nghiệp
 • Nâng cao khả năng kiểm soát các rủi ro về công nghệ thông tin với sự hỗ trợ của hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả
 • Đảm bảo tính minh bạch và củng cố lòng tin của khách hàng và đối tác kinh doanh

06 bước để nâng cao hiệu quả quản lý an toàn công nghệ thông tin

Với kinh nghiệm và năng lực của mình, các chuyên gia của chúng tôi có thể phân tích và đánh giá các quy trình cũng như hệ thống hiện tại của doanh nghiệp theo 06 bước như sau:

1. Đánh giá sơ bộ (tùy chọn)

Các chuyên gia đánh giá của chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá sơ bộ để xác định xem doanh nghiệp đã áp dụng các yêu cầu theo quy định của tiêu chuẩn hay chưa và, nếu có, xác định cụ thể các yêu cầu ấy.

2. Kiểm tra tài liệu

Đội ngũ chuyên gia đánh giá sẽ xác định sự phù hợp giữa tài liệu hệ thống an toàn công nghệ thông tin của doanh nghiệp với các yêu cầu quy định của tiêu chuẩn ISO 27001.

3. Đánh giá

Doanh nghiệp chứng minh hệ thống quản lý an toàn công nghệ thông tin được áp dụng tại doanh nghiệp. Các chuyên gia đánh giá của chúng tôi đánh giá hiệu lực của hệ thống ấy.

4. Cấp chứng nhận

Nếu đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của tiêu chuẩn, doanh nghiệp sẽ được cấp chứng nhận hệ thống quản lý an toàn đã tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn ISO 27001.

5. Đánh giá giám sát

Các kỳ đánh giá giám sát hàng năm của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp liên tục cải tiến các quy trình của mình.

6. Gia hạn giấy chứng nhận

Ba năm sau khi đánh giá, doanh nghiệp sẽ thực hiện gia hạn giấy chứng nhận, đảm bảo quá trình cải tiến liên tục cũng như thể hiện sự cam kết lâu dài của doanh nghiệp đối với đối tác và khách hàng về an toàn công nghệ tại doanh nghiệp.

Các tiêu chí sàng lọc của chúng tôi

Để tiến hành thủ tục chứng nhận tiêu chuẩn ISO 27001 cho doanh nghiệp, các chuyên gia của chúng tôi sẽ kiểm tra và đánh giá các lãnh vực sau đây:

 • Chính sách an ninh công nghệ thông tin
 • Tổ chức bảo vệ an toàn thông tin
 • Quản lý các giá trị của doanh nghiệp
 • An ninh cá nhân
 • An toàn về mặt thể chất và môi trường
 • Quản lý hoạt động truyền thông và các nghiệp vụ có liên quan
 • Kiểm soát tiếp cận
 • Thâu đạt, phát triển và bảo trì hệ thống
 • Quản lý các sự cố về an toàn công nghệ thông tin
 • Tuân thủ các quy định về mặt tổ chức và pháp lý

Các dịch vụ khác

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

ĐỌC THÊM

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem