current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Laboratorium badawcze

TÜV Rheinland Polska bada wyroby w akredytowanym laboratorium w Poznaniu. Badamy m.in. produkty do kontaktu z żywnością, wyroby użytkowe, elektryczne, wyposażenie hal, placów zabaw, wyroby meblowe, półprodukty i surowce, konstrukcje budowlane, podesty, wyroby medyczne.

Rodzaje wykonywanych badań

Laboratorium w Poznaniu:

 • mechaniczne i elektryczne badania bezpieczeństwa produktów
 • badania zmęczeniowe i wytrzymałościowe
 • ocena stateczności
 • ocena własności użytkowych
 • badania i testy dla elementów składowych wyrobów
 • ocena poprawności rozwiązań konstrukcyjnych
 • ocena ergonomii
 • badania powierzchni
 • badania funkcjonalności wyrobów
 • testy porównawcze produktów

Profile stanowisk

W laboratoriach pracują osoby głównie z wykształceniem kierunkowym oraz wiedzą i doświadczeniem w obszarze prowadzonych badań.

Zatrudniamy specjalistów ds. badań oraz osoby zajmujące się sprzedażą, dokumentacją i obsługą klienta.

Przykładowe stanowiska w Laboratoriach Badawczych:

 • Specjalista ds. badań
 • Koordynator pracowni lub obszaru (koordynowanie pracy wydzielonej części komórki organizacyjnej)
 • Próbobiorca
 • Koordynator sprzedaży, Inżynier sprzedaży

Nasi specjaliści, w przypadku usług związanych z badaniami mechanicznymi i elektrycznymi, pracują stacjonarnie w laboratorium w Poznaniu.

Pracownicy zajmujący się sprzedażą pracują w terenie oraz mogą pracować w biurze lub na zasadzie home-office.

Co wyróżnia pracę w naszych laboratoriach?

 • Możliwość zdobycia wiedzy eksperckiej w swojej dziedzinie
 • Kontakt z wieloma branżami
 • Wpływ na rodzaj i zakres prowadzonych badań
 • Konieczność wdrażania nowych metod, technik, systemów oraz przygotowania nowych stanowisk i sprzętu w związku z ciągłym rozwojem zakresu badań
 • Współpraca zagraniczna zarówno z klientami, jak i jednostkami naszej firmy
 • Możliwość poznania wyrobów od strony ich bezpieczeństwa i posiadanych parametrów
 • Wpływ na bezpieczeństwo wyrobów
 • Poszerzenie świadomości konsumenckiej
 • Praca z wyrobami, które otaczają nas w codziennym życiu

Możliwości rozwoju

W zależności od tego, jakie masz doświadczenie zawodowe, wykształcenie oraz predyspozycje, możesz rozwijać się u nas w różnych kierunkach:

 • Poszerzając swój zakres zadań i odpowiedzialności
 • Rozwijając się w kierunku zadań koordynacyjnych (większa odpowiedzialność i zakres działania)
 • Poszerzając swoją wiedzę i uprawnienia w zakresie norm, przepisów, dyrektyw
 • Rozwijając zakres działania w nowych branżach
 • Wprowadzając nowe badania do oferty
 • Rozwijając system zarządzania w laboratorium
 • Projektując i wdrażając nowe metody i techniki badawcze