current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

OHSAS 18001 system zarządzania bezpieczeństwem, system zarządzania BHP

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą BS OHSAS 18001

Bezpieczeństwo i higiena pracy według w normy BS OHSAS 18001:2007

Certyfikat OHSAS 18001 na zgodność z normą BS OHSAS 18001:2007 może uzyskać każda firma, dla której ważne jest długookresowe zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, gości oraz klientów.

Norma OHSAS 18001 uznana jest w ponad 80 krajach. Certyfikat bezpieczeństwa i higieny pracy zgodny z normą BS OHSAS 18001:2007 uzyskuje firma, która przeszła z wynikiem pozytywnym audyt BHP.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - BS OHSAS 18001:2007

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy BS OHSAS 18001:2007 obejmuje pełen zakres wymagań zgodnych z PN-N-18001. System pozwala na identyfikację i analizę potencjalnych zagrożeń oraz ocenę związanego z nimi ryzyka zawodowego, które następnie wykorzystuje się jako podstawę do projektowania i planowania działań oraz programów poprawy bezpieczeństwa pracowników. Określenie odpowiedzialności w zakresie BHP oraz odpowiednie szkolenia pracowników pozwalają odpowiednio reagować na każdą sytuację awaryjną.

Korzyści z certyfikacji na zgodność z normą BS OHSAS 18001:2007

  • Zwiększenie motywacji oraz świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy
  • Spełnianie prawnych wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Zapobieganie wypadkom
  • Redukcja przestojów i przerw w produkcji
  • Redukcja kosztów ubezpieczenia
  • Poprawa wizerunku firmy w oczach klientów, dostawców, władz oraz inwestorów

Korzyści ze współpracy z TÜV Rheinland

  • Wsparcie doświadczonych ekspertów
  • Rzetelne i szczegółowe raporty
  • Dbałość o wzajemne relacje
  • Optymalne terminy realizacji

Sześć kroków do zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy

1. Audyt wstępny (opcjonalnie)
Audytorzy przeprowadzają audyt wstępny w celu ustalenia, czy firma spełnia wszystkie wymagania normy.

2. I etap audytu certyfikującego
Zespół audytorów określa stopień zgodności dokumentacji dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy z wymaganiami normy OHSAS, normy ISO 18001, określa gotowość do certyfikacji oraz planuje II etap audytu.

3. II etap audytu certyfikującego
Polega na sprawdzeniu w praktyce, w jaki sposób funkcjonuje w organizacji system zarządzania jakością.

4. Wydanie certyfikatu
JJeśli wszystkie wymagania zostały spełnione, organizacji zostaje przyznany certyfikat potwierdzający integralność systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz jego zgodność z normą BS OHSAS 18001:2007

5. Audyty nadzorujące
Co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią podstawę do ciągłej optymalizacji procesów.

6. Odnowienie certyfikatu
W celu przedłużenia certyfikacji, po trzech latach przeprowadza się kolejną kontrolę stanowiącą cenną pomoc we wdrożeniu procesów ciągłego doskonalenia. Certyfikacja zgodnie z normą BS OHSAS 18001:2007 jest potwierdzeniem dla partnerów biznesowych i klientów długookresowego zaangażowania w zwiększanie bezpieczeństwa pracy.

Zmierzając w kierunku zintegrowanej strategii

Certyfikację na zgodność z normą BS OHSAS 18001:2007 można włączyć w kompleksową strategię w zakresie systemu zarządzania. Na przykład, łącząc system zarządzania bezpieczeństwem pracy z systemem zarządzania jakością, certyfikacjami w zakresie ochrony środowiska lub z innymi normami branżowymi. Wdrożenie normy ISO 9001 lub ISO 14001 pozwala na ustanowienie zintegrowanego systemu zarządzania, który jest kolejnym krokiem w kierunku poprawy jakości i bezpieczeństwa.

Jakie są różnice pomiędzy BS OHSAS 18001:2007 a PN-N-18001:2004?

W stosunku do normy BS OHSAS 18001:2004, Polska Norma PN-N 18001:2004 ma rozbudowane wymagania wprost odnoszące się do nadzoru nad podwykonawcami. W innych aspektach obie normy są kompatybilne.

Korzystając z oferty TÜV Rheinland Polska można dokonać integracji certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg norm BS OHSAS 18001:2007(ISO 18001) i PN-N 18001:2004, a nasi audytorzy mogą potwierdzić wdrożenie wymagań obydwu standardów w trakcie jednego audytu certyfikującego.

Zapisz się na szkolenia

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001/BS OHSAS 18001

SCC - Certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców. Szkolenia dla pracowników operacyjnych, kierowników, odnawiające certyfikat

Weź udział w konferencji

Forum Wymiany Doświadczeń Pełnomocników Systemów Zarządzania TÜV Rheinland Polska

25-26 października 2018, Zabrze

Czytaj więcej

Czytaj więcej w Bazie Wiedzy

Wzorcowa budowa fabryki Volkswagena pod Wrześnią

Budowa nowej fabryki Volkswagena na terenie o powierzchni 220 ha trwa od jesieni 2014 roku.

Wzorcowa budowa fabryki Volkswagena pod Wrześnią

Odpowiedzialność służb kontroli jakości przy realizacji inwestycji

Remonty i modernizacje w zakładach przemysłowych wymagają skrupulatnego przygotowania.

Odpowiedzialność służb kontroli jakości przy realizacji inwestycji

Czy możliwa jest bezpieczna budowa?

An embedded media content from YouTube has been blocked. When loading or playing, a connection to the provider's servers is established and cookies are set. For more information, please see our privacy policy and cookie information.

Load

To też może Cię zainteresować

Bezpieczeństwo i higiena pracy ISO 45001

Bezpieczeństwo i higiena pracy ISO 45001

Nowy standard jakości ISO 45001 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Więcej

ISO 14001 - System zarządzania środowiskowego

Systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001

Certyfikujemy systemy zarządzania środowiskiem zgodnie z ISO 14001.

Więcej

Certyfikat SCC/SCP bezpieczeństwo i higiena pracy podwykonawców

Certyfikat SCC/SCP bezpieczeństwo i higiena pracy podwykonawców

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy dla podwykonawców.

Więcej

Zmiany w systemie zarządzania jakością ISO 9001

Zmiany w systemie zarządzania jakością ISO 9001

Wysoka jakość gwarancją zadowolenia klientów.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu