current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam
translation missing: core_choose_country

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001

Hãy là một ví dụ điển hình về trách nhiệm đối với môi trường cùng chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001 của chúng tôi

Trước đây, nỗ lực bảo vệ môi trường thường tập trung chủ yếu vào việc thiết lập các biện pháp kiểm soát có hệ thống đối với các chất gây ô nhiễm tại chỗ, đặc biệt là với các yêu cầu pháp lý mới. Tuy nhiên, các chuyên gia quản lý môi trường ngày nay có một quan niệm mang tính chiến lược hơn. Yếu tố then chốt của quan niệm này là nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường trong đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp và giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực đối với hệ sinh thái.

Bằng cách tiến hành các bước cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường, doanh nghiệp sẽ đạt được sự phát triển bền vững cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. ISO 14001 là một tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu, hỗ trợ các hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc áp dụng các hệ thống quản lý đã được chứng nhận.

Một chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001 là bằng chứng cho thấy doanh nghiệp cam kết trước khách hàng, các đối tác kinh doanh và đội ngũ nhân viên về sự phát triển bền vững. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để tìm hiểu thêm về những gì chúng tôi có thể làm để hỗ trợ doanh nghiệp!

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001: quản lý môi trường theo hướng tiết kiệm và hiệu quả

Các chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001 do chúng tôi cấp cho các hệ thống quản lý môi trường được công nhận và có hiệu lực toàn cầu. Chúng mở ra cho doanh nghiệp một con đường hướng tới trách nhiệm xã hội và trách nhiệm quản trị doanh nghiệp hiệu quả. Vào thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đã tiến hành việc cải tiến liên tục và lập hồ sơ chứng từ về những nỗ lực bảo vệ môi trường ngày càng gia tăng của họ.

Tiêu chuẩn ISO 14001 giúp phát hiện những điểm yếu trong hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp và xây dựng nền tảng cho một quy trình cải tiến liên tục và có thể xác minh được. Giảm thiểu các rủi ro về môi trường, bảo tồn các nguồn lực và góp phần cho hiệu quả hoạt động vì môi trường của doanh nghiệp. Công nghệ hiện đại đơn thuần không đủ để đảm bảo cho một chính sách bảo vệ môi trường đầy đủ và tích cực mà cần phải có một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn đã trở thành một yếu tố quan trọng góp phần làm nên sự thành công của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần tìm hiểu nhiều hơn về lĩnh vực này? Hãy tải tài liệu miễn phí của chúng tôi Các câu hỏi và giải đáp về tiêu chuẩn ISO 14001 (PDF).

Phiên bản điều chỉnh của Tiêu chuẩn ISO 14001 – phù hợp với tương lai của công tác quản lý môi trường

Phiên bản điều chỉnh đã được công bố vào tháng 09 năm 2015 và được gọi là Tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Phiên bản mới này bao gồm một số cải thiện trong lĩnh vực quản lý môi trường. So với các tiêu chuẩn trước đó, phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO 14001 áp dụng một cấu trúc nhất quán hơn, đơn giản hóa quá trình thực hiện và loại bỏ mọi nội dung mơ hồ và nhập nhằng.

Chúng tôi đã biên soạn một tài liệu cung cấp các thông tin quan trọng nhất có liên quan đến phiên bản mới này. Hãy tải về tài liệu miễn phí của chúng tôi: Phiên bản điều chỉnh tiêu chuẩn ISO 14001 – Những thay đổi và hàm ý của chúng (PDF).

Quản lý môi trường ISO 14001

Cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường

Thời hạn chuyển đổi sang phiên bản mới

Quá trình chuyển đổi sang phiên bản ISO 14001:2015

Các mốc thời gian quan trọng để chuyển sang phiên bản tiêu chuẩn mới ISO 14001:2015

Doanh nghiệp có thời gian ba năm để chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Các thủ tục khác nhau cho việc chuyển đổi sang phiên bản tiêu chuẩn mới ISO 14001:2015 tùy thuộc vào vòng đời của chứng nhận gốc. Các cột mốc thời gian được thể hiện trong hình minh họa ở trên. Biểu đồ minh họa thời điểm tốt nhất để các doanh nghiệp bắt đầu tiến hành chuyển đổi sang tiêu chuẩn quản lý môi trường được sửa đổi.

Các doanh nghiệp đã chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 nên tiến hành phân tích thực trạng. Việc làm này giúp xác định lĩnh vực nào trong hệ thống quản lý môi trường đã tuân thủ với quy chế hiện có và xác định rõ các lĩnh vực cụ thể cần cải thiện. Công tác phân tích thực trạng chỉ mất một vài giờ nhưng sẽ giảm thiểu đáng kể những nỗ lực cần thiết để chuyển tiếp sang các tiêu chuẩn mới.

Hãy trao đổi với các chuyên gia của chúng tôi để được tư vấn về quá trình phân tích thực trạng cho doanh nghiệp!

Các giai đoạn của quá trình chứng nhận theo theo tiêu chuẩn ISO 14001

Chúng tôi cộng tác với doanh nghiệp để thiết lập một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả theo sáu bước. Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp ở từng bước cụ thể.

  1. Đánh giá sơ bộ / phân tích thực trạng (tùy chọn): Các đánh giá viên thực hiện đánh giá sơ bộ và phân tích thực trạng cho doanh nghiệp đã được chứng nhận theo các yêu cầu trước đây.
  2. Xem xét hồ sơ
  3. Đánh giá chứng nhận: Đánh giá tính hiệu quả của hệ thống quản lý môi trường hiện có của doanh nghiệp
  4. Cấp giấy chứng nhận và nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu chứng nhận trực tuyến Certipedia
  5. Đánh giá giám sát định kỳ
  6. Tái chứng nhận sau ba năm và liên tục cải tiến các quy trình

Quy trình chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001

Quy trình cải tiến liên tục

Đánh giá và chứng nhận từ xa

Đánh giá và chứng nhận từ xa

Phương pháp đánh giá từ xa của chúng tôi đạt cùng mức độ chất lượng như các phương pháp đánh giá truyền thống và được thực hiện một cách linh hoạt . Tìm hiểu thêm về quy trình tại đây.

Kiểm tra nhanh trực tuyến về tiêu chuẩn ISO 14001

Doanh nghiệp đang áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn nào? Các nội dung điển hình nên được quan tâm trong quá trình chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001? Công cụ kiểm tra nhanh trực tuyến đặc biệt của TÜV Rheinland về tiêu chuẩn ISO 14001 sẽ trả lời những câu hỏi tương tự cho doanh nghiệp.

Ẩn danh và trực tiếp

Hãy sử dụng công cụ kiểm tra nhanh trực tuyến của chúng tôi để có cái nhìn tổng quan về cấp độ của hệ thống quản lý môi trường hiện tại của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ nhận được kết quả dưới hình thức một bản đánh giá trực tiếp và trực tuyến, kể cả một phần đánh giá ngắn gọn. Quá trình tự kiểm tra như thế chỉ mất khoảng từ 05 đến 08 phút và không cần để lại thông tin doanh nghiệp.

So sánh: Doanh nghiệp hiện có vị thế như thế nào?

Một biểu đồ sẽ thể hiện kết quả kiểm tra trực tuyến của doanh nghiệp so sánh với kết quả trung bình của tất cả các đối tượng tham gia hệ thống kiểm tra nhanh trực tuyến của chúng tôi. Điều đó cho phép doanh nghiệp xác định được vị thế hiện tại của mình so với các doanh nghiệp khác.

Từng bước hướng đến một chiến lược tích hợp

Hãy tối đa hóa lợi ích từ các khả năng kết hợp bổ sung bằng cách tích hợp hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp với các hệ thống quản lý khác. Ví dụ: Doanh nghiệp có thể tích hợp hệ thống quản lý môi trường với hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hay các tiêu chuẩn ngành nghề cụ thể.

Tải xuống

pdf Những thay đổi chính trong tiêu chuẩn ISO 14001:2015 83 KB Tải xuống

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Các dịch vụ khác

Bảo mật thông tin theo ISO 27001

Information security ISO 27001

Sở hữu hệ thống quản lý bảo mật thông tin tích hợp đạt chứng nhận ISO 27001

ĐỌC THÊM

ISO 45001 – Tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

Tiêu chuẩn mới về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

ĐỌC THÊM

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

ĐỌC THÊM

Tiêu chuẩn quản lý năng lượng ISO 50001

Trang dịch vụ đã xem