current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Bezpieczeństwo i higiena pracy ISO 45001

Bezpieczeństwo i higiena pracy ISO 45001

Zdalny audyt i certyfikacja

Zdalny audyt i certyfikacja

Zdalne audyty to elastyczna i wysokiej jakości alternatywa dla tradycyjnych metod audytowania. Dowiedz się więcej tutaj.

Zoptymalizuj zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy dzięki nowej normie ISO 45001

Ochrona i utrzymanie zdrowia oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy jest ważnym warunkiem wstępnym umotywowanych i produktywnych procesów roboczych, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Nowa norma ISO 45001 dotycząca zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zastąpi OHSAS 18001, poprzednią normę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zminimalizuje ryzyko utraty zdrowia i wypadków w miejscu pracy. Norma BS OHSAS 18001 została opracowana przez British Standards Institution (BSI) i stanowi podstawę dla nowej normy ISO 45001. „Komitet projektowy PC 283” Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) otrzymał w marcu 2013 roku propozycję BSI nowej normy międzynarodowej, którą opublikowano w dniu 12 marca 2018 roku. W FAQ zebraliśmy ważne pytania i odpowiedzi pojawiające się w związku z nową normą ISO 45001.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o certyfikacji optymalnego zarządzania pracą i BHP zgodnie z nową normą ISO 45001?

Nasi eksperci chętnie udzielą Ci informacji!

Standaryzacja dzięki „strukturze wysokiego poziomu”

Nowa norma koncentruje się na prewencyjnej ochronie pracowników i większym zaangażowaniu zespołu zarządzającego. Struktura normy pozwala na prostą integrację z wcześniej wdrożonymi systemami zarządzania. Normę tę można wdrażać niezależnie od wielkości firmy.

W porównaniu z OHSAS norma ISO 45001 oferuje m.in. następujące poprawki:

 • „Struktura wysokiego poziomu” (High Level Structure – HLS), która dzięki jednolitej formie, jednolitej definicji i jednolitej terminologii ułatwia uproszczoną integrację z innymi systemami zarządzania (np. ISO 9001 oraz ISO 14001)
 • Większy nacisk na kontekst organizacji i rozpoznawanie ryzyka
 • Uwzględnienie osób, które nie są stałymi pracownikami, takich jak podwykonawcy i dostawcy
 • Wytyczne prawne i regulacyjne dotyczące zgodności dla wszystkich faz cyklu PDC
 • Większe zaangażowanie ze strony ścisłego kierownictwa

Nasza broszura informacyjna również zawiera podsumowanie najważniejszych informacji.

Porównanie ISO 45001 OHSAS 18001 | TÜV Rheinland

Porównaj strukturę OHSAS 18001 z nową normą ISO 45001 dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy

Ramy czasowe zaplanowanej normy ISO 45001 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obecnie możliwe jest uzyskanie i wdrożenie certyfikatów OHSAS 18001. Zaleca się jednak, aby organizacje zaznajomiły się z wymogami normy ISO 45001, ponieważ nowa wersja normy dotyczącej bezpieczeństwa pracy musi zostać wdrożona do 30 września 2021 roku. 1 października 2021 roku wszystkie certyfikaty wydane na zgodność z BS OHSAS 18001:2007 utracą ważność.

Zwiększenie zaufania dzięki udokumentowanemu zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z ISO 45001

Systematyczne postępowanie zgodnie z normą dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy według ISO 45001 umożliwia wyeliminowanie i zminimalizowanie źródeł błędów i ryzyka. Dzięki certyfikacji zarządzania ochroną pracy znacznie zmniejszysz liczbę wypadków w pracy, niezależnie od branży i wielkości firmy, a jednocześnie spełnisz wymagania prawne i urzędowe. W ten sposób nie tylko wzbudzisz większe zaufanie swoich pracowników, ale także wzmocnisz swoją renomę wśród klientów, partnerów biznesowych i władz. Stwarza to dla Ciebie cenną przewagę nad konkurencją.

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie systemów zarządzania oraz w zakresie skutecznej i zrównoważonej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Przeprowadzimy audyt i certyfikację Twojej firmy zgodnie z ISO 45001. Jeśli posiadasz już certyfikat zgodnie z OHSAS 18001, będziemy Cię wspierać w zakresie implementacji nowych wymogów ISO 45001. Okres przejściowy dotyczący przejścia od obecnej normy OHSAS 18001 na ISO 45001 będzie wynosił trzy lata. Przejście musi być ostatecznie zakończone jesienią 2021 roku.

Czy nadal masz pytania dotyczące nowej normy ISO 45001? Umów się na spotkanie z naszymi ekspertami już teraz!

Plan „przejścia” dla Organizacji z certyfikatem BS OHSAS:2007 lub PN-N 18001:2004 na nowy standard ISO 45001:2018

W Jednostce Certyfikującej TÜV Rheinland Polska „przejście” na normę ISO 45001:2018 w trakcie audytu nadzoru lub audytu dla ponownej certyfikacji będzie możliwe z normy BS OHSAS 18001:2007 w akredytacji DAkkS.

Jednostka Certyfikująca TÜV Rheinland Polska proponuje certyfikację w zakresie ISO 45001:2018 w następujących wariantach:

1. BS OHSAS 18001:2007 (DAkkS) na ISO 45001:2018 (DAkkS)

2. BS OHSAS 18001:2007 (PCA) na BS OHSAS 18001:2007 (DAkkS) na ISO 45001:2018 (DAkkS)

3. PN-N 18001:2004 (PCA) na BS OHSAS 18001:2007 (PCA) na BS OHSAS 18001:2007 (DAkkS) na ISO 45001:2018 (DAkkS)

4. PN-N 18001:2004 (PCA) na ISO 45001:2018 (DAkkS)

WARIANT NR 1

Dotyczy Organizacji posiadających certyfikat wydany na zgodność z normą BS OHSAS:2007 (akredytacja DAkkS)

 • bezpośredni audyt „przejścia” na dowolnym etapie cyklu certyfikacji, w trakcie którego zostanie oceniona zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ze standardem ISO 45001:2018;
 • Organizacja zobowiązana jest do samodzielnej oceny zgodności swojego systemu zarządzania z aktualnymi wymaganiami normy (np. przez audyty wewnętrzne).

WARIANT NR 2

Dotyczy Organizacji posiadających certyfikat wydany na zgodność z normą BS OHSAS:2007 (akredytacja PCA)

 • „transfer audyt” (TA) na podstawie dokumentacji na BS OHSAS 18001:2007 (DAkkS);
 • po uzyskaniu pozytywnego wyniku audytu, TÜV Rheinland Polska wyda bezpłatnie certyfikat BS OHSAS 18001:2007 w akredytacji DAkkS;
 • „audyt przejścia” na dowolnym etapie cyklu certyfikacji, w trakcie którego zostanie oceniona zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ze standardem ISO 45001:2018;
 • Organizacja zobowiązana jest do samodzielnej oceny zgodności swojego systemu zarządzania z aktualnymi wymaganiami normy (np. przez audyty wewnętrzne).

WRIANT NR 3

Dotyczy Organizacji posiadających certyfikat wydany na zgodność z normą PN-N 18001:2004

 • jednoczesna certyfikacja norm PN-N 18001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007 (PCA) z nakładem zwiększonym o 10% (na dowolnym etapie cyklu certyfikacji);
 • po uzyskaniu pozytywnego wyniku audytu, TÜV Rheinland Polska wyda bezpłatnie certyfikat BS OHSAS 18001:2007 w akredytacji DAkkS;
 • „audyt przejścia” na dowolnym etapie cyklu certyfikacji, w trakcie którego zostanie oceniona zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ze standardem ISO 45001:2018;
 • Organizacja zobowiązana jest do samodzielnej oceny zgodności swojego systemu zarządzania z aktualnymi wymaganiami normy (np. przez audyty wewnętrzne);
 • proces ten można przeprowadzić tylko w ciągu dwóch audytów; np. w roku 2019 – równoczesna certyfikacja normy PN-N 18001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007 (PCA), rok 2020 – przejście na normę ISO 45001:2018;
 • celem przygotowania do audytu na równoczesną certyfikację z normą BS OHSAS 18001:2007 konieczne jest zweryfikowanie dwóch kwestii:

* posiadanie udokumentowanej oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi (norma PN-N-18001 nie wymaga formy udokumentowanej),

* podejście do osób zewnętrznych przebywających na terenie Organizacji (odniesienie nie tylko do podwykonawców, ale wszystkich osób zewnętrznych).

WARIANT 4

Dotyczy Organizacji posiadających certyfikat wydany na zgodność z normą PN-N 18001:2004 *(bezpośrednie przejście z normy PN-N 18001:2004 na ISO 45001:2018 związane jest z wyższymi kosztami certyfikacji)

 • bezpośrednie „przejście” na ISO 45001:2018 w oparciu o jednoetapowy audyt certyfikujący (CA1) z nakładem odpowiadającym nakładowi na audyt ponownej certyfikacji;
 • Organizacja zobowiązana jest do samodzielnej oceny zgodności swojego systemu zarządzania z aktualnymi wymaganiami normy (np. przez audyty wewnętrzne).

Czytaj więcej na temat certyfikacji ISO 45001 w Bazie Wiedzy

Wymagania dla systemu zarządzania BHP według nowej normy ISO 45001:2018

Norma ISO 45001, która ukazała się 12 marca, ma zastąpić obowiązujące standardy dotyczące BHP, w tym OHSAS 18001:2007.

Wymagania dla systemu zarządzania BHP według nowej normy ISO 45001

To też może Cię zainteresować

ISO 14001 - System zarządzania środowiskowego

Systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001

Certyfikujemy systemy zarządzania środowiskiem zgodnie z ISO 14001.

Więcej

Certyfikacja ISO 9001

Zmiany w systemie zarządzania jakością ISO 9001

Zwiększ wydajność i buduj zaufanie dzięki systemowi zarządzania jakością zgodnemu z normą ISO 9001.

Więcej

Certyfikat SCC/SCP bezpieczeństwo i higiena pracy podwykonawców

Certyfikat SCC/SCP bezpieczeństwo i higiena pracy podwykonawców

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy dla podwykonawców.

Więcej

ISO 27001 - certyfikat bezpieczeństwa informacji, certyfikat iso 27001

Bezpieczeństwo informacji ISO 27001

Zyskaj zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji dzięki naszej certyfikacji ISO 27001.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu