current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Bezpieczeństwo i higiena pracy ISO 45001

 Certyfikacja ISO 45001 - bezpieczeństwo i higiena pracy | TÜV Rheinland

Nowelizacja nr 1: Aktualizacja klimatyczna standardów systemów zarządzania ISO

pdf Nowelizacja nr 1: Aktualizacja klimatyczna ISO 172 KB Pobierz

Systematyczna ochrona zdrowia - trwałe zabezpieczenie wydajności

Kształtowanie przyszłości firmy oznacza podejmowanie środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Wydajność pracowników jest bowiem jednym z najważniejszych czynników sukcesu firmy.

Dzięki zorganizowanemu i certyfikowanemu bezpieczeństwu i higienie pracy tworzone są podstawy dla zmotywowanych pracowników i wydajnych procesów pracy. Profesjonalny system zarządzania i odpowiednia certyfikacja pomagają zapobiegać wypadkom w miejscu pracy, zmniejszyć absencję, zwiększyć wydajność, pozycjonować firmę jako atrakcyjnego pracodawcę i podkreślić zaangażowanie w odpowiedzialność korporacyjną.

Ponadto certyfikowane systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy podkreślają status prawny przedsiębiorstwa i jego kierownictwa. Jest to kolejny ważny aspekt dla rozwoju systemów zarządzania w przedsiębiorstwie. Wprowadzenie tych rozwiązań prowadzi do zwiększenia zadowolenia pracowników i trwale wzmacnia zaufanie klientów i partnerów.

Certyfikat ISO 45001 kładzie nacisk na prewencyjne bezpieczeństwo pracowników. Kolejną zaletą normy jest skuteczna integracja z już istniejącymi systemami zarządzania.

Dzięki naszej wszechstronnej wiedzy wspieramy Państwa w profesjonalnej koordynacji bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach certyfikacji systemów zarządzania. Z wymiernymi korzyściami ekonomicznymi i wyraźnym nastawieniem na trwały sukces biznesowy

Optymalizacja zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – certyfikat ISO 45001

Ochrona i utrzymanie zdrowia w miejscu pracy jest ważnym warunkiem zmotywowanych i produktywnych procesów pracy zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Norma ISO 45001 dotycząca zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy minimalizuje ryzyko szkód zdrowotnych i wypadków w miejscu pracy. ISO 45001 została opublikowana 12 marca 2018 roku, zastępując wówczas BS OHSAS 18001.

Chcesz dowiedzieć się więcej o certyfikacji optymalnego bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z ISO 45001? Nasi eksperci z przyjemnością udzielą Ci tych informacji!

Standaryzacja dzięki „strukturze wysokiego poziomu”

ISO 45001 stosuje tę samą "strukturę wysokiego poziomu" (HLS), dzięki jednolitej formie, jednolitej definicji i jednolitej terminologii ułatwia uproszczoną integrację z innymi systemami zarządzania (np. ISO 9001 oraz ISO 14001).

Zoptymalizuj zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy dzięki nowej normie ISO 45001

Ochrona i utrzymanie zdrowia oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy jest ważnym warunkiem wstępnym umotywowanych i produktywnych procesów roboczych, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Nowa norma ISO 45001 dotycząca zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zastąpi OHSAS 18001,poprzednią normę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zminimalizuje ryzyko utraty zdrowia i wypadków w miejscu pracy. Norma BS OHSAS 18001 została opracowana przez British Standards Institution (BSI) i stanowi podstawę dla nowej normy ISO 45001. „Komitet projektowy PC 283” Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) otrzymał w marcu 2013 roku propozycję BSI nowej normy międzynarodowej, którą opublikowano w dniu 12 marca 2018 roku. W FAQ zebraliśmy ważne pytania i odpowiedzi pojawiające się w związku z nową normą ISO 45001.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o certyfikacji optymalnego zarządzania pracą i BHP zgodnie z nową normą ISO 45001?

Nasi eksperci chętnie udzielą Ci informacji!

Zwiększenie zaufania dzięki udokumentowanemu zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z ISO 45001

Dzięki systematycznemu przestrzeganiu standardów ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy zgodnie z normą ISO 45001 można zidentyfikować źródła błędów i zagrożeń, a następnie je wyeliminować lub zminimalizować. Dzięki certyfikacji zarządzania ochroną pracy znacznie zmniejsza się liczba wypadków przy pracy, niezależnie od branży i wielkości przedsiębiorstwa, a jednocześnie spełnia się wymagania prawne i urzędowe. W ten sposób nie tylko zwiększa się zaufanie pracowników do przedsiębiorstwa, ale także wzmacnia pozytywną reputację wśród klientów, partnerów biznesowych i władz. To tworzy cenną przewagę konkurencyjną.

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie systemów zarządzania oraz w dziedzinie skutecznej i trwałej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Sprawdzimy i poddamy certyfikacji Twoją firmę zgodnie z normą ISO 45001.

Masz jeszcze pytania dotyczące nowej normy ISO 45001? Umów się na spotkanie z naszymi ekspertami już teraz!

Dodatkowe informacje

pdf Aktualizacja normy ISO 45001 367 KB Pobierz
pdf Często zadawane pytania – System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001 270 KB Pobierz

Nasze inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju

Firmy, instytucje, władze publiczne i każdy z nas może odegrać pozytywną rolę w kształtowaniu drogi do przyszłości. Zapewniamy kompleksowe wsparcie, aby zapewnić bezpieczną, zrównoważoną i efektywną działalność przez wiele lat.

Zrównoważone praktyki biznesowe

Certyfikacja ESG, zrównoważone łańcuchy dostaw i raportowanie

Dowiedz się więcej

Wyszukiwanie usług zrównoważonych

Badanie, ocena, certyfikacja i wiele więcej: nasze usługi w zakresie zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej

Zrównoważony rozwój: Nasz wkład

Dowiedz się, jak pracujemy, aby chronić przyszłość

Dowiedz się więcej

Zintegrowane systemy zarządzania zrównoważonym rozwojem (ISMS)

Certyfikacja łączona

Dowiedz się więcej

Zdalny audyt i certyfikacja

Zdalny audyt i certyfikacja

Zdalne audyty to elastyczna i wysokiej jakości alternatywa dla tradycyjnych metod audytowania. Dowiedz się więcej tutaj.

Plan „przejścia” dla Organizacji z certyfikatem BS OHSAS:2007 lub PN-N 18001:2004 na nowy standard ISO 45001:2018

W Jednostce Certyfikującej TÜV Rheinland Polska „przejście” na normę ISO 45001:2018 w trakcie audytu nadzoru lub audytu dla ponownej certyfikacji będzie możliwe z normy BS OHSAS 18001:2007 w akredytacji DAkkS.

Jednostka Certyfikująca TÜV Rheinland Polska proponuje certyfikację w zakresie ISO 45001:2018 w następujących wariantach:

1. BS OHSAS 18001:2007 (DAkkS) na ISO 45001:2018 (DAkkS)

2. BS OHSAS 18001:2007 (PCA) na BS OHSAS 18001:2007 (DAkkS) na ISO 45001:2018 (DAkkS)

3. PN-N 18001:2004 (PCA) na BS OHSAS 18001:2007 (PCA) na BS OHSAS 18001:2007 (DAkkS) na ISO 45001:2018 (DAkkS)

4. PN-N 18001:2004 (PCA) na ISO 45001:2018 (DAkkS)

WARIANT NR 1

Dotyczy Organizacji posiadających certyfikat wydany na zgodność z normą BS OHSAS:2007 (akredytacja DAkkS)

 • bezpośredni audyt „przejścia” na dowolnym etapie cyklu certyfikacji, w trakcie którego zostanie oceniona zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ze standardem ISO 45001:2018;
 • Organizacja zobowiązana jest do samodzielnej oceny zgodności swojego systemu zarządzania z aktualnymi wymaganiami normy (np. przez audyty wewnętrzne).

WARIANT NR 2

Dotyczy Organizacji posiadających certyfikat wydany na zgodność z normą BS OHSAS:2007 (akredytacja PCA)

 • „transfer audyt” (TA) na podstawie dokumentacji na BS OHSAS 18001:2007 (DAkkS);
 • po uzyskaniu pozytywnego wyniku audytu, TÜV Rheinland Polska wyda bezpłatnie certyfikat BS OHSAS 18001:2007 w akredytacji DAkkS;
 • „audyt przejścia” na dowolnym etapie cyklu certyfikacji, w trakcie którego zostanie oceniona zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ze standardem ISO 45001:2018;
 • Organizacja zobowiązana jest do samodzielnej oceny zgodności swojego systemu zarządzania z aktualnymi wymaganiami normy (np. przez audyty wewnętrzne).

WRIANT NR 3

Dotyczy Organizacji posiadających certyfikat wydany na zgodność z normą PN-N 18001:2004

 • jednoczesna certyfikacja norm PN-N 18001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007 (PCA) z nakładem zwiększonym o 10% (na dowolnym etapie cyklu certyfikacji);
 • po uzyskaniu pozytywnego wyniku audytu, TÜV Rheinland Polska wyda bezpłatnie certyfikat BS OHSAS 18001:2007 w akredytacji DAkkS;
 • „audyt przejścia” na dowolnym etapie cyklu certyfikacji, w trakcie którego zostanie oceniona zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ze standardem ISO 45001:2018;
 • Organizacja zobowiązana jest do samodzielnej oceny zgodności swojego systemu zarządzania z aktualnymi wymaganiami normy (np. przez audyty wewnętrzne);
 • proces ten można przeprowadzić tylko w ciągu dwóch audytów; np. w roku 2019 – równoczesna certyfikacja normy PN-N 18001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007 (PCA), rok 2020 – przejście na normę ISO 45001:2018;
 • celem przygotowania do audytu na równoczesną certyfikację z normą BS OHSAS 18001:2007 konieczne jest zweryfikowanie dwóch kwestii:

* posiadanie udokumentowanej oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi (norma PN-N-18001 nie wymaga formy udokumentowanej),

* podejście do osób zewnętrznych przebywających na terenie Organizacji (odniesienie nie tylko do podwykonawców, ale wszystkich osób zewnętrznych).

WARIANT 4

Dotyczy Organizacji posiadających certyfikat wydany na zgodność z normą PN-N 18001:2004 *(bezpośrednie przejście z normy PN-N 18001:2004 na ISO 45001:2018 związane jest z wyższymi kosztami certyfikacji)

 • bezpośrednie „przejście” na ISO 45001:2018 w oparciu o jednoetapowy audyt certyfikujący (CA1) z nakładem odpowiadającym nakładowi na audyt ponownej certyfikacji;
 • Organizacja zobowiązana jest do samodzielnej oceny zgodności swojego systemu zarządzania z aktualnymi wymaganiami normy (np. przez audyty wewnętrzne).

Czytaj więcej na temat certyfikacji ISO 45001 w Bazie Wiedzy

Wymagania dla systemu zarządzania BHP według nowej normy ISO 45001:2018

Norma ISO 45001, która ukazała się 12 marca, ma zastąpić obowiązujące standardy dotyczące BHP, w tym OHSAS 18001:2007.

Wymagania dla systemu zarządzania BHP według nowej normy ISO 45001

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu