current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Các quy định an ninh xe tải của Hiệp hội bảo vệ tài sản vận tải (TAPA)

Các quy định an ninh xe tải của Hiệp hội bảo vệ tài sản vận tải (TAPA)

Đảm bảo an ninh theo các tiêu chuẩn an ninh xe tải của Hiệp hội bảo vệ tài sản vận tải (TAPA)

Ngày nay, an ninh có tầm quan trọng hàng đầu, đặc biệt là đối với các công ty công nghệ cao. Hiệp hội bảo vệ tài sản vận chuyển (TAPA) là một tổ chức được thành lập bởi các chuyên gia an ninh đại diện cho những công ty công nghệ cao và nhà cung cấp dịch vụ có liên quan.

Hiệp hội TAPA đã soạn thảo 02 bộ tiêu chuẩn: Các yêu cầu an ninh xe tải (TSR) và các yêu cầu an ninh vận chuyển (FSR). Các yêu cầu an ninh xe tải (TSR) có thể được chứng nhận theo một trong ba cấp độ là 1, 2 và 3, trong đó cấp độ 1 có cấp độ an ninh cao nhất, giám sát mức độ an ninh của các xe tải.

TÜV Rheinland, tổ chức duy nhất tại châu Á và là một trong hai tổ chức duy nhất trên toàn cầu được công nhận thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 28000 , giúp doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chuẩn về an ninh xe tải của Hiệp hội TAPA. Với hệ thống văn phòng trên toàn cầu , đội ngũ chuyên gia đánh giá với kỹ năng nghiệp vụ cao và giàu kinh nghiệm về các tiêu chuẩn an ninhcủa chúng tôi sẽ làm việc với doanh nghiệp để đảm bảo rằng doanh nghiệp đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn cần thiết.

Lợi ích cho doanh nghiệp

Sử dụng các dịch vụ chất lượng cao của chúng tôi, doanh nghiệp sẽ:

  • Đạt được cấp độ an ninh được công nhận rộng rãi trong ngành công nghệ cao
  • Đáp ứng yêu cầu của công ty lớn như Dell hay HP là những công ty mong muốn đối tác của họ được chứng nhận theo tiêu chuẩn của Hiệp hội TAPA
  • Chứng minh với khách hàng rằng doanh nghiệp đáp ứng và vượt qua các yêu cầu về an ninh trong ngành công nghệ cao
  • Hòa nhập vào xu hướng phát triển an ninh toàn cầu
  • Khẳng định vị thế với dấu chứng nhận của một tổ chức trung lập
  • Giảm thiểu rủi ro trách nhiệm khi đã thực hiện các tiêu chuẩn an toàn
  • Tiết kiệm thời gian đánh giá với các chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi
  • Chứng minh rằng doanh nghiệp đã tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao
  • Sử dụng dịch vụ đặc biệt và trọn gói của TÜV Rheinland
  • Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và chính quyền địa phương

Phương pháp tiếp cận

Phương pháp đánh giá theo danh mục kiểm tra được sử dụng để đánh giá theo các quy định của Hiệp hội TAPA. Các trang thiết bị của doanh nghiệp sẽ được giám sát và tính điểm dựa trên mức độ an ninh.

Các dịch vụ khác

Bảo mật thông tin theo ISO 27001

Information security ISO 27001

Sở hữu hệ thống quản lý bảo mật thông tin tích hợp đạt chứng nhận ISO 27001

ĐỌC THÊM

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 28000

An toàn vận chuyển và công tác hậu cần

ĐỌC THÊM

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001

Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001

ĐỌC THÊM

Các yêu cầu an ninh vận chuyển của Hiệp hội bảo vệ tài sản vận tải (TAPA)

Đảm bảo an ninh theo các tiêu chuẩn an ninh vận chuyển của Hiệp hội bảo vệ tài sản vận tải (TAPA)

ĐỌC THÊM

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

ĐỌC THÊM

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem