current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam
translation missing: core_choose_country

Chứng nhận ISO 14001

Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 | TÜV Rheinland

Sửa đổi 1: Cập nhật các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO về biến đổi khí hậu

pdf Sửa đổi 1 793 KB Tải xuống

Quản lý môi trường chuyên nghiệp – một bước quan trọng để đảm bảo tương lai

Quản lý môi trường không còn là hình thức, mà là một công cụ chiến lược. Chỉ những doanh nghiệp thực hiện quản lý khí thải, tái chế và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách có hệ thống ngày hôm nay, mới có thể duy trì tốt mô hình kinh doanh vào ngày mai.

Khi quản lý môi trường được phát triển theo tiêu chuẩn ISO 14001 thì có thể đạt được sự cân bằng và bền vững giữa nhu cầu kinh tế và ngăn ngừa ô nhiễm cho hệ sinh thái. Chỉ khi cả hai khía cạnh này hài hòa, chúng ta mới có thể nói đến sự bền vững lâu dài.

Đó là bởi vì tính bền vững liên quan đến nhiều vấn đề như giảm khí thải, chất thải và nước thải, hoặc sử dụng tài nguyên có mục tiêu. Hiểu và thực hiện đúng, một hệ thống quản lý môi trường cũng làm giảm chi phí của doanh nghiệp, cải thiện sự rõ ràng về pháp lý, thúc đẩy nhận thức sinh thái của các nhân viên, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp và cho phép xác định các sai sót tiềm ẩn ở giai đoạn đầu.

Về vấn đề này, chứng nhận ISO 14001 của chúng tôi sẽ là một công cụ rất hiệu quả. Trong quá trình đánh giá, các chuyên gia của chúng tôi làm việc với doanh nghiệp để phát hiện các tiềm năng tối ưu hóa. Thêm vào đó, bản thân chứng chỉ là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo doanh nghiệp sẽ tiếp tục được xã hội và cơ quan quản lý đánh giá tích cực trong tương lai.

Tác động tích cực đến môi trường và tính bền vững với chứng nhận ISO 14001

Trước đây, bảo vệ môi trường chủ yếu nhằm mục đích giám sát một cách có hệ thống các tác động tại chỗ, đặc biệt là liên quan đến việc tuân thủ luật định. Ngày nay, các hệ thống quản lý môi trường chuyên nghiệp (EMS) mang tính chiến lược, giúp nhân viên nhận thức được việc bảo vệ môi trường và ngăn ngừa các tác động tiêu cực đến môi trường. Một hệ thống quản lý môi trường thành công định hướng doanh nghiệp theo hướng bền vững và đảm bảo cải tiến liên tục thông qua các biện pháp thích hợp. Tiêu chuẩn ISO 14001 được quốc tế công nhận hỗ trợ các hoạt động này bằng cách áp dụng một hệ thống đã được kiểm chứng. Chứng nhận ISO 14001 cũng nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp với khách hàng, đối tác và nhân viên và thể hiện rõ ràng về cam kết của doanh nghiệp.

Là một đối tác chứng nhận có kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp! Hãy liên hệ ngay với chúng tôi!

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001: quản lý môi trường theo hướng tiết kiệm và hiệu quả

Các chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001 do chúng tôi cấp cho các hệ thống quản lý môi trường được công nhận và có hiệu lực toàn cầu. Chứng nhận giúp doanh nghiệp hướng đến trách nhiệm xã hội và thể hiện được cam kết của mình. Song song đó, chứng nhận cũng là một cách hiệu quả để nhiều doanh nghiệp tiến hành việc cải tiến liên tục và lập hồ sơ chứng từ về những nỗ lực bảo vệ môi trường.

Tiêu chuẩn ISO 14001 giúp phát hiện những điểm yếu trong hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp và xây dựng nền tảng cho một quy trình cải tiến liên tục và có thể xác minh được. Doanh nghiệp có thể giảm thiểu các rủi ro về môi trường, bảo tồn các nguồn lực và góp phần cho hiệu quả hoạt động vì môi trường. Bảo vệ môi trường tích cực và hiệu quả không chỉ đòi hỏi các công nghệ hiện đại, mà còn phải có một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả. Chứng nhận là một yếu tố thành công ngày càng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tiêu chuẩn có cấu trúc cấp cao (HLS) và được chuẩn hóa theo cấu trúc của Tiêu chuẩn quản lý ISO. Cấu trúc cấp cao này cho phép doanh nghiệp kết hợp với các hệ thống quản lý khác và xây dựng một hệ thống quản lý tích hợp.

Cải tiến liên tục với hệ thống quản lý môi trường

Thông tin tham khảo

pdf FAQ – DIN EN ISO 14001 phiên bản 2015: Thay đổi và ý nghĩa (Tiếng Việt) 406 KB Tải xuống
pdf FAQ – ISO 14001 Phiêm bản 2015 (Tiếng Anh) 208 KB Tải xuống

Những câu hỏi thường gặp

pdf FAQs – Câu hỏi thường gặp và giải đáp về ISO 14001 (Tiếng Anh) 200 KB Tải xuống

Quy trình chứng nhận ISO 14001

Chúng tôi đồng hành cùng doanh nghiệp để thiết lập một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả theo năm bước. Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp ở từng bước cụ thể.

  1. Đánh giá sơ bộ (tùy chọn): đánh giá viên thực hiện đánh giá sơ bộ
  2. Đánh giá chứng nhận: Đánh giá tính hiệu quả của hệ thống quản lý môi trường hiện có của doanh nghiệp
  3. Cấp giấy chứng nhận và nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu chứng nhận trực tuyến Certipedia
  4. Đánh giá giám sát định kỳ
  5. Tái chứng nhận sau ba năm và liên tục cải tiến các quy trình

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Đăng ký nhận tin tức của chúng tôi!

Trang dịch vụ đã xem