current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Dział Certyfikacji Systemów

W tym dziale prowadzimy dla klientów z wielu branż procesy certyfikacji systemów oraz audyty w oparciu o szereg norm, jak również na podstawie dedykowanych programów oceny zgodności.

Podstawowe usługi

 • Certyfikacja systemów: zarządzania jakością (ISO 9001), zarządzania BHP (PN-N 18001, OHSAS 18001, SCC), zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001), zarządzania usługami IT (ISO/IEC 20000)
 • Certyfikacja Systemów Zarządzania w Przemyśle Spożywczym: standardy BRC Food, IFS Food, BRC/IoP, GLOBALGAP, GMP+, system zapewnienia bezpieczeństwa żywności (HACCP), system zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000), certyfikacja rolnictwa ekologicznego, certyfikacja usług hotelowych (Hotel Cert)
 • Usługi w przemyśle motoryzacyjnym: certyfikacja ISO/TS 16949, audyty dostawców, audyty specjalne, nadzór nad spełnieniem standardów sieciowych
 • Bezpieczeństwo towarów w łańcuchu dostaw (TAPA FSR), System zapewnienia jakości w opiece nad osobami niesamodzielnymi (QSBB), BRC Global Standard for Consumer Products, audyty społeczne (BSCI, EICC, FLA, SEDEX lub SA 8000), audyty drugiej strony
 • Systemy zarządzania środowiskowego: certyfikacja zrównoważonego rozwoju(REDcert/ISCC), system zarządzania energią (EN 16001 / ISO 50001), system zarządzania środowiskowego (ISO 14001)

Profile stanowisk

W tym dziale pracują zarówno audytorzy prowadzący audyty dla klientów, jak i osoby wspierające procesy certyfikacji pod kątem dokumentacyjnym, organizacyjnym oraz przygotowywania ofert i pozyskiwania klientów. Pracują tu również eksperci merytoryczni odpowiedzialni za określoną grupę usług lub wybrane branże.

Przykładowe stanowiska w Dziale Certyfikacji Systemów:

 • Specjalista ds. certyfikacji – różne specjalności (wg. etapów procesu certyfikacji lub określonych standardów lub branż)
 • Audytor (różne normy, standardy)
 • Kierownik Produktu
 • Koordynator sprzedaży
 • Kierownik ds. kluczowych klientów

Lokalizacja

Nasi specjaliści wykonują swoją pracę:

 • świadcząc usługi lub prowadząc spotkania na miejscu u klienta;
 • stacjonarnie w biurze (praca z dokumentacją, prowadzenie korespondencji, spotkania, praca z bazami danych).

Możesz pracować w jednym z naszych biur w Polsce lub w przypadku pracy mobilnej (np. Audytor) - na zasadzie home-office.

Co wyróżnia pracę w Dziale Certyfikacji Systemów?

 • Normy i standardy są podstawą działania
 • Możliwość poznawania firm z różnych branż, o różnej wielkości, instytucji publicznych, organizacji, stowarzyszeń itp.
 • Fachowa wiedza - jesteśmy dla klientów ekspertami i autorytetami
 • Certyfikując systemy zarządzania, w sposób pośredni pozytywnie wpływamy na funkcjonowanie organizacji, dzięki czemu podnosi się ich konkurencyjność oraz zwiększają się możliwości działania
 • U klientów współpracujemy głównie z osobami odpowiedzialnymi za systemy zarządzania (np. pełnomocnik), właścicielami, kierownictwem, ale również z osobami z działów jakości, środowiska, bhp itp.

Możliwości rozwoju

W zależności od tego jakie masz doświadczenie zawodowe, wykształcenie oraz predyspozycje, możesz rozwijać się u nas w następujących kierunkach:

 • Zdobywając uprawnienia na Audytora/Audytora wiodącego/Audytora seniora (podstawą w ścieżce rozwoju audytora jest doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie zbieżne z daną specjalizacją audytorską, które jest określone w normach)
 • Poszerzając zakres uprawnień audytorskich o nowe normy lub branże
 • Zostając ekspertem i opiekunem merytorycznym grupy usług (Kierownik Produktu)
 • Poszerzając wiedzę w zakresie programów certyfikacji oraz zwiększając uprawnienia i zakres odpowiedzialności na stanowisku specjalisty ds. certyfikacji
 • Biorąc udział w szkoleniach dotyczących wymagań poszczególnych standardów i aktualizacji wiedzy, także zagranicznych
 • Biorąc udział w cyklicznych wymianach doświadczeń, podczas których odbywa się praktyczna wymiana informacji, wiedzy i dobrych praktyk