current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Dział Usług dla Przemysłu

Dla przemysłu ciężkiego oferujemy specjalistyczne usługi, szczególnie w branży spawalniczej, ciśnieniowej, budowlanej i energetycznej.

Podstawowe usługi

 • Kwalifikowanie i egzaminowanie spawaczy, dopuszczenie technologii spawania, certyfikacja ośrodków szkolenia spawaczy, certyfikacja zakładów, producentów materiałów dodatkowych do spawania, odbiory materiałów hutniczych, przeniesienie oznaczeń, odbiory urządzeń ciśnieniowych (PED), certyfikacja i nadzór nad systemem jakości oraz odbiory (ASME), odbiory transportowych zbiorników ciśnieniowych, certyfikacje według dyrektyw TPED i RID/ ADR
 • Nadzory inwestorskie i budowlane, weryfikacja dokumentacji, certyfikat jakości dla budynków BQS, zarządzanie kontraktem – „Manager kontraktu”, „Inżynier kontraktu”
 • Kogeneracja, opinie do dokumentacji uwierzytelniającej dla OZE, przemysłowe audyty energetyczne, opinie i ekspertyzy z zakresu chłodnictwa.

Profile stanowisk

W tym dziale pracują ludzie z szeroką wiedzą inżynierską, jest to obszar typowo techniczny. Oprócz inspektorów, rzeczoznawców i audytorów zatrudniamy inżynierów sprzedaży oraz osoby do działań koordynacyjnych i administracyjnych, które odpowiadają za poprawny przebieg usług realizowanych dla klientów. Przykładowe stanowiska w Dziale Usług dla Przemysłu:

 • Inspektor, Rzeczoznawca
 • Specjalista ds. spawalnictwa
 • Specjalista ds. certyfikacji
 • Koordynator projektu lub obszaru
 • Inżynier sprzedaży
 • Audytor, Weryfikator
 • Specjalista w branży energetyki/ochrony środowiska

Lokalizacja

Nasi specjaliści wykonują swoją pracę:

 • świadcząc usługi lub prowadząc spotkania na miejscu u klienta
 • stacjonarnie w biurze (praca z dokumentacją, prowadzenie korespondencji, spotkania, praca z bazami danych).

Możesz pracować w jednym z naszych biur w Polsce lub w przypadku pracy mobilnej (np. Inspektor, Specjalista ds. spawalnictwa) - na zasadzie home-office.

Co wyróżnia pracę w Dziale Usług dla Przemysłu?

 • Kontakt z przemysłem w różnych branżach
 • Praktyczne poznawanie zróżnicowanych procesów produkcyjnych i technologii
 • Fachowa wiedza - jesteśmy dla klientów ekspertami i autorytetami
 • Wpływamy na bezpieczeństwo i jakość wielu urządzeń, technologii, konstrukcji, obiektów itp.
 • U klientów współpracujemy z osobami odpowiedzialnymi za kwestie techniczne na różnych stanowiskach

Możliwości rozwoju

W zależności od tego jakie masz doświadczenie zawodowe, wykształcenie oraz predyspozycje, możesz rozwijać się u nas w następujących kierunkach:

 • Zdobywając uprawnienia na Inspektora/ Rzeczoznawcę lub Weryfikatora/ Audytora
 • Poszerzając zakres uprawnień inspektorskich
 • Rozwijając się w kierunku zadań koordynacyjnych (większa odpowiedzialność i zakres działania)
 • Poszerzając swoją wiedzę i uprawnienia w zakresie norm, przepisów, dyrektyw
 • Rozwijając zakres działania w nowych branżach
 • Biorąc udział w szkoleniach dotyczących prowadzonych usług