current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

An embedded media content from YouTube has been blocked. When loading or playing, a connection to the provider's servers is established and cookies are set. For more information, please see our privacy policy and cookie information.

Load

Aplikujesz online

Sprawdzamy Twoją aplikację pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu. Kontaktujemy się z osobami, które w największym stopniu wpisują się w profil stanowiska.

Zapraszamy Cię na pierwsze spotkanie

Poznajemy się wzajemnie. Pytamy o Twoje doświadczenie zawodowe i oczekiwania, a także weryfikujemy Twoje kompetencje merytoryczne.

Spotykamy się ponownie

Poznajemy się bliżej. Rozmawiamy bardziej szczegółowo o Twoim doświadczeniu zawodowym oraz przedstawiamy więcej informacji o naszej ofercie pracy i możliwościach rozwoju. Na każdym etapie mogą pojawiać się zadania praktyczne.

Witamy Cię w naszym zespole

Organizujemy dla Ciebie szkolenie wdrażające. Poznajesz firmę, zespół oraz zakres zadań. Dzielimy się z Tobą naszą wiedzą i doświadczeniem. Przygotowujemy Cię do samodzielnego wykonywania pracy.

Dbamy o to, aby podczas rekrutacji kandydaci mieli możliwość pełnego zaprezentowania swoich kompetencji, dlatego też proces rekrutacyjny przebiega kilkuetapowo. Zależy nam również na wzajemnym dialogu, dzięki któremu poznamy swoje oczekiwania oraz ustalimy warunki pracy. W spotkaniu bierze udział pracownik HR i przedstawiciel komórki, do której prowadzona jest rekrutacja. Szukamy kandydatów w całej Polsce, dlatego alternatywnie do spotkań osobistych w pierwszym etapie proponujemy kandydatom rozmowę telefoniczną, poprzez skype, lub rozmowę przez wideokonferencję z naszego najbliższego biura. W kolejnych etapach spotykamy się z kandydatami osobiście. Po każdym spotkaniu kandydaci otrzymują od nas informację zwrotną odnośnie dalszego przebiegu procesu rekrutacyjnego.